Кам’яний літопис Поділля – Летичівськии замок

Староконстантинов

Скачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №92 - Лановцы и №110 - Хмельницкий»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Летичівськии замок розташований у селищі Летичів Хмельницької області, за 51 км на схід від Хмельницького.

Летичівськии замокКомплекс пам'яток Детичева компактно розташувався в центральній частині селища. Передусім він відомий тим, що тут похований леген­дарний «український Робін Гуд» Устим Кармалюк. За радянських часів у селищі встановили великий 10-метровий монумент цьому ватажку се­лянського повстання. За спиною повстанця, закутого в ланцюги, височіє його в'язниця — Летичівський замок.

Історія замку почалася 1362 року, коли значні українські території увійшли до складу Великого князівства Литовського. У Летичеві, який був на той час досить великим містом, було побудовано дерев'яний за­мок, що став стратегічно важливим військовим пунктом Поділля.

1579 року, за наказом короля, староста Кам'янця Ян Потоцький пере­будував замок у камені. Це був чотирикутник оборонних стін з кругли­ми вежами по кутах. 1606 року Ян Потоцький звів на замковому дворі домініканський монастир, що став важливим релігійним центром Поділля. Головний храм монастиря — костел Успіння Діви Марії — чудова пам'ят­ка в стилі ренесансу. Для його освячення з Ватикану спеціально привез­ли ікону, що дістала назву Летичівська Богородиця.

До нашого часу від Летичівського замку збереглися фрагменти стін по всьому периметру й ефектна Кругла вежа з декоративними зубцями. Вціліли також монастирські будівлі.

Летичівськии замокLetychiv Castle

The castle is situated in the village of Letychiv in Khmelnytskiy Region, 51 km east of Khmel­nytskiy

The Letychiv monumental complex is compactly located in the center of the village. First of all, it is known for being the burial place of the leg­endary "Ukrainian Robin Hood", Ustym Karmeliuk. Therefore, the village received a large monument to this leader of the peasant uprising in 1974; the monument is 10 meters high. Behind the statue of the enchained rebel, his prison — Letychiv Castle — stands modestly.

The history of the castle began in 1362 when a large Ukrainian territory became a part of the Grand Duchy of Lithuania. In Letychiv, which was quite a large town by that time, they constructed a wooden castle, which was a stra­tegically important military stronghold of Podillia. In 1579, by the order of the King, the headman of Kamyanets Jan Pototskiy rebuilt the castle in stone. It was a guadrangle of defensive walls with round towers in the corners. In 1606, Jan Pototskiy erected a Dominican monastery in the castle courtyard, which soon became an important religious center of Podillia. The main church of the monastery was the church of the Assumption of the Virgin, a wonderful monument of the Renaissance style architecture. To sanctify it, they had spe­cially brought the icon, which was later called the Blessed Virgin of Letychiv, from Vatican. The things that have been left from Letychiv Castle are frag­ments of walls around the whole perimeter, and a spectacular Round tower with decorative merlons. The monastery buildings have also survived.

Сатанівський замокСатанівський замок

Замок розташований у селищі Сатанів Городоцького району Хмельницької області, за 65 км на південний захід від Хмельницького.

У XV —XVII століттях Сатанів був великим прикордонним містом, що захищало південні межі польсько-литовського королівства. Місто мало важливе стратегічне значення, а тому постійно зазнавало нападів. Для залучення мешканців і розвитку тут торгівлі владі доводилося запро­ваджувати спеціальні пільги. Місто мало систему оборонних укріплень, ядром якої був Сатанівський замок, що зберігся до наших днів. Замок у Сатанові був найбільшим на прикордонній лінії по річці Збруч.

Кам’яний замок у Сатанові побудований у XV столітті на місці більш ранніх дерев'яних укріплень. З середини XVI століття місто належало роду Сенявських, які істотно розширили замок і обладнали відповідно до вимог нового часу.

Як і багато подільських замків, фортеця мала п'ятикутну форму, а кути були укріплені вежами, що виступали за лінію стін. До наших днів уціліли три вежі з п'яти. Окрім зовнішніх стін, що збереглися, замок мав додат­ковий внутрішній ряд стін, що не вціліли. На території замку розташову­ється цікава кругла вежа, яку одні дослідники вважають залишками ран­нього замку, що існував до Сенявських, а інші — елементом внутрішніх укріплень.

*** Найвідомішим власником Сатанівського замку був великий коронний гетьман Адам Сенявський. 1711 року гетьман приймав у Сатанівському замку російського царя Петра І, який повертався з прутського походу. При Адамі Сенявському в Сатанові звели міську браму, що збереглася донині. Це цікава пам'ятка в стилі польського історизму сарматизму.

Сатанівський замокSataniv Castle

The castle is situated in the village of Sataniv, Horodok district, Khmelnytskiy Region, 65 km southwest of Khmelnytskiy.

In the 15th — 17th centuries, Sataniv was a large border town, which defended the southern borders of the Polish-Lithuanian kingdom. The city had a great strategic importance, and because of that it constantly suffered from enemy attacks. To attract people to become residents and promote the development of trade the authorities had to introduce special privileges for them. The town had a system of fortifications, the core of which was Sataniv Castle, which has preserved to nowadays. Sataniv Castle was the largest one of the kind on the borderline along the Zbruch River.

The stone castle in Sataniv was constructed in the 15th century on the site of earlier wooden fortifications. From the middle of the 16 th  century, the city belonged to the Seniavskiy family that significantly expanded the castle and eguipped it in accordance with the reguirements of the new age.

Like many castles of Podillia, the fortress was of pentagonal shape, and the corners were fortified by towers that protruded over the line of walls. Up to now, three towers of the five have survived. In addition to the outer walls, which have been preserved, the castle had a number of additional internal walls that have been lost. In the castle territory there is an interesting round tower, which some researchers consider to be the remains of an earlier castle that existed before the Seniavskiys, while others believe it was a part of the internal fortifications.

Since 1895, the castle territory was given to a sugar factory, which existed until late 20th century.

*** The most famous owner of Sataniv Castle was the great Hetman of Crown Adam Seniavskiy. In 1711, the hetman received the Russian tsar Petro I, who was on his way back from the Prus­sian campaign, in Sataniv Castle. During the time of Adam Seniavskiy, the castle received the town gate, which has survived to this day. It is an inter­esting monument in the style of Polish historical historism, known as Sarmatism.