Розграфлення й номенклатура топографічних карт НАТО

Скачать учебник «Військова топографія», 2015Посібник з використання топографічних карт НАТО

Скачать «Довідник з військової топографії», 2016 бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Розграфлення й номенклатура топографічних карт НАТО

Аркуші топографічних карт НАТО являють собою трапеції, обмежені меридіанами й паралелями, які називаються чотирикутниками (quadrangle).

Для позначення аркушів топографічних карт застосовуються підписи назв головних, на кожному аркуші карти, населених пунктів або географічних об'єктів. Ці підписи вміщуються над північною рамкою аркуша карти.

Номенклатура оперативно-навігаційної карти (ONC) масштабу 1:1 000 000 складається з позначення поясу й номера аркуша в поясі, наприклад Е-9. Пояси позначаються великими літерами латинського алфавіту (за винятком літер І та О) у порядку від Північного полюса до Південного. Аркуші в поясах нумеруються із заходу на схід, починаючи від західних кордонів Європи й Африки. Межами поясів є паралелі, кратні 8°.

В основу розграфлення та номенклатури тактико-пілотажної карти масштабу 1:500 000 (ТРС) прийняте розграфлення оперативно- навігаційної карти (ONC) масштабу 1:1 000 000. Аркуш карти ONC поділяється на 4 аркуші карти ТРС, кожен з яких позначається однією з літер латинського алфавіту: А, В, С, D, наприклад ТРС Е-6В, де ТРС умовна скорочена назва карти, а Е-6 - номенклатура аркуша карти ONC.

Схема поділу аркуша карти

Схема поділу аркуша карти ONC на аркуші карти TPC ONC E - 6 - номенклатура карти масштабу  1:1000 000 (ONC); TPC E - 6A - номенклатура карти масштабу 1:500 000 (ТРС)

 За основу розграфлення й системи номенклатур топографічних карт масштабу 1:250 000 прийняте міжнародне разграфления аркуша міжнародної карти масштабу 1:1 000 000, що утворений поясом, обмеженим паралелями, кожний по 4° широти й колонами - меридіанами по 6° довготи. Пояси позначаються великими літерами від екватора, а колонки арабськими цифрами - від меридіану 180° (із заходу на схід). Номенклатура аркуша карти складається з літери поясу й номера колонки. Перед номенклатурою ставиться буква N, що означає в міжнародному розграфленні північну півкулю, a S - південну, наприклад NL-13, SK-10.

Кожний аркуш міжнародної карти масштабу 1:1 000 000 в межах між паралелями 0°- 40° ділиться на 16 частин. Між паралелями 40° - 60°-на 12 частин. Між паралелями 60°- 68° і 68°- 76° відповідно на 16 і   12 частин ділиться кожний здвоєний аркуш карти масштабу 1:1 000 000, а між паралелями 76°-84° на 16 частин - кожний зчетверений аркуш (додаток 2). Від цієї закономірності можливі окремі відхилення, так в межах території США та Мексики усі мільйонні аркуші діляться на 12 частин незалежно від широтного поясу, у якому розташовані.

Номенклатура аркуша карти JOG складається з позначення півкулі (N - північна, S - південна), номенклатури аркуша (аркушів) міжнародної карти масштабу 1:1 000 000 й порядкового номера аркуша карти масштабу 1:250 000, тобто NK-30-11, NH-33-15.

Схема поділу аркуша міжнародної карти масштабу 1:1 000 000 на аркуші карти JOG масштабу 1:250 000

Схема поділу аркуша міжнародної карти масштабу 1:1 000 000 на аркуші карти JOG масштабу 1:250 000

Для позначення аркушів карт масштабів 1:100 000 і більше використовується не міжнародна номенклатура карти масштабу 1:1 000 000, а збірні таблиці.

Аркуші карти 1:100 000 позначаються чотиризначними числами: перші дві цифри відповідають номерам колонок, а останні - номерам поясів. Межами колонок і рядів служать меридіани й паралелі, проведені через кожні 30'.

Номенклатура аркушів карти масштабу 1:50 000 і 1:25 000 складається з числового позначення відповідного аркуша карти масштабу 1:100 000, числового (для карт масштабу 1:50 000) і румбічного (для карт масштабу 1:25 000) позначень аркушів, розміщених в одній з чвертей. За такого позначення аркуші мають таку номенклатуру:

Схема поділу аркуша карти 1:100 000

Схема поділу аркуша карти 1:100 000 на аркуші карти 1:50 000 та 1:25 000: 1:100 000- 1360; 1:50 000 - 1359 IV (заштриховано скісною лінією); 1:25 000 - 1359 III NE (заштриховано в клітинку)

Крім номенклатури, на топографічних картах НАТО позначається серія-блок аркушів карти даного  масштабу, яка покриває певний район. Номер серії може складатися з чотирьох натуральних чисел (форма ) або з літери й трьох натуральних чисел (форма ). У деяких випадках може бути 4 числа, наприклад 6303; 1115 або M676,M5213.

 • Перша цифра або літера в серії означає певний регіон або групу країн в межах яких існує серія, наприклад 6 - площа Європи; 1 - означає покриття даним масштабом усієї земної кулі; V - США; K - Близький Схід; L - Далекий Схід; U - Південно-Східна Азія; M - Західна Європа.
 • Друга цифра у формі а або перша цифра форми б означає масштаб карти:
  1 - 1:5 000 000 і менше;
  2 - від 1:5 000 000 до 1:2 000 000 включно;
  3 - від 1:2 000 000 до 1:510 000 включно;
  4 - від 1:510 000 до 1:255 000 включно;
  5 - від 1:255 000 до 1:150 000 включно;
  6 - від 1:150 000 до 1:70 000 включно;
  7 - від 1:70 000 до 1:35 000 включно;
  8 - від1:35 000;
  9 - карти військових баз і плани доріг військових баз (довільного масштабу);
  0 -фотокарти довільногомасштабу.
 • Третя цифра форми і друга цифра форми означають частину території країни, підрегіону.
 • Останній елемент форм і може включати як одну цифру так і дві цифри й означає номер даної карти серед інших карт тієї ж групи масштабів на тужчастину території.