Архив тегов: Адміністративна карта України

Сучасна карта адміністративно-територіального устрою України. Modern map of the administrative-territorial system of Ukraine

Сучасна карта адміністративно-територіального устрою УкраїниСкачать «Адміністративна карта України», а также Довідники

Скачать «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ» (станом на 01.01. 1972 р.) 

Скачать «Україна. Адміністративно-територіальний устрій» (станом на 01.11. 2012 р.)

Скачать «Карты городов и областей Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

 Довідник «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ», 1973Довідник «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ» складено за станом на 1 січня 1972 року з додатком відомостей про зміни, що сталися в поділі республіки до 1 травня 1973 року.

Довідник містить відомості про області, райони, міста республіканського, обласного і районного підпорядкування, селища міського типу і міста з районним поділом, а також про міські, селищні, сільські Ради і підпорядковані їм населені пункти.

У Довіднику зазначено дати утворення областей і віднесення поселень до категорій міст та селищ міського типу, розміри територій і відстань залізницею та шосейними шляхами від центру кожної області до м. Києва, а в межах областей — від обласного до районних центрів. У відстань залізницею включена протяжність шосейного або грунтового шляху від районного центру до залізничної станції.

Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ, 1973

Чисельність населення областей і обласних центрів зазначена за даними Центрального статистичного управління Української РСР на I січня 1972 року.

У відомостях про міста і селища міського типу найменування районів і міських Рад відрізняються закінченням, наприклад, район—Луцький, міська Рада — Луцька; у переліку населених пунктів в розрізі міських, селищних і сільських Рад першим зазначено центр відповідної Ради....

.... Алфавітні покажчики нових і старих найменувань, а також населених пунктів, об'єднаних з іншими поселеннями або включених в смугу міст та селищ міського типу і знятих з обліку,складено на підставі змін, що сталися протягом 1967—1971 років.

Україна. Адміністративно-територіальний устрій

2012 рік. Довідник містить відомості про Автономну Республіку Крим, області, райони, міста республіканського (в Автономній Республіці Крим), обласного, районного значення, райони у містах, селища міського типу, селища та села, інші адміністративно-територіальні одиниці.

Крім відомостей про адміністративно-територіальні одиниці нашої держави, дати їхутворення, користувачі знайдуть у довіднику узагальнені дані про види та кількість адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів. У переліку населених пунктів, які входять до складу міських, селищних і сільських рад, першим зазначено центр відповідної ради.Чисельність населення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі наведено станом на 1 листопада 2012 року за даними Державної служби статистики України (вказано чисельність постійного населення).

Довідник укладено Державним агентством земельних ресурсів України на основі даних «Чергової довідкової карти України» Державної служби геодезії, картографії та кадастру (ДП «Укркартгеофонд») та інформації, опублікованої у бюлетені «Відомості Верховної Ради України». При укладанні довідника використано дані електронного довідника, підготовленого Управлінням по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України.

Довідник може бути корисним посібником, офіційним джерелом інформації для працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, а також для спеціалістів, які цікавляться адміністративно-територіальним устроєм країни.

Україна в цифрах

За роки Незалежності держави з 1991 року з мапи України зник 641 сільський населений пункт (40 селищ і 601 село). 3 1991 по 2012 рр. в державі виключино з обліку 528 сільських населених пунктів (34 селища й 494 села) у зв’язку з відсутністю у них жителів. Тоді як через об’єднання з іншими населеними пунктами або через включення їх у межі міст чи селищ міського типу зникло 113 сільських населених пунктів, серед яких 6 селищ і 107 сіл.

2000-й рік став рекордним для України щодо відмирання сіл. Тоді з адміністративного обліку було знято 86 населених пунктів (у тому числі 78 через відсутність у них людей). Проте 2002 року щезло всього три села через відсутність у них жителів. Також багато сільських населених пунктів вимерло у 1992 (40), 1995 (38), 1996 (36), 2007 (39) роках.

Найбільше сільських населених пунктів зникло через адміністративні втручання у 1991 році – 47 сіл. Пізніше лише 1997 і 1998 роки відзначались суттєвими адміністративними переформатуваннями – тоді 15 і 12 відповідно приєдналися до інших населених пунктів.

Найбільше за роки Незалежності вимерло сіл на Київщині (94), Полтавщині (55), Житомирщині (45), Сумщині (45), Харківщині (42), Чернігівщині (40). Найменше – на Волині (1), Закарпатті (1), Черкащині (3), Львівщині (5), Хмельниччині (6), Рівненщині (7).

Проте через відсутність жителів жодне село за цей час не щезло з території Івано-Франківщини, Тернопільщини, Чернігівщини.

До речі, шляхом об’єднання з іншими населеними пунктами або включення їх у межі міст і селищ міського типу найбільше сіл зникло на Львівщині (47) та на Харківщині (33).

До 2014 р. соціологи пов’язували кількість вимерлих сіл тільки із від'ємним природним приростом населення.

Так, станом на 1 січня 2018 найбільше сільських населених пунктів зареєстровано саме на Львівщині (1850), Полтавщині (1805), Харківщині (1673), Житомирщині (1613), Чернігівщині (1465) тощо. Найменше – в Чернівецькій (398), Закарпатській (578),  Херсонській (658) та Івано-Франківській (765) областях.

Адміністративна карта України

Адміністративна карта України«Адміністративна карта України»

Скачать лист № 1

Скачать лист № 2

Скачать лист № 3

Скачать лист № 4

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Незалежна суверенна держава Україна утворилася 24 серпня 1991 року в межах Української PCP, що входила до СРСР, який припинив своє існування. Україна — друга за площею (603 700 км2) країна Європи. На заході межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, на південному заході — з Румунією і Молдовою, на півночі — з Білоруссю, а на північному сході та сході — з Російською Федерацією.

Українські простори — це неосяжна далина Східноєвропейської рівнини з мереживом річкових долин, яку на заході й півдні м’яко окреслюють ланцюги невисоких привабливих Українських Карпат і Кримських гір, що складають лише 5 % площі країни.

Вельми комфортний для існування клімат України визначається як помірно континентальний. Він поступово змінюється із заходу на схід і тільки на вузькій смузі південного берегу Криму має ознаки субтропічного.

В Україні чотири тисячі річок завдовжки понад 10 км, а півтораста з них сягають за 100 км. Переважна більшість несуть свої води на південь, до Чорного та Азовського морів, і лише десята частина — у Балтійське море. Найбільша головна водна артерія країни — ріка Дніпро — поділяє її терени на Правобережну і Лівобережну Україну.

Адміністративна карта України

Адміністративна карта УкраїниСкачать «Адміністративна карта України»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве кар

Краткая история административного деления Украины. Историю административного деления целесообразнее всего начать со времен Гетманщины. Она образовалась в ходе восстания Б. Хмельницкого в 1648 году и приобрела самобытное административно-территориальное устройство, которое сложилось на основе традиций казацкого самоуправления. Разделялась на полки и сотни. На Правобережье полково-сотенный уклад просуществовал до 1714 года; на Левобережье он сохранился до 1782 года. Высшую военную, административную и судебную власть на территории полка осуществлял полковник. Основным исполнительным органом были полковые канцелярии. Полковники назначались гетманом. Важную роль играли полковые старшины: обозный, два есаула, судья, писарь. Вспомогательным органом служил полковой совет казаков и старшин. На территории сотен власть принадлежала сотнику, который или избирался казаками, или назначался полковником. К сотенной администрации принадлежали писарь, есаул и атаман, существовал также сотенный совет. В поселках и селах казаки входили в курень, который выбирал атамана, а селяне и мещане выбирали войта. Атаманы и войты составляли низшее звено администрации. Города с Магдебургским правом сохраняли свои права и возглавлялись войтами. В состав городского управления входили бурмистры, райцы и лавники. Другие города и поселки, имевшие самоуправление, назывались ратушными; в то же время в них власть имели казацкие старшины, которым подчинялись казаки. На Левобережье вместо существовавших при Речи Посполитой городских, земских, подкоморных и доминиальных (панских) судов были действовали полковые и сотенные суды. Юрисдикции казацких судов подлежали не только казаки, но и мещане и селяне, особенно в делах разбоя и убийств. В городах и поселках суд вершили коллегии лавников и ратуши, в селах - войты и атаманы. В северных районах Левобережья действовали копные суды - суды сельской общины.

В апреле 1775 г. Екатерина предписала ликвидировать Сечь. В 1781 г. было упразднено военно-административное деление на казацкие полки, и Левобережная Украина была поделена на