Цілеуказання за картою і аерознімком

Довідник з військової топографіїСкачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Цілеуказання за картою проводиться з метою визначення за картою і передачі засобами зв’язку або іншим способом даних про місцезнаходження об’єктів (цілей) на місцевості. Цілеуказання повинно бути коротким, зрозумілим і достатньо точним і, залежно від обстановки та способу визначення місцезнаходження цілі (об’єкта), виконується за квадратами кілометрової сітки, за координатами (прямокутними, географічними), від орієнтира або від умовної лінії.

Цілеуказання за квадратами кілометрової сітки указується приблизне місцезнаходження об’єкта (цілі), коли достатньо знати лише, в якому квадраті координатної сітки карти знаходиться об’єкт.

Квадрат, в якому знаходиться об’єкт (ціль), указується підписами кілометрових ліній, перетином яких утворений його південно-західний кут. Для указання квадрата карти необхідно назвати дві цифри, які підписані на горизонтальній кілометровій лінії за внутрішньою (західною чи східною) рамкою карти, тобто координату осі X, а потім – дві цифри, які підписані біля вертикальної кілометрової лінії за внутрішньою (північною чи південною) рамкою карти, тобто координату осі Y.

Крім того, у письмовому документі квадрат указується в дужках після найменування об’єкта, наприклад, ,,Висота 113,8 (квадрат 6626)”, а під час усної доповіді спочатку вказується квадрат, а потім найменування об’єкта: ,,Квадрат 6626, висота 113,8”.

Цілеуказання за картою

                                                                    Цілеуказання за картою

Для більш точного цілеуказання квадрат уявно поділяють на 4 або на 9 частин, кожна з яких позначається у першому випадку літерами (мал. "б"), а в другому – цифрами (мал. "в"). У цьому випадку називають квадрат, в якому знаходиться ціль, і додають літеру або цифру, яка уточнює місцезнаходження цілі в квадраті, наприклад: ,,Ціль – РЛС (6523-А)” або ,,Ціль – САУ (6424-6)”.

 Цілеуказання за прямокутними координатами – найбільш точний і найпоширеніший спосіб указання місцезнаходження цілі. Визначені за картою координати цілі вказують скороченими.

Цілеуказання за географічними координатами застосовується рідко і виконується за дрібномасштабними картами, на яких кілометрова сітка не проведена. Місцезнаходження цілі указують значенням широти і довготи.

Цілеуказання від орієнтира. Цим способом цілеуказання називають об’єкт, а потім відстань і напрямок до нього від надійного орієнтира і квадрат, в якому знаходиться об’єкт, наприклад: ,,КСП 2мр – 1200м на північ від Стара Гута (6625)” (мал. "г").

Цілеуказання від умовної лінії застосовується під час руху, зазвичай, у танкових підрозділах. Для цього на картах командира підрозділу та його підлеглих завчасно проводять лінію (або декілька) в напрямку дії підрозділу, відносно яких вказують положення цілей.

На кожну лінію наносять сантиметрові та міліметрові поділки, а початкові та кінцеві точки кожної лінії позначають відповідними літерами (рис.3.34). Ціль на карті вказується умовною назвою лінії, а потім відстанню в сантиметрах по цій лінії до цілі, після чого вказується напрямок (ліворуч або праворуч) і довжина другого відрізка, тобто перпендикуляра. Наприклад, ,,Пряма АБ; чотири, чотири; ліворуч нуль сім; ціль – танк в окопі”.

Цілеуказання від умовної лінії

                                                                Цілеуказання від умовної лінії

Цілеуказання за аерознімком виконується прямокутними чи полярними координатами. Прямокутними координатами положення цілей указують, якщо на аерознімках нанесена кілометрова сітка.

У разі її відсутності або неможливості її нанесення (відсутня карта), цілеуказання виконують за полярними координатами, які дозволяють вирішити задачу визначення координат точок Полярні координативідносно початкової точки, яку приймають за полюс будь-яка точка стояння (спостережний пункт, вогнева позиція, вихідний пункт руху тощо).

Положення точки (цілі) визначається кутом напряму Q (кутом положення) на точку, який вимірюється за ходом годинникової стрілки від полярної осі і відстанню (дистанцією) D від полюса Р до цілі.

 

 

Полярні координати.

Для цілеуказання за полярними координатами аерознімкам надають номери, які підписують у правому верхньому кутові. На всіх аерознімках з однаковими номерами викреслюється одна система полярних координат. Полюсом обирають чітко видиму на аерознімку точку і, бажано, якомога ближче до лівого нижнього кута (перехрестя доріг, лісосмуг, просік, різкий згин лісу тощо), а полярною віссю – напрям на віддалену від полюса контурну точку. Полюс обводять колом, а напрям викреслюють на аерознімку. На малюнку нижче  наведено приклад, де полюсом обрано перехрестя польових доріг (кут поля і кінець лісосмуги), а полярною віссю – напрямок на терикон.

Цілеуказання за полярними координатами

Цілеуказання за полярними координатами

Цілеуказання в полярних координатах виконується в такій послідовності. Ціль на аерознімку з’єднують прямою лінією з полюсом, визначають кут положення цілі транспортиром (в градусах) або артилерійським кругом (в тисячних), а також відстань до неї в міліметрах і передають визначені полярні координати цілі засобами зв’язку або іншим способом. Наприклад: ,,Аерознімок №10, праворуч 63°, 76 – тактичний ракетний комплекс”. Запис цих даних у тисячних буде таким: ,,Тактичний ракетний комплекс (аерознімок №10, праворуч 10-50, 76)”. Саме тому полюс рекомендується обирати внизу і ліворуч аерознімка, щоб кути положення ймовірних цілей противника зручніше було визначати лише за ходом годинникової стрілки задля уникнення помилок.

Цілеуказання від умовного орієнтира. На зорієнтованому за компасом аерознімку обирають Цілеуказання за полярними координатаминадійну контурну точку (перехрестя доріг, просік або лісосмуг, контур поля, різкий згин лісу тощо), відносно якої проводять перпендикулярні напрямки на сторони горизонту, після чого їх наносять на всі аерознімк і надають їм однаковимиі номери.

Координати цілі визначають по перпендикулярним лініям, проведеним через контурну точку і передають їх засобами зв’язку або іншим способом. Наприклад, ,,Перехрестя польових доріг з відміткою 186,1, північ – 500, схід – 200, САУ”.