Архив тегов: Сеймський екологічний коридор

Сеймський екологічний коридор

Карта Сеймського регіонального екологічного коридоруКарта Сеймського регіонального екологічного коридору, 1:100 000

Скачать «Карта Сеймського регіонального екологічного коридору», часть №1

«Карта Сеймського регіонального екологічного коридору», часть №2

Скачать «Карты рек: Днепр, Десна, Днестр, Южный Буг и др.»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Річково-заплавний комплекс річки Сейм на території України розташований у Сумській та Чернігівській області. Він має протяжність 250 км та ширину від 1,5 до 5 км. Загальна площа становить близько 1000 км2.

Згідно з фізико-географічним районуванням територія розташована одразу у двох природних зонах - Поліссі та Лісостепу, завдяки чому неодноразово привертала до себе увагу геоботаніків.

Екологічна мережа - це спосіб збереження природного каркасу території при одночасному не виснажливому природокористуванні.

Найважливішою проблемою сучасності є необхідність збереження і відновлення біорізноманітності внаслідок агресивного наступу цивілізації на природні екосистеми. У такій ситуації це реально за умови об’єднання в єдину мережу особливо цінних у ландшафтному, фауністичному, флористичному і ценотичному відношенні ділянок. Це б сприяло безперешкодному обміну генетичним матеріалом та міграції видів. Створення такої мережі має на меті покращити компоненти біорізноманіття, зміцнити екологічні зв'язки та цілісність екосистем.

Саме завдяки своїй унікальній приуроченості заплава Сейму може бути органічно інтегрована в національну екомережу. Цьому сприяють два широтні екокоридори (Поліський, Г алицько-Слобожанський) та два меридіональні (Дніпровський і Сіверсько-Донецький) .