Топографічні карти НАТО. Універсальна поперечно-циліндрична проекція Меркатора

Посібник з використання топографічних карт НАТОСкачать учебник «Військова топографія», 2015

Скачать «Довідник з військової топографії», 2016 бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Універсальна поперечно-циліндрична проекція МеркатораЗа основу побудови проекції взято принцип, згідно з яким зображення поверхні земного еліпсоїда проектується на циліндр, який торкається еліпсоїда вздовж меридіану так, що вісь обертання Землі становить прямий кут з віссю циліндра. Проектування викривляє зображення поверхні земного еліпсоїда, і ці викривлення зростатимуть з віддаленням від Центрального Меридіану на заході і сході від нього.

Універсальна поперечно-циліндрична проекція Меркатора (типова шестиградусна зона, яка проектується, порядок перерізу)

Універсальна поперечно-циліндрична проекція Меркатора (типова шестиградусна зона, яка проектується, порядок перерізу)

Якщо змінити поперечно-циліндричну проекцію Меркатора так, щоб масштабний фактор зображення за Центральним Меридіаном (СМ) дорівнював 0,9996, і в результаті перерізу еліпсоїда циліндром було 2 перерізи, паралельні СМ, то це буде безпосередньо поперечно-циліндрична проекція Меркатора (UТМ), масштаб уздовж цих перерізів дорівнюватиме 1.

проекція Меркатора

Універсальна поперечно-циліндрична проекція Меркатора. (UТМ) - типова зона, яка проектується, порядок перерізу: СМ - Центральний Меридіан; АВ, БЕ - лінії перерізу еліпсоїда циліндром.

Прямокутна координатна сітка. В проекції UТМ зображення проектується по 6° зонах за довготою, усього існує 60 зон. Оскільки ці зони проектуються незалежно одна від одної, то в кожній з них установлена відповідна координатна сітка. Прямокутні координати відраховуються в напрямі з півдня на північ і з заходу на схід. Координата N (у нас абсциса X) екватора прийнята рівною 0 метрів для північної півкулі і 10000000 м - для південної. Отже, значення абсцис у південній півкулі зростає в напрямі, оберненому прийнятому в проекції Гаусса-Крюгера.

Координата Е (у нас ордината У) осьових меридіанів прийнята рівною 500 000 м, для виключення від'ємних координат.

Прийнято спочатку вказувати координату Е, а потім N.

 проекція Меркатора

Приклад визначення координат точки Б

Координати точки Б будуть такі: Е=545 305 м; N=4 179 890 м. Скорочена форма написання координат: 45305 79890.

На топографічних картах НАТО нанесена географічна координатна сітка або можуть бути показані її виходи за рамкою аркуша карти. За початок відліку географічних координат прийнята точка перерізу гринвіцького меридіана з екватором.

Географічні координати, визначені з топографічних карт НАТО і топографічних карт України, не будуть однаковими через використання різних еліпсоїдів та їх орієнтування в тілі Землі.