Архив тегов: Військова топографія

Способи складання схем місцевості

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Складання схеми місцевості за картою (аерофотознімком). Залежно від призначення, схема місцевості може складатися в масштабі карти  або аерофотознімка у зміненому (частіше збільшеному) або приблизному масштабі.

У масштабі карти (аерофотознімка) схему складають копіюванням на прозору основу (кальку або пластик) необхідних місцевих предметів та елементів рельєфу. Копіювання з карти можна виконати на чистий аркуш паперу, підсвічуючи його, наприклад, електричним освітленням через скло, або закріпленій клейкою стрічкою карті на склі вікна. Масштаб карти інколи не дозволяє детально нанести місцезнаходження елементів бойових порядків, систему вогню та інші дані. Тому в таких випадках схему виготовляють у збільшеному, ніж топографічна карта масштабі.

Схему місцевості виготовляють у наступній послідовності. На карті окреслюють ділянку місцевості у вигляді прямокутника, яку необхідно нанести на схему (рис. 17.2). Потім на папері викреслюють

Складання схем місцевості та бойових графічних документів

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Призначення схем місцевості та правила їх складання.

Для організації бою, управління підрозділом і вогнем, у розвідці та для передачі інформації у військах досить часто застосовують бойові документи, які розробляють на топографічних картах або схемах місцевості. Вони являють собою спрощені топографічні креслення невеликих ділянок місцевості, які складають у великому масштабі за топографічною картою, аерофотознімками або безпосередньо на місцевості прийомами окомірного знімання. Такі документи називають бойовими графічними документами. Вони доповнюють, пояснюють, а інколи і замінюють письмові документи, дозволяють більш наочно і детально відобразити бойову обстановку. Тому командирам підрозділів треба вміти швидко та грамотно їх складати.

Перед складанням схеми необхідно встановити, для вирішення яких завдань вона необхідна, які дані та з якою точністю необхідно на неї нанести. При складанні схеми необхідно додержуватись

Рекогностування

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Рекогностуванням називається вивчення району бойових дій оглядом місцевості особисто командиром підрозділу або рекогностувальною групою  і проводиться з метою прийняття або уточнення прийнятого рішення при організації бойових дій і пересування військ; виборі районів розташування підрозділів і розміщення пунктів управління; визначення умов прохідності місцевості; районів, ділянок і рубежів, найбільш вигідних для розташування своїх підрозділів у вихідних районах і на позиціях та вирішенні інших завдань. Залежно від поставленого завдання під час рекогностування уточнюють дані про противника, виявляють танконебезпечні напрямки, природні перешкоди, а також відмічають на карті зміни місцевості, які відбулися з моменту складання карти і можуть суттєво вплинути на виконання бойового завдання.

Командир підрозділу або начальник рекогностувальної групи з’ясовує отримане завдання, вивчає за картою місцевість в районі рекогностування, намічає маршрут руху, пункти зупинок і складає план рекогностування. Планом передбачаються мета і завдання рекогностування, пункти зупинок для роботи (робочі точки), завдання, які необхідно вирішити на кожному пункті, розрахунок часу і матеріальне забезпечення.

Розвідка елементів місцевості

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Розвідка елементів місцевості (ділянки ріки, маршруту, лісу, болота тощо) виконується безпосереднім обстеженням командиром підрозділу, або розвідувальним дозором (групою). Під час розвідки окремі об’єкти місцевості доцільно фотографувати, що прискорить розвідку і якість розвідувальних документів.

Розвідка ріки полягає у детальному вивченні характеристики ділянки ріки і навколишньої місцевості в місцях її форсування; визначенні захисних і маскувальних властивостей місцевості в місцях переправи; виборі місць для розміщення пунктів управління і позицій вогневих засобів та ділянок, найбільш придатних для переправи військ різними засобами.

При вивченні берегів визначають ступінь їхнього впливу на вибір ділянок для наведення переправ при форсуванні ріки. З цією метою визначають доступність берегів для спуску до води бойової і переправної техніки, особливо в місцях, зручних для організації переправи вбрід, десантних переправ і переправ танків під водою.

Розвідка місцевості та рекогностування

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Завдання і способи розвідки місцевості.

Будь-яка місцевість може сприяти виконанню бойового завдання або ж значно утруднювати його. Для того, щоб використати сприятливі властивості місцевості, її потрібно найбільш повно вивчити, правильно оцінити та уміло використати в конкретних бойових умовах. Тому військові статути і настанови розглядають місцевість як один із найважливіших елементів бойової обстановки.

Командири підрозділів вивчають і оцінюють місцевість, як правило, за топографічними картами з порівняно великою докладністю. Але при цьому  задовольнити вимоги військ лише топографічними картами дуже важко, оскільки на карті неможливо показати, наприклад, кліматичні умови і пов’язані з цим умови прохідності місцевості за різної пори року, повені та паводки на ріках, період їх замерзання, товщину льоду тощо. Крім того, карти з часом старіють і зміст карти може не повністю відповідати дійсному стану місцевості.

Системи супутникової навігації

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

У зв’язку з розвитком наукової думки, досягнень у освоєнні космосу, спеціалісти прийшли до висновку, що подальший розвиток класичних способів навігації обмежений і вдосконалення гіроскопічних систем навігації не зможе забезпечити найсучасніші види бойової техніки та озброєння швидкими і більш надійними способами навігації. Інтенсивний розвиток космонавтики показав, що використання супутників у навігації і є найперспективнішим шляхом до створення навігації майбутнього.

У провідних країнах світу ще в 70-х роках минулого століття почали розробку глобальних космічних навігаційних систем. Прогрес у цій галузі визначається передусім створенням систем TRANSIT, NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System) в США і ГЛОНАСС (ГЛОбальна НАвігаційна Супутникова Система)  – в СРСР, а тепер супутникової навігаційної системи  Російської Федерації.

Орієнтування на місцевості за допомогою курсопрокладника

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Робота з навігаційною апаратурою з курсопрокладником складається з таких самих дій, що і робота з координатором, але, на відміну від неї, апаратура з курсопрокладником має спеціальний пристрій, механізм якого накреслює на карті олівцем шлях, пройдений машиною. Апаратура з курсопрокладником відрізняється конструкцією і шкальними механізмами, що обумовлює особливості її підготовки і експлуатації порівняно з апаратурою координатора.

До комплекту апаратури з курсопрокладником входять: гіроскопічний курсовказівник, датчик шляху, курсопрокладник, перетворювач постійного струму в перемінний частотою 220 Гц, напругою 65-75 В, мотор-генератор, пульт управління, а також допоміжні прилади та інструменти.

Шкальний механізм курсопрокладника (рис. 15.20) має шкали, на яких встановлюють і зчитують прямокутні координати, дирекційні кути, величину коректури шляху, а також пройдену відстань.