Могутні твердині Волині – Корецький замок

Топографические карты масштаба 1:100 000: №61 - Новоград-Волынский и №76 - Шепетовка»

Скачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №61 - Новоград-Волынский и №76 - Шепетовка»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт 

Корецький замок розташований у місті Ко­рець, за 66 км на схід від Рівного.

Корецький замокНапівзруйнований Корецький замок — величне видовище, що дуже відрізняється від сірих руїн решти українських твердинь. Над глибоким фортечним ровом височіє остов в'їзної вежі з червоного каменю, обабіч неї зяють порожніми віконними прорізами фасади палаців. Через міст перекинуто могутній кам'яний міст-віадук. Видно, що не гарматні ядра понівечили ці стіни, не руки ворогів перетворили фортецю на руїни. За­гибель поглинула її зсередини — язиками полум'я пожежі.

Корецький замокПерші укріплення звів тут у XV столітті князь Федір Острозький. У XVI столітті Корець став колискою нового дворянського роду — кня­зів Корецьких, одних з перших організаторів Запорізького козацтва. Корецькі не раз перебудовували замок й укріплювали його.

Останню реконструкцію замку здійснили в 1780-х роках князі Чарторийські. Вони перетворили бойову фортецю на ефектний палац у стилі бароко. Замість фортечних стін обабіч в'їзної вежі було зве­дено два палацові крила. На верхньому поверсі вежі замість грізних бійниць з'явилися куранти. Перекидний міст замінили арковим віаду­ком, більш відповідним для урочистих прийомів і гостей у розкішних каретах.

Півстоліття Корецький замок слугував резиденцією шляхетського роду Чарторийських: тут влаштовували світські бали, вели політичні пе­ремовини, траплялися і любовні романи. 1832 року в Корецькому замку спалахнула пожежа, і відтоді його не відновлювали.

Корецький замокKorets Castle

Korets Castle is situated in the town of Korets, 66 km east of Rivne.

The half-ruined Korets Castle is a great sight so different from the gray ru­ins of other Ukrainian strongholds. Over the deep fortress moat, there stands the frame of the entrance tower made of red stone, while on either side of that, palace facades gape with dark window openings. A large stone viaduct bridge crosses the moat. One can see that the fortress turned into ruins neither be­cause of cannon shots disfiguring its walls, and nor because of an enemy's furious attack. The castle was destroyed from inside by the flames of fire.

The first fortification appeared here in the 15th century through efforts of Prince Fedir Ostrozkiy. In the 16th century, Korets was the cradle of a new noble family of Princes Koretskiy, one of the first organizers of the Zaporizhyan Cossacks. The Koretskiys reconstructed and fortified the castle for several times.

The latest reconstruction of the castle was made in the 1780s by Princes Chartoryiskiy. They turned the military stronghold into a spectacular Barogue palace. Instead of fortress walls, two palace wings were constructed on either side of the entrance tower. In the upper floor of the tower, the chimes appeared instead of grimly functional battlements. The flying bridge was replaced with the arched viaduct, more suitable for solemn receptions and guests arriving in luxury carriages.

For half a century, Korets Castle was the residence for the noble family of Chartoryiskiy: it hosted fashionable balls, was a place of political negotia­tions, and even of love affairs. In 1832, Korets Castle caught fire, burnt out, and has not been reconstructed ever since.

Новомалинський замок

Новомалинський замок розташований у селі Новомалин Острозького району Рівненської області, за 60 км на південний схід від Рівного.

Новомалинський замокЦікаві замкові руїни збереглися в селі Новомалин. Зведена у XIV сто­літті фортеця перебудовувалася відповідно до вимог часу, обростаючи все новими і новими корпусами, і врешті-решт перетворилася на непо­вторний ансамбль — коктейль архітектурних стилів різних епох.

У XIV столітті Волинь, як і інші українські землі, увійшла до складу Ве­ликого князівства Литовського. Невелике, але розташоване в дуже жи­вописній місцині село Глухе (так тоді називався Новомалин) належало великому князеві Свидригайлу, який і звів тут кам'яний замок. 1430 року князь подарував селище своєму вірному васалові Ело-Малинському, на­щадки якого володіли замком до XX століття. Від прізвища власників утворилася назва маєтку — Новомалин.

Замок височів на пагорбі, з трьох боків оточеному водами ставка на річці Свитенка. П'ятикутник потужних стін зміцнювали п'ять мо­гутніх веж, що теж були п'ятикутними і виступали гострими кутами за лінії стін.

У XVII столітті до однієї із замкових стін прибудували розкішний па­лац у стилі бароко.

Перша і Друга світові війни не пощадили Новомалинського замку. До наших днів збереглися тільки фрагменти давніх фортечних стін і веж, остов палацу і знаменита каплиця, щоправда, без свого чудово­го даху.

***1802 року власницею Новомалина стала Кастильда Малинська, одружена зі Станісла­вом Сосновським. їхній син, Тадеуш Оскар Сосиовський, був великим поціновувачем мистецтва, він перетворив Новомалинський замок на одну з найгарніших магнатських ре­зиденцій України. Замість однієї з фортечних веж з'явилася ефектна каплиця із загостре­ним куполом у стилі неоготики.

Новомалинський замокNovomalyn Castle

Novomalyn Castle is situated in the village of Novomalyn, Ostroh District. Rivne Region, 60 km southeast of Rivne.

Interesting castle ruins have been preserved in the village of Novomalyn. Constructed in the 14 th century, the fortress was reconstructed according to reguirements of the time, adding more and more new buildings and even­tually turning into a unigue ensemble, a cocktail of architectural styles of dif­ferent ages.

In the 14 th century, Volyn became a part of the Grand Duchy of Lithuania, like other Ukrainian lands. A small village of Gluhe (the old name of Novoma­lyn) located in a very picturesgue place belonged to Grand Duke Svydrygaylo, who built a stone castle there. In 1430, the Prince presented the village as a gift to his faithful vassal Elo-Malynskiy, whose descendants held the castle up to the 20lhcentury. The origin of the estate name, Novomalyn, comes from the names of its owners.

The castle towered on a hill, which was surrounded from three sides by wa­ters of a pond on the Svytenka River. The pentagon made by powerful walls was reinforced by five mighty towers, which were also pentagonal and formed sharp angles overlapping the wall line.

In the 17th century, a magnificent Barogue palace adjoined one of the cas­tle walls.

The two World Wars did not spare Novomalyn Castle. The fragments of an­cient walls and towers, the skeleton of the palace and the famous chapel, but without its wonderful roof, are the only elements that have survived to our time.

***In 1802, Kastylda Malynska who was mar­ried to Stanislaw Sosnowskiy became the owner of Novomalyn. Their son, Tadeush Oscar Sos­nowskiy was a great connoisseur of art who turned Novomalyn Castle into one of the most beautiful magnate residences in Ukraine. In­stead of one of the fortress towers there appeared a spectacular chapel with an ogived dome in Neo-Gothic style.