Визначення за картою висот точок і взаємовидимості між ними

зображення рельєфу

Скачать плакат «Зображення рельєфу на топографічних картах»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Висоти точок місцевості над рівнем моря (абсолютні висоти) визначають на карті за допомогою позначок висот горизонталей і прийнятої на карті висоти перерізу рельєфу.

При визначенні висот точок можливі такі ситуації:19

  1. Якщо відома висота точки, то позначкою горизонталі буде цифра, кратна висоті перерізу даної карти. На мал."а" горизонталь нижче позначки 167.5, отже, позначкою горизонталі буде найближча знизу до 167.5 цифра, кратна висоті перерізу рельєфу даної карти.
  2. Позначка точки між двома суміжними горизонталями визначається інтерполюванням позначок горизонталей (мал."б").

При визначенні перевищень висот точок можливі такі ситуації:

  1. Якщо точки розташовані на одній горизонталі – перевищення дорівнює нулю.
  2. Якщо позначки об’єктів підписані на карті – визначити різницю цих позначок.
  3. Якщо точки знаходяться на одному схилі – висоту перерізу рельєфу на карті помножити на кількість горизонталей між точками.
  4. При розташуванні точок на значній відстані одна від одної – визначити висоти позначок і взяти їх різницю.

Помилка визначення висоти позначок не повинна перевищувати половини висоти перерізу рельєфу на карті, а при знаходженні точки між основною і напівгоризонталлю – чверті висоти перерізу рельєфу.

Визначення видимості між точками побудовою вертикального профілю.

Вертикальний профіль місцевості графік, який відображає переріз місцевості вертикальною площиною поздовж профільної лінії (лінії на карті, вздовж якої будується профіль місцевості).

20

                                                      Підпис горизонталей на профільній лінії.

Вертикальний профіль будують на міліметровому папері в такій послідовності:

а) на карті проводять профільну лінію від СП до Ц 

б) до профільної лінії прикладають міліметровий папір і помічають на ньому рисочками виходи горизонталей, які підписують;

в) визначають по лінії СП Ц максимальну різницю висот і вибирають вертикальний масштаб профілю, який береться значно більше горизонтального;

г) на міліметровому папері проводять через рівні проміжки по висоті (0,5 або 1см) горизонтальні лінії і, відповідно до вибраного вертикального масштабу, біля кожної горизонтальної лінії підписують висоти горизонталей;

д) від усіх рисочок опускають перпендикуляри до перетину їх з відповідними горизонтальними лініями і позначають крапками;

е) одержані точки з’єднують плавною кривою лінією і відтіняють її нижню частину штриховкою.21

                                                  Визначення видимості між точками.

Якщо на профільній лінії є місцеві предмети (ліс, чагарник, населені пункти), то при проведені плавної кривої враховують висоту цих предметів.

Побудований таким чином повний профіль називають умовним, тому що відстані між паралельними лініями на міліметровому папері не відповідають перерізу рельєфу в масштабі карти. У наведеному прикладі горизонталі на карті проведені через 10м, а її масштаб –500м в 1см. Щоб виразити в масштабі карти і вертикальні розміри профілю, необхідно паралельні лінії провести через 0,02см одна від одної, що практично зробити неможливо (звідси вертикальний масштаб більше горизонтального).

Як правило, при побудові профілю місцевості вертикальний масштаб збільшується в 10 і більше разів, що не дозволяє уявити дійсну стрімкість схилів, а лише наочно показує характер нерівностей, відносну стрімкість схилів, а, головне, взаємовидимість між точками.