Вимірювання відстаней за картою

Способи визначення стрімкості схилів за картою

Скачать плакат «Визначення за допомогою карти форм та стрімкості схилів»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Для визначення відстаней між об’єктами вимірюють відстань на карті в сантиметрах між ними і множать на величину масштабу карти.

http://dfiles.ru/files/8h88sy365

Оформлення чисельного, лінійного та іменованого масштабів на топографічних картах різних масштабів.

Масштаб карти підписується під південною рамкою у числовій формі (чисельний масштаб), в графічній (лінійний масштаб) у вигляді графіку та словесний масштаб довжин або іменований масштаб виразом, наприклад, ,,в 1 сантиметрі 250 метрів”.

Для вимірювання відстаней і координат за картою потрібно знати положення головних точок умовних знаків. Відстані між об’єктами за картою визначають наступними способами.

Лінійкою вимірюють відстань між об’єктами в  сантиметрах  і множать число сантиметрів на  величину масштабу. Наприклад, якщо на карті масштабу 1:50 000 відстань між об’єктами – 8,6см,  то відстань між об’єктами на місцевості – 4 300м.

Циркулем вимірюються короткі відстані. Ніжки циркуля ставлять у головні точки умовних знаків об’єктів, між якими визначають відстань, і, не змінюючи розхилу циркуля, прикладають його до лінійного масштабу.

Оформлення чисельного, лінійного та іменованого масштабів на топографічних картах різних масштабів                                       Вимірювання відстані циркулем (а) і кроком циркуля (б)

Кроком циркуля вимірюють відстані, які перевищують довжину лінійного масштабу. Для цього беруть за масштабом розхил циркуля, який відповідає якому-небудь цілому числу кілометрів або метрів, і таким “кроком” проходять на карті відстань, яку необхідно визначити, ведучи рахунок перестановок ніжок циркуля.

Нарощенням розхилу циркуля вимірюють ламані лінії. Спосіб заснований на визначенні кола: „геометричне місце точок, рівновіддалених від центра”. Ламана лінія шляхом перенесення відрізків перетворюється в пряму.

Курвіметром. Стрілку курвіметра встановлюють на нульову поділку, а потім коліщатком проводять по вимірюваній звивистій лінії зліва направо або знизу вгору: отриманий відлік у сантиметрах множать на величину масштабу даної карти. Наприклад, відлік курвіметра за картою масштабу 1:100 000 становить 15 км, а за картою масштабу 1:50 000 – 7,5 км.

24

                       Вимірювання відстані: а) нарощенням розхилу циркуля;  б) курвіметром

Для визначення відстаней окомірно підраховують число квадратів координатної сітки, що “вкладаються” у вимірювані лінії, і множать на величину сторони квадрата в кілометрах. Спосіб використовується, як правило, для приблизного визначення відстаней і контролю результатів вимірювання інструментами.

Точність визначення відстаней не повинна перевищувати 0,5-1 мм  у масштабі карти.

Оскільки у бойовій практиці інколи доводиться досить часто користуватися картами різних масштабів (переобчислювати відстані з одного масштабу в інший) рекомендується запам’ятати наступне. Відомо, що на карті масштабу 1:100 000 відстань, яка виміряна в міліметрах, помножується на 100, в результаті чого ми отримаємо дійсну відстань в метрах. Наприклад, якщо відстань на карті масштабу 1:100 000 дорівнює 6,4см, то на місцевості вона відповідатиме 6 400м (64100). При роботі з картами 1:25 000, 1:50 000 і 1:200 000 виміряну відстань у міліметрах необхідно в першому випадку поділити на 4, у другому – на 2, а у третьому – помножити на 2.