Архив тегов: Атлас Чорнобильської зони відчуження

Атлас Чорнобильської зони відчуження. Карта потужності експозиційної дози Y -випромінювання

Карта потужності експозиційної дози Y -випромінювання

Скачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Y-промені являють собою електромагнітне випромінювання, яке випускається при переході атомного ядра з одного рівня енергії на інший. Спектр Y -випромінюючих радіонуклідів чорнобильського викиду був спочатку дуже широкий. Із близько 450 типів радіонуклідів, які було викинуто в повітря із реактора 4 блоку ЧАЕС, явна більшість - Y -випромінюючі. У перші дні після аварії до 90% загального Y -випромінювання припадало на долю йоду-131 (період напіврозпаду біля 8,1 діб). З розпадом радіонуклідів, що живуть короткочасно, потужність експозиційної дози (ПЕД) Y -випромінювання швидко знижувалась, хоча темп цього зниження весь час сповільнюється. У середньому за 10 років рівень ПЕД знизився в 30-150 разів, а питома вага цезію-137 серед інших Y -випромінювачів зросла до 90-98%. Тобто у-випромінювачем є не сам домінуючий на сьогодні чорнобильський радіонуклід цезій-137, а продукт його В-розпаду - барій-137.

Y-випромінювання земної поверхні в Чорнобильській зоні — основний фактор формування дозовогонавантаження працюючого тут персоналу.

Атлас Чорнобильської зони відчуження. Карта інтенсивності B -випромінювання

В-випромінювання в Чорнобильській зоні відчуження

Скачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

В-випромінювання в Чорнобильській зоні відчуження - це потік електронів, котрі вданий час при розпаді випромінюються радіоактивними ядрами трьох основних нуклідів: цезію-137, стронцію-90, ітрію-90 з максимальними енергіями випромінюваних ними В -частинок 511, 546 і 2280 кеВ, відповідно. При цьому ітрій-90 не належить до радіонуклідів первинного забруднення, яке випало на поверхню в дні чорнобильської катастрофи, а є продуктом радіоактивного розпаду стронцію-90.

На відміну від Y-випромінювання, що відносно слабо затримується в грунті, В -частинки чорнобильського спектра інтенсивно поглинаються навіть тонким шаром грунту або трав'яною

Атлас Чорнобильської зони відчуження .Карта сучасного стану лісів

Карта сучасного стану лісів

Скачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Лісові угіддя займають половину території зони відчуження. Бідні та відносно бідні місця росту дерев (бори та субори) становлять 85% від загальної площі лісів і представлені, в основному, сухими та свіжими гігротопами. Типово гідроморфні ділянки (сирі й мокрі гігротопи) займають 7,8%, соснові насадження - близько 80% від загальної площі лісів.

У далекому минулому територія зони відчуження була повністю вкрита лісами. Її освоєння супроводжувалось масовим знищенням лісів, унаслідок чого в 1913 р. лісистість центральної частини зони знизилась до 11-12%. Планомірні роботи з лісовідновлення розпоча¬лись у 20-х, а масового характеру вони набули в 50-60-х рр. XX ст., завдяки чому площа лісів збільшилась у 4 рази.

Основні зміни, що відбулися після 1986 р., пов’язані з радіаційним пошкодженням лісів (близько

Атлас Чорнобильської зони відчуження. Карта імовірних напрямків переносу радіонуклідів і дійсних швидкостей руху підземних вод четвертинного та еоценового водоносних комплексів

Карта імовірних напрямків переносу радіонуклідів і дійсних швидкостей руху підземних вод четвертинного та еоценового водоносних комплексів

Скачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Чорнобильська зона відчуження знаходиться в гумідних умовах Поліської низовини.

Зима тут м'яка, недовга з частими відлигами, а літо - тепле. Середньорічна температура коливається в межах 5-7°С. Середньорічна кількість опадів знаходиться в межах 550-750 мм/рік.

У гідрогеологічній будові Чорнобильської зони відчуження та прилягаючої до неї території беруть участь водоносні комплекси прісних вод і слабопроникні шари, що розділяють їх.

Водоносний комплекс четвертинних відкладів у межах Чорнобильської зони відчуження розповсюджений на всій території і представлений пісками різного гранулометричного складу та

Атлас Чорнобильської зони відчуження. Геоморфологічна карта

Геоморфологічна карта

Скачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Чорнобильська зона відчуження розташована в центральній частині Українського Полісся і являє собою в рельєфі комплекс слабо підвищенних денудаційно-акумулятивних та денудаційних рівнин. Слабо хвилясті їх поверхні ускладнені окремими пасмоподібними підвищеннями, горбами та численними піщаними пасмами. Дуже поширені ділянки нерівномірного заболочення, болотисті низовини та западини. Порівняно густа сітка приток річок Прип'ять та Дніпро утворює слабо виражені в рельєфі, різною мірою заболочені долини. Утворення терас характерне для долин найбільш великих річок. Тільки на околиці міста Овруча та на південь від міста Прип’яті розвинуті денудаційні рівнини більш високих рівнів, які розчленовані долинами-балками ерозійного типу.

До легенди карти введені характеристики умов та процесів міграції речовини. Зокрема, виділені типи елементарних ландшафтів, для яких притаманні певний переважний напрямок та інтенсивність водної

Атлас Чорнобильської зони відчуження. Карта ретроспективної оцінки щільності забруднення місцевості цезієм-137

Карта ретроспективної оцінки щільності забруднення місцевості цезієм-137Скачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Цезій-137, з періодом напіврозпаду біля 30 років, насьогодні є найбільш біологічно небезпечним. Він обумовлює більш ніж 90% зовнішнього опромінювання персоналу, який працює в Чорнобильській зоні відчуження, і населення прилеглих до неї районів.

Для побудови даної зведеної карти було використано більш ніж 40 джерел базової інформації, отриманої за період 1987-1995 рр., що збереглася на сьогоднішній день в Україні.

Найбільш детальна вихідна інформація була представлена результатами профільних аерогамаспектрометричних зйомок масштабів 1:100 000 (приблизно на 28% території) і 1:25000 (на 33% території). Прямі гама-спектрометричні визначення активності цезію-137 у зразках фунту є практично для всіх населених пунктів цієї території, де проживає корінне населення. Обсяг визначення становить 5-30 аналізів на кожний пункт.

Атлас Чорнобильської зони відчуження. Ситуаційна карта

цезій-137 ситуаційна картаСкачать «Атлас Чорнобильської зони відчуження»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Ситуаційна карта об'єднує адміністративно-демографічну інформацію, дані про шляхи, форми та масштаби виносу радіонуклідів за межі зони, відомості про історико-культурні пам’ятки і заповідні природні об'єкти, які знаходяться в Чорнобильській зоні відчуження і, частково, на прилеглих територіях.

На карті показані державні кордони, обласні та районні межі, колишня межа Чорнобильського районуліквідованого у зв'язку з організацією єдиного управління Чорнобильською зоною відчуження в особі адміністрації зони відчуження. Показано межу Чорнобильськоїзони відчуження. На місцевості вона вирізняється суцільною огорожею, де діє 4 зовнішніх контрольно-перепускних пункти (КПП), які регламентують в'їзд до Чорнобильської зони з боку України. Це КПП "Дитятки" (основний пункт), "Діброва", "Зелений Мис" та "Старі Соколи". Крім того, на карті показані й внутрішні КПП, які обмежують доступ до найбільш забрудненої частини зони відчуження - "Лелів", "Новошепеличі", "Прип’ять". КПП "Паришів" забезпечує в’їзд - виїзд з боку Білорусі.

Серед колишніх населених пунктів у межах Чорнобильської зони відчуження 6 сіл, повністю або частково знищених унаслідок дезактиваційних робіт чи пожеж (Янів, Копачі, Коцюбинське,