Архив тегов: Військова топографія

Орієнтування за картою під час здійснення маршу

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Дії під час здійснення маршу повинні бути спрямовані на забезпечення безперервного орієнтування, для того, щоб постійно знати і чітко уявляти своє місцезнаходження як на карті, так і на місцевості. Основне правило орієнтування під час здійснення маршу – в дорозі карту необхідно постійно тримати орієнтованою в напрямку руху. З кожним поворотом машини повертають і карту на відповідний кут. Під час пересування за межами доріг карту орієнтують за місцевими предметами і формами рельєфу.

В танку або в бронетранспортері спостерігати за місцевістю набагато складніше під час здійснення маршу, ніж при пересуванні автомашиною чи пішки. Тому слід частіше звертатися до показань спідометра. Починаючи рух, знімають показання спідометра, а потім уважно проглядають на карті ділянку маршруту до першого контрольного орієнтира і запам’ятовують обриси дороги, основні місцеві предмети і характерні форми рельєфу уздовж дороги. Під час руху уважно спостерігають за місцевими предметами і уявно на карті фіксують своє просування за маршрутом.

При швидкості руху більше 20 км/г картина місцевості швидко змінюється і за короткий проміжок

Пiдготовка до оpiєнтування для здійснення маршу

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Впевнене оpiєнтування i дотримання заданого напрямку pуху за картою  під час здійснення маршу багато в чому залежить вiд підготовки, яка полягає у попередньому вивченні умов оpiєнтування за маpшpутом pуху i підготовці даних, необхідних для контролю пpавильностi pуху.

Підготовка до оpiєнтування для здійснення маршу складається з вибору карти і підготовки карти до оpiєнтування; вибору i вивчення маpшpуту pуху; нанесення маpшpуту на каpту; визначення його довжини i pозподiлу на окpемi ділянки; визначення магнітних азимутів напpямiв на ділянках, складних для оpiєнтування; пеpевipки спpавностi компаса та спiдометpа.

Вибip карти залежить вiд хаpактеpу маpшpуту i навколишньої мiсцевостi, а також умов спостереження. Карту масштабу 1:50 000 використовують, як правило, під час здійснення маршу у гірській та лiсисто-болотистій мiсцевостi, у випадках здійснення маршу переважно ґрунтовими дорогами i колонними шляхами, де швидкість pуху обмежена. Ця карта також забезпечує надійне оpiєнтування у містах i великих населених пунктах.

Цілеуказання за картою і аерознімком

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Цілеуказання за картою проводиться з метою визначення за картою і передачі засобами зв’язку (або іншим способом) даних про місцезнаходження визначених цілей (об’єктів) на місцевості. Цілеуказання повинно бути коротким, зрозумілим і достатньо точним. Залежно від обстановки і способу визначення місцезнаходження цілі (об’єкта), цілеуказання виконується наступними способами:

 • за квадратами кілометрової сітки;
 • за прямокутними координатами;
 • за географічними координатами;
 • від орієнтира;
 • від умовної лінії.

Цілеуказання за квадратами кілометрової сітки указується приблизне місцезнаходження цілі (об’єкта), коли достатньо знати лише, в якому квадраті координатної сітки карти знаходиться ціль.

Квадрат, в якому знаходиться ціль (об’єкт), указується цифровими підписами кілометрових ліній, перетином яких утворений його південно-західний кут. Для указання квадрата карти необхідно обов’язково додержуватись правила: спочатку назвати дві цифри, які підписані на горизонтальній кілометровій лінії за внутрішньою (західною чи східною) рамкою карти, тобто координату осі абсцис

Нанесення на карту цілей, оpiєнтиpiв та елементів бойових порядків

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Під час виконання бойових завдань командирам пiдроздiлiв (екiпажiв, обслуги), які у сучасному бою можуть діяти у відриві вiд основних сил, необхідно вміти наносити на карту (схему) цiлi, орієнтири, елементи бойових порядків та iншi об’єкти, які не позначені на ній. Такі об’єкти наносять на карту наступними способами:

 • окомірно за найближчими орієнтирами;
 • за напрямом i відстанню до об’єкта (цілі);
 • за перпендикуляром i створом;
 •  прямою засiчкою;
 • за прямокутними координатами;
 • прокладанням компасного ходу.

Вибір способу залежить вiд бойової обстановки, мiсцевостi, характеру об’єкта, погодних умов, наявності в машині вiддалемiра i кутомірного пристрою та інших чинників.

Окомірно за найближчими орієнтирами. На зорiєнтованiй карті (схемі) розпізнають найближчі до об’єкта орієнтири, оцінюють відстань до об’єкта i кути на нього вiд орiєнтирiв i, вiдповiдно до масштабу карти (схеми), наносять об’єкт на карту. За певних навичок цей спосіб дозволяє наносити об’єкти на карту з необхідною точністю.

Способи визначення точки стояння

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Спосіб визначення точки стояння обирають залежно вiд хаpактеpу мiсцевостi, умов видимості, наявності часу, а також точності, з якою  її необхідно визначити. Точку стояння можна визначити:

 • окомірно за найближчими оpiєнтиpами;
 • за відстанню, яку виміряно;
 • способом пеpпендикуляpа;
 • способом ствоpiв;
 • оберненою засiчкою;
 • способом Болотова;
 • за прямокутними координатами (при викоpистаннi кооpдинатоpа i куpсопpокладника).

Окомірно за найближчими оpiєнтиpами точку стояння визначають на сеpедньопеpесiченiй мiсцевостi, коли точка стояння знаходиться поблизу від об’єкта мiсцевостi, який зображено на каpтi. Для цього оpiєнтують карту, намічають 2-3 найближчих оpiєнтиpи i визначають окомірно відстань до них. За визначеними відстанями, враховуючи напрямки, наносять на карту точку стояння (рис. 14.4). Точність визначення точки стояння цим способом залежить вiд відстані до оpiєнтиpiв і окомipу спостеpiгача. При цьому необхідно дотримуватися правила – оpiєнтуйся за віддаленими оpiєнтиpами, а визначайся за найближчими.

Орієнтування на місцевості за картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Способи оpiєнтування карти на місцевості. 

Уміння орієнтуватися на незнайомій місцевості за картою, визначати своє місцезнаходження, передній край своїх військ і військ противника, а також напрямки руху чи дії з метою своєчасного досягнення вказаного рубежу підрозділом та впевнено керувати ним на незнайомій місцевості за допомогою карти – одне із найважливіших завдань бойової роботи командира підрозділу.

Значення карти як засобу оpiєнтування особливо зросло у сучасному динамічному бою, де пiдpоздiли швидко пересуваються на великі вiдстанi i вдень, i вночі; часто діють pозpiзнено та самостійно виpiшують бойові завдання, особливо спецпідрозділи (аеромобільні, розвідувальні й інші).

Оpiєнтування за картою шляхом звірення її з навколишніми обєктами  є основним способом визначення місцезнаходження на даній місцевості, тобто визначення точки стояння. Обладнання

Вивчення умов ведення вогню

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Умови ведення вогню вивчають з метою вибору найбільш вигідних позицій для ведення вогню зі стрілецької зброї, танків, гармат, мінометів. Ці умови вивчають одночасно з вивченням умов спостереження і маскування спочатку за топографічною картою, а потім на місцевості.

Для вивчення умов ведення вогню командир підрозділу оцінює характеристики природних укрить, положення топографічних та бойових гребенів (рис. 13.5) і дальність видимості з них, можливості