Архив тегов: Перелік основних умовних скорочень для підписів на топографічних картах

Перелік основних умовних скорочень для підписів на топографічних картах

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Скорочення

Значення підписів

А
АЗС Автозаправна станція
авт. Автомобільний завод
АР Автономна Республіка (при власній назві)
авторем. Авторемонтний завод, авторемонтна майстерня
аерд. Аеродром
аерп. Аеропорт
азб. Азбестовий завод, кар’єр
алюм. Алюмінієвий завод
арт. к. Артезіанський колодязь
А Асфальт, асфальтобетон (матеріал покриття  доріг)
асф. Асфальтовий завод
АЕС Атомна електростанція
Б
бавовн. Бавовницьке господарство, бавовняна фабрика
б., бал. Балка (при власній назві)
б-ка Банка (при власній назві)
бер. Береза
Бет., бет. Бетон (матеріал споруди гребель, мостів, шлюзів)
бет. Бетонний завод
бл.-п. Блокпост
бол. Болото (при власній назві)
бр. Брід
Бр Брущатка (матеріал покриття доріг)
лісн. Будинок лісника
буд. м. Будівельних матеріалів завод
б. тр. Будка трансформаторна
Б Булижник (матеріал покриття доріг)
бух. Бухта (при власній назві)
В
ваг. Вагоноремонтний, вагонобудівний завод
вантаж. Вантажно-розвантажувальний майданчик
Вел. Великий, -а, -е, -і (частина власної назви)
Верх. Верхній, -я, -є, -і (частина власної назви)
взут. Взуттєва фабрика
вин. Виноробний завод
висяч. Висячий міст
відст. Відстійник
вдкч. Водокачка
вдсп. Водоспад
вдсх. Водосховище
вкз. Вокзал
вуг. Вугілля буре, кам’яне (продукт добування)
В В’язкий (ґрунт дна річок, бродів)
Г
гав. Гавань (при власній назві)
ГЕС Гідроелектростанція
гіпс. Гіпсовий завод
г.-сол. Гірко-солона (вода в джерелах)
глин. Глина (продукт добування)
глиноз. Глиноземний завод
г. Гора (при власній назві)
гсп. Госпіталь
Г Гравій (матеріал покриття доріг)
град. Градирня
гум. Гумових виробів завод, фабрика
Д
Дал. Далекий, -а, -е, -і (частина власної назви)
Д Дерев’яний (матеріал споруди мостів, гребель)
дерев. Деревообробний завод, фабрика
ДРЕС Державна районна електростанція
дол. Долина (при власній назві)
Е
елев. Елеватор
ел. підст. Електрична підстанція
ел.-ст. Електростанція
ест. Естакада
З
залізн. Залізничний (пором)
ЗБ Залізобетон (матеріал споруди мостів, гребель)
зал.-бет. Залізобетонних виробів завод
запов. Заповідник (при власній назві)
Зах. Західний, -а, -е, -і (частина власної назви)
Зем. Земляна гребля (дамба)
зруйн. Зруйнований
К
каз. Казарма
кам. Кам’яний кар’єр
кан. Канал
кокс. Коксохімічний завод
кол. п. Колійний пост
кольор. мет. Кольорової металургії завод
комбік. Комбікормовий завод
компрес. ст. Компресорна станція
конд. Кондитерська фабрика
конс. Консервний завод, комбінат
кош. Кошара
кург. Курган (при власній назві)
Л
лим. Лиман (при власній назві)
Лів. Лівий, -а, -е, -і (частина власної назви)
лік. Лікарня
лісниц. Лісництво
лісоп. Лісопильня
лісгосп. Ліспромгосп
М
мак. Макаронна фабрика
М., Мал. Малий, -а, -е, -і (частина власної назви)
марм. Мармур (продукт добування)
маш. Машинобудівний завод
меб. Меблева фабрика, комбінат
М, мет. Метал (матеріал споруди мостів, копрів тощо)
мет. Металургійний завод
М Метрополітен (вхід на станцію)
м. Мис (при власній назві)
митн. Митниця
мл., борошном. Млин, борошномельний завод
мог. Могила
МТФ Молочнотоварна ферма
мон. Монастир
м’ясн. М’ясної промисловості завод
Н
напл. Наплавний міст
насос. ст. Насосна станція
нафт. Нафтопереробний завод, нафтова свердловина
недіюч. Недіючий (кар’єр, залізниця тощо)
нежитл. Нежитловий
Нижн. Нижній –я, -є, -і (частина власної назви)
Нов. Новий –а, -е, -і (частина власної назви)
О
обсерв. Обсерваторія
овоч. Овочесховище, овочівницьке господарство
оз. Озеро
о., о-ви Острів, острови (при власній назві)
очис. ст., очис. Очисна станція, очисні споруди
П
ПММ Паливно-мастильних матеріалів склад
пер. Перевал
Перш. Перший -а, -е, -і (частина власної назви)
печ. Печера
Півд. Південний, -а, -е, -і (частина власної назви)
Пд.-Зх., пд.-зх. Південно-західний
Пд.-Сх., пд.-сх. Південно-східний
Півн. Північний, -а, -е, -і (частина власної назви)
Пн.-Зх., пн.-зх. Північно-західний
Пн.-Сх., пн.-сх. Північно-східний
п-ів Півострів (при власній назві)
пл., платф. Платформа залізнична
пол. ст. Польовий стан
пopм. Пором, поромна переправа
прист. Пристань
Р
рад. Радіозавод
РР Районна Рада
рем. Ремонтний завод
рибоконс. Рибоконсервний завод
рзд. Роз’їзд (залізничний)
руд. Рудник
С
сан. Санаторій
cap. Сарай, сараї
сврд. Свердловина
Св. Святий, -а, -е, -і (частина власної назви)
СелР Селищна Рада
спирт. Спиртогорілчаний, спиртовий завод
стал. Сталеливарний завод
Ст., Стар. Старий, -а, -е, -і (частина власної назви)
суд. Судноремонтний, суднобудівний завод
Сх. Східний, -а, -е, -і (частина власної назви)
Т
Т Твердий (ґрунт дна річок і бродів)
текст. Текстильний комбінат
ТЕЦ Теплоелектроцентраль
тов. ст. Товарна станція
тракт. Тракторний завод
трик. Трикотажна фабрика
труб. Трубопрокатний завод
тун. Тунель
У
улог. Улоговина (при власній назві)
ур. Урочище (при власній назві)
ущ. Ущелина (при власній назві)
Ф
фан. Фанерний завод, фанерна фабрика
фарф. Фарфоровий завод
фер. Ферма
форт. Фортеця
X
харч. Харчової промисловості завод
хім. Хімічний завод
хлібн. Хлібзавод
хр. Хребет (при власній назві)
хут. Хутір (при власній назві)
Ц
цег. Цегельний завод
цегл. Цегляний (матеріал споруди)
цел.-папер. Целюлозно-паперовий комбінат
цем. Цементний завод
Ц Цементобетон (матеріал покриття доріг)
Центр. Центральний, -а, -е, -і (частина власної назви)
цукр. Цукровий завод
Ч
чавун. Чавуноливарний завод
Черв., Чр. Червоний, -а, -е, -і (частина власної назви)
черепичн. Черепичний завод
ч. мет. Чорної металургії завод
Ш
шах. Шахта
швн. Швейна фабрика
шк. Школа
Шл Шлак (матеріал покриття доріг)
шл. Шлюз
шовк. Шовковиця (дерево), шовкоткацька фабрика
Щ
щеб. Щебеневий кар’єр
Щ Щебінь (матеріал покриття доріг)
Я
ябл. Яблуня
яг. Ягідний сад