Топографічні карти Збройних Сил України

Топографічні карти Збройних Сил УкраїниСкачать плакат «Номенклатура топографічних карт»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічні карти створюються в графічній, цифровій та електронній формах в єдиній встановленій системі координат і висот; вони мають струнке розграфлення та номенклатуру аркушів, а також уніфіковану систему картографічних умовних знаків. За допомогою цих карт можна швидко вивчити і дати оцінку місцевості, орієнтуватися, визначати координати і висоти точок, отримувати якісні та кількісні характеристики різних об’єктів для проведення будь-яких розрахунків з метою всебічного забезпечення бойових дій військ.

В умовах ведення сучасного бою з широким застосуванням усіх видів озброєння топографічні карти мають багатоцільове оперативно-тактичне призначення, а різноманітність завдань, які вирішують війська, виявляє необхідність виготовлення топографічних карт наступних масштабів: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

Класифікація топографічних карт за масштабами видання та своїм основним призначенням

 Класифікація топографічних карт за масштабами видання та своїм основним призначенням.

Карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000 (в 1см 100 і 250м відповідно) найбільш детальні і точні, призначені для детального вивчення та оцінки окремих, невеликих за площею, але важливих ділянок місцевості командирами тактичної ланки при прориві підготовленої оборони противника та форсуванні водних перешкод, висадки повітряного і морського десантів, ведення бойових дій у містах, будівництва інженерних укріплень, точних вимірювань і розрахунків при плануванні та виконанні заходів з інженерного обладнання місцевості та топогеодезичної підготовки стрільби.

Зразок карти масштабу 1:25 000

                                             Зразок карти масштабу 1:25 000 (фрагмент)

Зразок карти масштабу 1:50 000

                                               Зразок карти масштабу 1:50 000 (фрагмент)

Карти масштабів 1:50 000  і 1:100 000(в 1см 500м і 1 000м відповідно) призначаються для детального вивчення місцевості та оцінки її тактичних властивостей під час планування бойових дій, організації взаємодії та управління підрозділами (частинами) під час бою; орієнтування на місцевості та цілеуказання; топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ; визначення координат об’єктів (цілей); визначення вихідних даних під час виконання завдань навігаційного забезпечення; проведення вимірювань і розрахунків при плануванні та виконанні заходів з інженерного обладнання місцевості. В авіації та аеромобільних військах карта масштабу 1:100 000 використовується як карта району цілей. Карти масштабів 1:50 000-1:100 000 доводяться до командирів рот,  взводів та екіпажів (обслуги) включно. Зразок карти масштабу 1:100 000

                                               Зразок карти масштабу 1:100 000 (фрагмент)

Карта масштабу 1:200 000 (в 1см 2км)  призначається для вивчення та оцінки місцевості під час планування бойових дій військ та заходів по їх забезпеченню; управління військами, планування перегрупування військ та орієнтування на місцевості під час здійснення маршів.

На зворотному боці карти надається текстова довідка про місцевість та схема ґрунтів, які являють собою важливі додаткові відомості про топографічні елементи місцевості, кліматичні умови району тощо. Топографічна карта масштабу 1:200 000 доводиться до штабів батальйонів включно.      Зразок карти масштабу 1:200 000

                                                       Зразок карти масштабу 1:200 000 (фрагмент)

Карти масштабів 1:500 000 і 1:1 000 000 (в 1см 5 і 10км відповідно) призначаються для вивчення загального характеру місцевості великих географічних районів та оцінки її впливу на бойові дії військ. Карти використовуються під час планування операцій та заходів по всебічному забезпеченню військ, а також для нанесення загальної обстановки. Топографічні карти цих масштабів доводяться до штабу бригади включно.

 РОЗГРАФЛЕННЯ І НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ

Сутність розграфлення топографічних карт полягає у тому, що вся поверхня Землі поділяється паралелями через 4° на  ряди (пояси), а меридіанами через 6° на  колони.Розграфлення і номенклатура аркушів карт масштабу

Сторони трапецій служать межами аркушів карти масштабу      1:1 000 000. Пояси позначаються літерами латинського алфавіту:      A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, починаючи від екватора до полюсів.

Колони позначаються арабськими цифрами від 1 до 60, починаючи від меридіану 180° і нумеруються з заходу на схід.

Номенклатура аркуша карти складається з літери пояса та номера колони. Наприклад, аркуш топографічної карти масштабу 1:1 000 000 з м. Київ позначається як М-36.

Номенклатура аркуша карти масштабу 1:500000, 1:200000 та 1:100000 складається з 6номенклатури аркуша карти масштабу 1:1000000 з додатком відповідних літер або цифр. Наприклад, один аркуш карти М-35 масштабу 1:1 000 000  складається із:

- 4 аркушів 1:500 000 карти (позначаються великими літерами А,Б,В,Г). Номенклатура 1:500 000 карти з м. Хмільник – М-35-Г;

- 36 аркушів 1:200 000 карти (позначаються римськими цифрами від I до ХХХVI). Номенклатура 1:200 000 карти з м. Хмільник – М-35-XХІІ;

- 144 аркушів 1:100 000 карти (позначаються арабськими цифрами від 1 до 144). Номенклатура 1:100 000 карти з м. Хмільник – М-35-92.

Номенклатури аркушів карт масштабів 1:50000 та 1:25000 пов’язані з номенклатурою карти масштабу 1:100 000.

Розграфлення і номенклатура аркушів карт масштабу

В одному аркуші 1:100 000 карти міститься 4 аркуша 1:50 000 карти, а 1:50 000 карта поділяється на 4 аркуші 1:25 000 карти.

Номенклатура аркуша 1:50 000 карти складається з номенклатури аркуша 1:100 000 карти з додатком відповідної великої літери А,Б,В,Г. Номенклатура 1:50 000 карти з м. Хмільник – М-35-92-Б.

Номенклатура аркуша 1:25 000 карти складається з номенклатури аркуша 1:50 000 карти з додатком відповідної малої літери а, б, в, г. Номенклатура 1:50 000 карти з м. Хмільник – М-35-92-Б-г.

Номенклатура кожного аркуша карти вказується над правим кутом північної рамки, ліворуч від якої надається закодоване (цифрове) позначення номенклатури для автоматизованого обліку, як правило, синім кольором як показано на малюнках вище.