Замкові руїни Прикарпаття – Пнівський замок

Надвірна - план міста до кожного будинкуСкачать «Надвірна - план міста до кожного будинку»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Пнівський  замок розташований у місті Надвірна Івано-Франківської області, за 36 км на південь від Івано-Франківська.

Пнівський замокУ передмісті Надвірної збереглися руїни Пнівського замку, що був деякий час найпотужнішою фортецею Прикарпаття. Побудований у XVI столітті, він належав магнатському роду Куропатвів.

Замок на просторому пагорбі над річкою Підзамче був добре захище­ний. Потужні стіни оперізували п'ятикутником плоску вершину пагор­ба, посеред якої височів магнатський палац, оточений господарськими корпусами.

Кути замку захищали п'ять могутніх веж, ще одна вежа охороняла браму. На стіні цієї двох'ярусної чотирикутної вежі, приземкуватої і су­ворої, пронизаної похмурими бійницями, досі видно отвори для ланцю­гів, на яких піднімали й опускали перекидний міст через замковий рів. Усередині вежі розташовувалася сторожка, тут навіть можна побачити залишки каміна, біля якого охоронці замку грілися в холодну пору.

Пнівський замок***Пнівський замок може пишатися своїм бойовим минулим він на славу послужив своїм влас­никам Куропатвам, гідно витримавши безліч ворожих атак. Так, 1672 року Пнів залишився єдиним на Прикарпатті замком, який не змогла захопити армія Ібрагім-паші. Окрім татар Куропатвам часто докучали опришки, і 1648 року замок витримав облогу п'ятитисячної повстанської армії. Щоб за­лякати повстанців, Куропатви влаштовували у дворі Пнівського замку показові розправи над схоп­леними опришками.

У середині XVII століття рід Куропатвів згас, і власниками замку стали Сенявські, а після них — Цетнери.

Поступово замок втратив військове значення і занепав. З кінця XVIII століття він перейшов у володіння держави — Австрії, споруду почали здавати в оренду. Орендарі й місцеві мешканці поступово пе­ретворили замок на руїни, розібравши його внутрішні будівлі на буд­матеріали.

***У Під вежами замку видно завалені підземел­ля, які використовувалися під склади і казе­мати. Існували також потаємні підземні ходи, якими можна було залишити фортецю в разі облоги. За деякими версіями, один такий хід сполучав Пнівський замок з іще одним замком Надвірної — більш давнім замком XV століття, руїни якого можна побачити в центрі міста.

Пнівський замокPnivsky Castle

The castle is situated in the town of Nadvirna of Ivano-Frankivsk Region, 36 km south of Ivano-Frankivsk.

In the suburb of Nadvirna, you can see the ruins of Pnivsky Castle, which was the most powerful fortress in the Ciscarpathian Area for some time. Pnivsky Castle was constructed in the 16"’century and belonged to magnate family of Kuropatvy.

The castle on the spacious hill over the River Pidzamche was properly pro­tected. The stout walls formed the pentagon cut on the flat top of the hill, in the center of which there stood a magnate's palace, surrounded by house­hold buildings.

The corners of the castle were protected by five strong towers, and an­other tower was built to protect the gate. On the wall of this two-storied quadrangular tower, squat and grim, studded with dark loopholes, you can still see the holes for chains, which raised and lowered the drawbridqe over the castle moat. Inside the tower there was a lodge, and there you can see remains of the fireplace, which the castle guards used to warm themselves in cold weather.

***Pnivsky Castle can be proud of its past mili­tary glory, as it served splendidly to its owners, the Kuropatvy, having withstood numerous en­emy attacks. In 1672, Pnivsky Castle remained the only castle in the Ciscarpathian area, which had not been captured by the army of Ibrahim Pasha. Besides the Tatars, local rebels, opryshky, also troubled the Kuropatvy family often, and in 1648, the castle survived a siege by five thou­sand rebels. To intimidate them, the Kuropatvy arranged a demonstrational punishment of cap­tured rebels in the courtyard of the castle.

In the middle of the 17th century, the Kuropatvy family had died out gradu­ally, and the new owners of their castle were first the Seniavskiy and later the Tsetner. Gradually, the castle lost its military importance and began to de­cline. From the late 18th century, it became the state property of Austria, and the building was often leased. The renters and local residents have gradually transformed the castle into ruins, having dismantled its internal buildings for building materials.

***Under the towers of the castle, you can see dammed underground premises once used as warehouses and casemates. There were also secret underground tunnels, with the help of which defenders could leave the fortress in case of a siege. According to some versions, one such tunnel connected Pnivsky Castle with another, more ancient castle in Nadvirna dating back to the 15“ century, the ruins of which can be seen in the city center.