Топографічні карти НАТО. Система цілевказання

Посібник з використання топографічних карт НАТОСкачать учебник «Військова топографія», 2015

Скачать «Довідник з військової топографії», 2016 бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Система цілевказання НАТО

У системі НАТО прийнята єдина система цілевказання MGRS, яка використовується під час обробки всіх бойових документів.

Цілевказання грунтується на застосуванні злитих літерно- цифрових (кодованих) написань координат прямокутної сітки UТМ, які застосовуються на ділянках, обмежених 84° пн.ш. і 80° пд.ш. та прямокутної сітки UPS, що застосовується для полярних зон північніше 84° пн.ш. і південніше 80° пд.ш.

Під час побудови сітки UTM земна поверхня поділяється меридіанами на колони протяжністю 6° за довготою, як і в прийнятій в Україні проекції Гаусса-Крюгера, і паралелями на пояси протяжністю 8° за широтою. Крайній північний пояс (72°- 84° пн.ш.) має протяжність 12° за широтою. Утворені меридіанами й паралелями трапеції розміром 6°х8° називаються вказівними зонами (Zone Designation). Колони вказівних зон позначаються номерами від 1 до 60 в напрямі з заходу на схід, починаючи з колони, західною межею якої є меридіан 180° від Гринвіча. Пояси вказівних зон позначаються великими латинськими літерами від С до X у напрямі з півдня на північ, починаючи з поясу, південною межею якого служить паралель 80° пд.ш. Літери І та О пропускаються для уникнення їх змішування з одиницею та нулем. Позначення вказівної дати складається з позначеної колони (цифри) і поясу (літери), наприклад: 31Т, де 31 - колона, Т - пояс. Наприклад: точка А знаходитиметься на трапеції 36S.

Топографічні карти НАТО. Система цілевказання

Вказівні трапеції та їх позначення в системі UTM

Вказівні зони поділяються на квадрати розміром 100x100 км, які називаються розпізнавальними 100 - кілометровими квадратами (100 000- meter sguare identifition). Стовпчики 100 - кілометрових квадратів, включаючи неповні за шириною стовпчики біля західних і східних меж вказівних зон, позначаються великими латинськими літерами від А до Z у напрямі з заходу на схід по екватору, починаючи зі стовпчика, західною межею якого служить меридіан 180°. Літери І і О пропускаються. Через кожні 18° за довготою (3 колони вказівних зон або 24 стовпчики 100 - кілометрових квадратів) цикл позначення стовпчиків повторюється. Унаслідок зближення меридіанів кількість стовпчиків з віддаленням від екватора зменшується. Так, якщо на екваторі кожна зона містить 8 стовпчиків (6 повних і 2 неповних), то на широті 40° їх залишається 6, а на широті 72°- усього 4. Літерні позначення стовпчиків зберігаються на усьому протязі.

Система позначення 100 - кілометрових квадратів сітки UТМ

Система позначення 100 - кілометрових квадратів сітки UТМ

Ряди 100 - кілометрових квадратів позначаються великими латинськими літерами від А до V у напрямі з півдня на північ як у північній, так і в південній півкулях. Літери І і О пропускаються. Через кожні 2000 км (20 рядів) цикл позначень повторюється. Позначення 100 -кілометрових рядів у кожній зоні виконуються окремо. Для цього використовується 20 літер - у непарних зонах А - V (без І і О), а у парних - ті ж 20 літер, але з посуванням на 5 знаків, тобто від F до E (F...V,A...E), а в колонках указівних зон 47 - 51 (96° - 126° з.д.) відповідно - L і R (непарних - парних).

Позначення квадрата утворюється поєднанням індексу стовпчика та індексу ряду (ЕМ, ТС і т.д.), яке добавляється до позначення вказівної трапеції. Наприклад: 5а точка 1 має позначення 1РЕР, точка 2- NUG.

Повне позначення 100 - кілометрового квадрата складається з позначень вказівної зони, стовпчика й ряду 100 - кілометрових квадратів, наприклад: 31TDF, де 31Т - указівна зона; D - стовпчик; F - ряд 100 - кілометрових квадратів.

Система позначення 100 - кілометрових квадратів UТМ

100 - кілометрові квадрати у вказівній зоні 31Т

Повністю цілевказання в системі сітки UТМ складається з позначень вказівної зони, 100- кілометрового квадрата та прямокутних координат заданої точки, які відраховуються від західного та південного боків 100-кілометрового квадрата з погрібною точністю, наприклад:

Повністю цілевказання в системі сітки UТМ

Схема відліку прямокутних координат у 100- кілометровому квадраті 31TDF (для наочності зліва та справа позначені повні вказівки прямокутних координат, зверху й справа оцифрування те, що завжди застосовується на картах)

  • 31TDF32, де 3 (після F) - десятки кілометрів від західного боку 100 -кілометрового квадрата, 2 - десятки кілометрів від південного боку 100 - кілометрового квадрата;
  • 31TDF3328, де 33 - кілометри від західного боку 100 -кілометрового квадрата, 28 - кілометри від південного 100 -кілометрового квадрата;
  • 31TDF337284, де 337 - сотні метрів від західного боку 100 -кілометрового квадрата, 284 - сотні метрів від південного боку 100 -кілометрового квадрата;
  • 31TDF33762845, де 3376 - десятки метрів від західного боку 100 -кілометрового квадрата, 2845 - десятки метрів від південного боку 100 -кілометрового квадрата;
  • 31TDF3376928451, де 33769 - метри від західного боку 100 -кілометрового квадрата, 28451 - метри від південного боку 100 -кілометрового квадрата.

При роботі на території протяжністю 18° за довготою і 2000 км (приблизно 18°) за широтою цілевказання попередньо даються в скороченій формі, без позначення вказаної зони, наприклад: DF3328.

Отже, точка “Р” залежно від точності визначення має такі прямокутні координати :
10 000 м - 31TDF32;
1 000 м - 31TDF3328;
100м - 31TDF337284;
10м - 31TDF33762845;
1м - 31TDF3376928451.
На топографічних картах НАТО міститься в зарамковому оформленні поясненнящодо системи цілевказання UТМ.

Приклад пояснення системи цілевказання UТМ, що міститься на топографічній карті масштабу 1:50 000

Приклад пояснення системи цілевказання UТМ, що міститься на топографічній карті масштабу 1:50 000

Побудова й позначення великих квадратів сітки UPS яка застосовується на картах полярних зон, можна бачити на прикладі.

Система позначення 100 - кілометрових квадратів сітки UPS (заштрихований 100 - кілометровий квадрат ТН)

Система позначення 100 - кілометрових квадратів сітки UPS (заштрихований 100 - кілометровий квадрат ТН)