Довідник з військової топографії

Довідник з військової топографії

Скачать «Довідник з військової топографії», 2015

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Орієнтування на місцевості без карти:

1.Вибір та використання орієнтирів

2.Цілеуказання на місцевості

3.Визначення сторін горизонту

4.Способи визначення відстаней на місцевості

5.Визначення висоти предметів

6.Рух за азимутами

Орієнтування на місцевості за картою:

7.Способи оpiєнтування каpти

8.Способи визначення точки стояння

9.Нанесення на карту цілей, орієнтирів та елементів бойових порядків

11.Орієнтування за картою під час руху

12.Відновлення втраченого орієнтування

13.Особливості орієнтування під час наступу вночі

14.Відновлення втраченого орієнтування

15.Особливості орієнтування за різноманітних умов місцевості

Вимірювання за топографічною картою:

16.Топографічні карти Збройних Сил України

17.Розграфлення і номенклатура топографічних карт

18.Читання топографічних карт

19.Вивчення за картою рельєфу місцевості

20.Способи визначення стрімкості схилів за картою

21.Визначення за картою висот точок і взаємовидимості між ними

22.Вимірювання відстаней за картою

23.Визначення площ за картою

24.Визначення координат за картою

25.Визначення дирекційних кутів і азимутів за картою

26.Цілеуказання за картою і аерознімком

 Аерознімки та їх використання у військах:

27.Призначення аерознімків у військах

28.Аерознімки і правила роботи з ними

29.Перенесення цілей з аерознімка на карту

30.Визначення прямокутних координат цілей за аерознімком

Розвідка та складання схем місцевості:

31.Завдання розвідки місцевості

32.Способи розвідки місцевості

33.Розвідка елементів місцевості

34.Правила складання схем місцевості

35.Складання схеми місцевості за картою (аерознімком)

36.Складання схеми місцевості прийомами окомірного знімання

37.Складання бойових графічних документів

Додатки:

 • Основні умовні знаки для топографічних карт масштабів 1:25 000,   1:50 000, 1:100 000
 • Основні тактичні умовні знаки для ведення робочих карт
 • Пояснення до тактичних умовних знаків
 • Зразки бойових графічних документів
 • Рекомендації щодо застосування супутникових навігаційних засобів іноземного виробництва

Уміння підрозділів упевнено орієнтуватися на будь-якій місцевості, за будь-якої погоди і пори року, за картою та без карти, вдень і вночі, здатність молодших командирів вірно враховувати тактичні особливості місцевості у різних видах бою за складних умов ведення сучасної війни, використовувати топографічні та спеціальні карти, а також аерознімки місцевості, виконувати розрахунки за картою та на місцевості за допомогою сучасних супутникових навігаційних систем для організації та ведення бойових дій – це та основа, яку надає військовослужбовцям у їх бойовій діяльності одна із галузей військової науки – військова топографія.

Довідник підготовлений до видання на кафедрі топогеодезичного забезпечення Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка та призначений для вивчення основ військової топографії у підрозділах Збройних Сил України та інших силових структур, а також для підготовки та проведення занять з військової топографії з молодшими командирами у системі бойової підготовки Збройних Сил України та інших силових структур.

Предметом вивчення військової топографії є місцевість, способи її вивчення та оцінки, орієнтування на ній, використання топографічних і спеціальних карт, фотодокументів місцевості, супутникових засобів навігації, а також здійснення вимірів за картою та на місцевості під час організації, ведення бойових дій та управління військами.

Уміння кожного військовослужбовця впевнено орієнтуватися на незнайомій місцевості за картою та без неї, вдень і вночі, виконувати розрахунки за допомогою топографічних і спеціальних карт, а також аерознімків місцевості та сучасних супутникових навігаційних систем для ведення точного вогню по цілях противника це та основа, на яку опирається висока польова виучка військ.

Військова топографія є невід’ємною і важливою складовою польової виучки військ, тобто уміння підрозділів у бойовій обстановці успішно застосовувати сучасне високоточне озброєння і бойову техніку на незнайомій, складній для орієнтування місцевості за різної погоди, пори року та часу доби.

У сучасному швидкоплинному і маневреному бою вдале використання місцевості забезпечує своєчасне і ефективне здійснення заходів по захисту особового складу і бойової техніки від новітньої високоточної зброї противника. Уміле використання місцевості значною мірою сприяє підвищенню можливостей своїх військ щодо маневру приховано та несподівано наносити удари по противнику й більш ефективно застосовувати всі види сучасного високоточного озброєння і бойової техніки.

Успіх у сучасному динамічному бою потребує використання саме високоточної зброї, ефективність застосування якої можливе при використанні лазерних віддалемірів та супутникових систем навігації. Проте досвід ведення бойових дій на території України показав, що й у разі неможливості застосування високоточної зброї, супутникових навігаційних систем, а часом і в їх відсутності, всі військовослужбовці повинні мати необхідний рівень знань та володіти практичними навичками, які надає їм військова топографія для забезпечення успіху у бою за різних обставин на будь-якій місцевості.

Власне цим військова топографія тісно пов’язана з тактикою, вогневою та спеціальною підготовкою й іншими навчальними дисциплінами. Багато питань військової топографії, зокрема орієнтування на місцевості, виконання польових вимірів під час розвідки противника, підготовки даних для стрільби, цілеуказаннях та інші становлять складову частину цих дисциплін. Тому знання отримані на заняттях з військової топографії, повинні вдосконалю-ватися в процесі вивчення цих дисциплін, на польових  заняттях і тренуваннях.

Результатом засвоєння програми з військової топографії повинно стати майстерне виконання нормативів на тренуваннях і навчаннях в часи самостійної підготовки.

В результаті вивчення основ військової топографії військово-службовці повинні:

ЗНАТИ:

 • види, зміст і призначення топографічних та спеціальних карт, а також фотодокументів місцевості;
 • зміст таблиць умовних знаків;
 • розграфлення і номенклатуру топографічних карт;
 • способи орієнтування на місцевості за картою (аерознімком) та без карти, вдень і вночі, на місці та під час руху;
 • порядок і правила роботи супутникової навігаційної апаратури.

УМІТИ:

 • читати топографічні карти, вивчати та оцінювати місцевість в районі дії підрозділу;
 • орієнтуватися на місцевості за картою та без карти, вдень і вночі, вибирати і призначати орієнтири, проводити цілеуказання, визначати азимути та відстані на місцевості;
 • готувати вихідні дані за картою та рухатись за азимутами вдень і вночі;
 • визначати номенклатури суміжних аркушів за допомогою збірних таблиць та обчисленням;
 • користуватися вимірювальними інструментами, вимірювати відстані та площі за топографічною картою;
 • визначати прямокутні та географічні координати об’єктів (цілей) за топографічною картою (аерознімком) та наносити об’єкти (цілі) на карту за відомими координатами;
 • визначати за картою дирекційні кути та обчислювати азимути;
 • визначати за картою стрімкість схилів, висоти точок та взаємо-видимість між ними;
 • використовувати супутникову навігаційну апаратуру.