По горному Крыму

По горному КрымуСкачать карту «По горному Крыму»

Скачать «Карты Крыма» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Розташування. Печерне місто-фортеця Чуфут-Кале розташоване на південно-східній околиці Бахчисарая, на плато однойменної гори.

Печерне місто — умовна назва для руїн кримських поселень у горах, мешканці яких використовували печери штучного походження для різних потреб. Жили вони в традиційних кам'яних будинках, а в печерах влаштовували храми і келії монастирів, зерносховища і стайні.

Одне з таких поселень існувало на горі Чуфут-Кале. Воно розташовувалося на плато столової гори, міські будівлі оточувала оборонна стіна, залишки якої збереглися на території городища.

Печерне місто Чуфут-КалеУціліли декілька брам, що захищали входи в місто: Кичик-Капу (Мала, південна брама), Орта-Капу (Середня брама), Біюк-Капу (Велика, східна брама).

Площа Чуфуг-Кале становить близько 19 гектарів. 3 трьох боків місто має природний захист — урвища завглибшки до 30 метрів.

Із наземних будівель збереглися мавзолей Джаніке-Ханим, садиба Фірковича і караїмські кенаси. Мавзолей зведений поряд з урвищем, звідки відкривається живописний вид на долину Ашлама-Дере. Це усипальня дочки хана Тохтамиша, одного з останніх правителів Золотої Орди. Караїмські кенаси — храми нечисленного народу караїмів, що жили на Чуфут-Кале в XVII — XIX століттях, а неподалік зведено житло караїмського просвітника — садиба Фірковича.

Добре збереглося на Чуфут-Кале середньовічне міське планування — видно, як проходили вулиці міста, на дорогах помітні сліди від коліс возів, вибиті в камені за багато років існування міста.

Про час виникнення фортеці на горі напевно не відомо, але вважають, що заснували її алани (предки сучасних осетинів) у VI столітті, коли Крим був провінцією Візантійської імперії. На укріпленому плато мешканці навколишніх селищ могли ховатися у разі військової загрози. Коли в Криму хазяйнували хозари, місто на горі Чуфут-Кале називалося Кирк-Ор (Сорок фортець). Епохою розквіту міста стало XV століття, коли сюди перенесли резиденцію Кримського ханства. Його правитель Хаджі-Гірей зумів досягти незалежності від Золотої Орди, але його наступник переніс столицю ханства до Бахчисарая. Кирк-Ор деякий час зберігав статус укріпленого прихистку, але з кінця XVI століття татари поступово покинули фортецю. У ній залишилися тільки караїми, а після їх відходу місто поступово занепало.

Шлях на вершину гори Чуфут-Кале лежить повз давній печерний монастир Успіння Богородиці, заснований, за переказами, у IX, а за даними археологів, у XII — XIII століттях. В епоху Кримського ханства це був головний центр християнства на півострові, і місцеве мусульманське населення ставилося до монастиря з великою повагою. Нині, після тривалої перерви в радянські роки, він знову діє, у його печерних храмах проводять служби.

До будівлі монастиря входять трапезний корпус, споруди господарського призначення, будинок настоятеля, фонтан у вигляді каплички, кілька печерних келій, печерні церкви Успіння Пресвятої Богородиці і Святого Марка, а також наземний храм Святих Костянтина та Олени.

 The Cave Town of Chufut-Kale

Location. The cave town and fortress of Chufut-Kale is situated in the southeastern suburb of Bakhchisaray, in the plateau of the eponymous mountain.

The cave town is a symbolic name for the ruins of settlements in the Crimean Mountains, the residents of which used artificial caves for various needs. They lived in traditional houses made of stone, while caves served as temples and monastery cells, granaries and stables.

One of such settlements existed on Chufut-Kale Mountain. It was located on a plateau of the table mountain, with town buildings encircled by defensive walls, the remnants of which have remained in the site.

Several Gates that used to protect entrances to the city have survived to our time: Kychyk-Kapu (the Small, southern gate), Orta-Kapu (the Middle Gate), and Biyuk-Kapu (the Great, eastern gate).

As to the aboveground buildings, the following have been preserved: the mausoleum of Janike-Khanym, Firkovych estate and kenases (temples) of the Karaite people. The mausoleum was erected next to the precipice overlooking the picturesque view of the Ashlama-Dere valley. Khan Tokhtamysh, who was one of the last rulers of the Golden Horde, built it as the tomb for his daughter. Karaite kenases are temples of the small tribe of Karaites who lived in Chufut-Kale in the 17th— 19th centuries. The Firkovych Estate is the house of a well-known Karaite enlightener.

The medieval urban planning is well preserved in Chufut-Kale, as you can see where the old roads had once been by the tracks of wagon wheels, indented in the cobblestone for many centuries of the town's existence.

We do not know for certain when the fortress on the mountain appeared, but it is believed to be founded by Alans (ancestors of the present-day Ossetians) in the 6,h century when the Crimea was a province of the Byzantine Empire. In the fortified plateau, inhabitants of surrounding villages could find shelter in case of an enemy invasion. When Khazars ruled the Crimean peninsula, they referred to the town on Chufut Kale Mountain as Kyrk-Or ("Forty Fortresses"). The heyday of the city was the 15th century when the residence of the Crimean Khanate moved here. Its ruler Haji Girey managed to gain independence from the Golden Horde, and later his successor moved the Khanate capital to Bakhchisaray. For some time, Kyrk-Or remained a fortified shelter, but by end of the 16th century the Tatars have gradually abandoned the fortress. Only the Karaites remained there, and the town declined gradually after their final departure from here.

The area of Chufut-Kale is about 19 hectares. From the three sides, the town has a natural protection in the shape of gorges up to 30 meters deep.