Архив тегов: Умовні знаки морських карт

Умовні знаки морських карт

Умовні знаки морських картСкачать «Умовні знаки морських карт»

Скачать «Морские навигационные карты Черного и Азовского морей» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Посібник призначений для читання морських карт видання Державної установи "Держгідрографія".

 • Морські навігаційні карти складено в нормальній рівнокутній циліндричній проекції Меркатора. Карти масштабу 1:50 000 та більше складаються за їхніми середніми паралелями, а карти масштабів менше ніж 1:50 000 - за головною паралеллю моря.
 •  Глибини та висоти обсихання на картах наводяться в метрах від прийнятого нуля глибин. Позначки глибин і висоти обсихання, зміщені відносно свого положення, беруться в дужки.
  Найменша глибина - найменша глибина на банці, рифі, барі та інших підвищеннях дна, а також на фарватері, у каналі.
  Підтримувана глибина — найменша глибина в каналі чи на фарватері, підтримування якої забезпечується впродовж усієї навігації.
  Відмітна глибина - глибина, яка більшою чи меншою мірою відрізняється від навколишніх глибин (не менше ніж на 10% за рівного та на 20% за нерівного рельєфу дна).
 •  Позначки висот, висоти островів, надводних скель і каменів наводяться в метрах від рівня моря, прийнятого на картах цього району для відліку висот. Позначки висот, зміщені відносно свого положення, та висоти споруд беруться в дужки.
 • Біля небезпек, положення яких на карті показано наближеним або сумнівним, наводиться скорочення „ПН” або „ПО”.
  Біля берегових об'єктів (орієнтирів, засобів навігаційного обладнання (ЗНО) тощо), положення яких на карті показано наближеним, наводиться скорочення "ПН". Біля наближених позначок висот та інших наближених числових характеристик наводиться скорочення "набл.".
 • Світні вогні ЗНО на картах масштабу 1:500 000 та більше наводяться за їхнім дійсним кольором. Білі, жовті та оранжеві вогні показуються оранжевою фарбою; перед характером жовтих та оранжевих вогнів вміщується скорочення "ж".
  Радіуси кіл та дуг, які позначають колір вогнів, не відповідають дальності видимості вогню. Дальність видимості вогню дається в морських милях.
  На картах масштабу менше ніж 1:500 000 усі світні вогні ЗНО, незалежно від виду (коловий чи секторний) та кольору вогню, зображуються "ріжками" фіолетового кольору.
  На картах масштабу 1:500 000, призначених для використання як генеральних (внутрішні або окраїнні моря), усі вогні, незалежно від виду та кольору, зображуються "ріжками" фіолетового кольору. Колір вогню наводиться скорочено перед характером вогню.
 • На створах вказано прямі та зворотні напрямки (істинні азимути); перший напрямок - з моря, другий - з берега. У разі щільного навантаження карти на створах може вказуватися один напрямок - з моря. Ходова частина навігаційних створів показується безперервною лінією, неходова частина - пунктиром.
  Якщо через дрібний масштаб карти два світні створні знаки не зображуються окремо та показуються в одній точці, то спочатку наводиться характеристика вогню переднього знака, а потім заднього.
 • Буї на картах зображуються відповідно до їхнього виду.
  Біля буїв, віх і знаків наводяться топові фігури та прийнятими скороченнями вказується їхнє забарвлення. У районі дії Системи огородження МАМС на картах із щільним навантаженням біля позначень плавучих ЗНО та не світних знаків колір забарвлення може не зазначатися за умови, що вони мають топові фігури.
 • У зв'язку з тим, що в районах дії Системи огородження МАМС радіолокаційні відбивачі встановлено на всіх плавучих ЗНО, виставлених у важливих щодо навігаційного відношення місцях, на картах радіолокаційні відбивачі на плавучих ЗНО, як правило, не показуються.
 • Положенню об'єктів на картах відповідають такі точки умовних знаків:

Посібник “Умовні знаки морських карт”

Посібник "Умовні знаки морських картСкачать  «Умовні знаки морських карт»

Скачать «Умовні знаки морських карт» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Посібник призначений для читання морських карт видання Державної установи "Держгідрографія".

1. Морські навігаційні карти складено в нормальній рівнокутній циліндричній проекції Меркатора. Карти масштабу 1:50 000 та більше складаються за їхніми середніми паралелями, а карти масштабів менше ніж 1:50 000 - за головною паралеллю моря.
2. Глибини та висоти обсихання на картах наводяться в метрах від прийнятого нуля глибин. Позначки глибин і висоти обсихання, зміщені відносно свого положення, беруться в дужки.
Найменша глибина - найменша глибина на банці, рифі, барі та інших підвищеннях дна, а також на фарватері, у каналі.
Підтримувана глибина — найменша глибина в каналі чи на фарватері, підтримування якої забезпечується впродовж усієї навігації.
Відмітна глибина - глибина, яка більшою чи меншою мірою відрізняється від навколишніх глибин (не менше ніж на 10% за рівного та на 20% за нерівного рельєфу дна).
3. Позначки висот, висоти островів, надводних скель і каменів наводяться в метрах від рівня моря, прийнятого на картах цього району для відліку висот. Позначки висот, зміщені відносно свого положення, та висоти споруд беруться в дужки.
4. Біля небезпек, положення яких на карті показано наближеним або сумнівним, наводиться скорочення „ПН” або „ПО”.