Кам’яний літопис Поділля – Сидорівський замок

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Сидорівський замок розташований у селі Сидорів Гусятинського району Тернопільської області, за 87 км на південний схід від Тернополя.

Сидорівський замокМальовничі руїни Сидорівського замку нагадують здалеку величез­ний кам'яний корабель, за що туристи називають твердиню «замком- кораблем».

Сидорівський замок — оплот шляхетського роду Калиновських. Його побудував у 1640-х роках Мартин Калиновський, чернігівський воєвода і коронний гетьман Речі Посполитої. Замок зведено на самот­ньому пагорбі, що височіє над болотистою рівниною. З трьох боків пагорб омивала річка Суходіл, що давала укріпленню природний за­хист. З четвертого, найбільш доступного боку було вирито рів, через який перекидався підйомний міст, а перед ровом був насипаний зем­ляний вал.

Замок побудовано з урахуванням форми пагорба, а тому він має уні­кальне планування. Попри довжину до 180 метрів, його ширина ста­новить лише 30-40 метрів. Поперечні стіни замку сходилися клином, що давало додаткові можливості для обстрілу ворогів. А в кутах, де схо­дилися ці стіни, височіли дозорні вежі. Така вежа збереглася з північно­го, найбільш уцілілого боку замку. Вона виступає за лінію стін, що у по­єднанні з довгими поздовжніми стінами замку і надає йому схожості з величним кораблем.

Sydoriv Castle

The castle is situated in the village of Sydoriv, Husiatyn District. Ternopil Region, 87 km south­east of Ternopil.

The picturesque ruins of Sydoriv Castle remind a huge stone ship when seen from afar, and that is why tourists refer to the stronghold as "the castle-ship”.

Sydoriv Castle is the seat of Princes Kalynovskiy. It was built in the 1640s by Martin Kalynovskiy,who was the voivode of Chernihiv and the hetman of crown of the Commonwealth of Lithuania and Poland. The castle is built on a lonely hill, towering over the marshy plain. From the three sides the hill is washed by Suhodil River, which provided natural protection. From the fourth, the most vulnerable side, they dug a moat, over which a drawbridge could be lowered, and in front of the moat, they created a rampart.

The castle was constructed with consideration of the hill shape, so it has a unigue planning. Despite the length of almost 180 meters, its width is only 30 to 40 meters. The cross walls of the castle converged in a wedge, which gave more opportunities to shoot at the enemy. In the corners where the walls converged, guard tower stood. One such tower has survived in the northern, the best preserved part of the castle. It protrudes over the line of walls, which, in combination with lengthy longitudinal walls of the castle gave it a resem­blance to a large ship.

Кудринецькии замокКудринецькии замок розташований у селі Кудринці Борщівського району Тернопільської області, за 142 км на південний схід від Тернополя.

Із збереженням і популярністю Кудринецькому замку пощастило менше, ніж багатьом іншим українським архітектурним пам'яткам. Про­те ті туристи, які все-таки наважаться відвідати його руі'ни, не залишать­ся розчарованими: Кудринецький замок розташований у мальовничому місці і вражає надзвичайним видовищем.

Замок у Кудринцях побудував 1615 року воєвода Микола Гербурт. Місце для неприступної твердині вибрали напрочуд вдало: замок стоїть на високому пагорбі і захищений з трьох боків його крутими схилами. Біля підніжжя пагорб омиває річка Збруч. Тільки з північного боку був відкритий доступ до замку, але його захищали рів і земляний вал. Тут розташовувався основний вузол оборони.

План замку — неправильний чотирикутник, форма якого зумовлена місцевістю. На трьох кутах височіли триярусні вежі, максимально при­стосовані для фронтального обстрілу. Найкраще збереглася масивна за­хідна вежа. Вона має форму шестикугника. Над третім ярусом височів шатровий дах.

На рахунку Кудринецького замку багато як вдалих, так і невдалих битв. 1648 року, під час Національно-визвольної війни, замок захопив загін Максима Кривоноса. Наприкінці XVII століття твердиню кілька разів захоплювали турецькі війська. Під їхньою владою замок перебу­вав до 1683 року, коли польські війська витіснили ворога з подільських земель. Проте після цього замок втратив оборонне значення і повільно занепадав.

Kudryntsi Castle

The castle is situated in the village of Kudryn­tsi. Borshchiv District. Ternopil Region, 142 km southeast of Ternopil.

Kudryntsi Castle was less fortunate in the degree of preservation and pop­ularity, than many other Ukrainian architectural monuments. However, the tourists who still dare to visit its ruins will not be disappointed.

Kudryntsi Castle is situated in a very picturesgue place and is an impres­sive sight. Kudryntsi Castle was built in 1615 by voivode Mykola Herbu rt. The place for an impregnable stronghold was chosen very skillfully. The castle stands on a high hill and is protected from the three sides by its steep slopes. At the foot, the hill is washed by Zbruch River. The north side, which was the only side giving access to the castle, was protected by a moat and a rampart. It was where the main defensive position was located.

The castle is of irregular quadrangle shape, and this shape is caused by the terrain. In the three corners there were three-tiered towers, which were most suited to repel a frontal attack. The best preserved one is the mas­sive western tower. It has the hexagonal shape. Over the third tier there was a hipped roof.

Kudryntsi Castle can account of many battles, both successful and un­successful. In 1648, during the national liberation war, the castle was cap­tured by the army of Maksym Kryvonis. At the end of the 17th century, the castle was captured by Turkish troops for several times. The castle had been under their rule up to 1683, when the Polish troops drove the enemy from Podillia. Then the castle lost its defensive value and began to decline gradually. In the 20th century, the fortress was partially dismantled for con­struction materials.