Макети місцевості

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

При плануванні та підготовці до бойових дій для найкращого вивчення тактичних властивостей місцевості та організації взаємодії різних родів військ необхідно мати об’ємне відображення місцевості. В таких випадках виготовляються макети місцевості, які успішно використовувалися як в період другої світової війни при підготовці найважливіших операцій, так і в локальних війнах та збройних конфліктах останніх років.

Макети місцевості виготовляються на важливі райони і смуги бойових дій військ і призначаються для вивчення та оцінки місцевості, імітації майбутніх бойових дій по прориву оборони противника, висадці повітряного і морського десанту, форсуванню водних перешкод, подоланню гірських проходів і перевалів, а також для організації взаємодії різних родів військ, спеціальних військ і відпрацювання ними запланованих бойових дій.

Макети місцевості являють собою узагальнену зменшену модель ділянки місцевості, яка виготовляється у певному масштабі з відображенням її важливих елементів, а при необхідності і з відображенням оперативно-тактичної обстановки. Виготовляють макети місцевості з підручних матеріалів (піску, цементу, гіпсу, пінопласту, поролону тощо) у спеціальному ящику, або на збірно-розбірних блоках масштабів 1:50 000 і більше. Наприклад, для батальйону рекомендується виготовляти макети у масштабі 1:3 000-1:5 000, для полку 1:5 000-1:10 000, для бригади – 1:10 000-1:20 000, для корпусу – 1:25 000-1:50 000.

Необхідно відзначити, що на макеті місцевості вимірювання проводити так як і на карті неможливо, тому слід пам’ятати, що виготовлення макету – це найкраще відтворення наочної моделі місцевості.

Залежно від призначення, пори року, а також матеріалів і технології виготовлення макети можуть бути тимчасовими, стаціонарними і розбірними.

Тимчасові макети (рис.11.7) виготовляють з піску, глини, снігу та інших підручних матеріалів на місцевості у короткі терміни для забезпечення конкретного завдання. Для збільшення терміну використання макету при його виготовленні використовують цемент. Такі макети за матеріальними витратами набагато дешевші, проте, як недолік, їх можна використати лише один раз за навчання, оскільки після використання їх руйнують.

Тимчасовий макет місцевості11.7. Тимчасовий макет місцевості

Стаціонарні макети виготовляють з гіпсу, пінопласту, поролону та інших матеріалів і встановлюють в класах тактичної підготовки, в спеціальних приміщеннях і на пунктах управління.

Розбірні макети виготовляють так само, як і стаціонарні, але окремими блоками. Для їх виготовлення, як правило, використовують пінопласт, поролон та інші легкі матеріали, що надає можливість перевозити і монтувати їх  будь-де.

Найважливіша вимога до виготовлення макета місцевості полягає у наглядному та достовірному відображенні важливих елементів місцевості (рельєфу, гідрографії, доріг, населених пунктів, орієнтирів, рослинності) та оперативно-тактичної обстановки. Це досягається насамперед раціональним вибором горизонтального та вертикального масштабів макета і генералізацією топографічних елементів місцевості.

Горизонтальний масштаб макета вибирається залежно від його призначення, розмірів ділянки та наявності часу на виготовлення, а вертикальний масштаб – завжди більше горизонтального. У загальному випадку математичної залежності між вибором масштабів не існує. Головна мета при цьому – найбільш наочно відобразити загальний характер місцевості, тобто рівнинна вона, горбиста чи гірська. Тому рекомендується вертикальний масштаб обирати більше горизонтального в 10-15 разів для рівнинної місцевості та в 2-5 разів для гірської і горбистої місцевості, пам’ятаючи при цьому, що чим більші перевищення висот точок за абсолютними значеннями на ділянці, тим меншим обирається вертикальний масштаб макета.

При виготовленні макета місцевості важливо знати його призначення та питання і завдання, які на ньому будуть відпрацьовуватись. Наприклад, якщо на макеті планується розробка взаємодії військ при форсуванні великої водної перешкоди, то основну увагу необхідно приділити відображенню ріки, її характеристик, підходів до неї, а при веденні бойових дій в гірській місцевості – відображенню гірських проходів і перевалів, дорожньої мережі в горах тощо.

Технологія виготовлення макета місцевості залежить від його призначення, виду (стаціонарний, розбірний чи тимчасовий), розмірів макета, обраного масштабу, наявності матеріалів і часу на його виготовлення.

Для виготовлення макета розраховують розміри майданчика для встановлення каркасу, при цьому необхідно врахувати місце розташування особового складу під час відпрацювання завдань на макеті, встановлення каркасу палатки і маскувальної сітки (рис 11.8).

Встановлення каркасу палатки і маскувальної сітки11.8. Встановлення каркасу палатки і маскувальної сітки

Якщо макет місцевості виготовляється за картою дрібнішого масштабу, ніж масштаб макета (зазвичай, макети виготовляють за картою масштабу 1:100 000), на ній необхідно нанести межі ділянки місцевості, на яку виготовляється макет. При цьому проводиться картографічна генералізація і визначення основних елементів місцевості (гідрографія, населені пункти, дороги, рослинність тощо), які необхідно нанести на макет. Всі ці елементи, а також горизонталі через відповідні інтервали по висоті необхідно виділити на карті.

Після цього необхідно визначити розміри каркасу. Наприклад, на карті масштабу 1:100 000 окреслена ділянка, на яку необхідно виготовити макет, має розміри 25 км, при цьому горизонтальний масштаб був вибраний 1:1 000, то каркас макета матиме розміри 25 м.

Каркас макета виготовляють з бетону, цегли, дошок або товстої фанери, враховуючи при цьому, що дальній план макета для більшої наочності обов’язково повинен бути припіднятим приблизно на 10-15°, що залежить від розміру макета (чим більший макет, тим вище необхідно для наочності підняти задній план основи макета). Якщо макет місцевості матиме великі розміри, для зручності в роботі рекомендується на каркас макета покласти декілька товстих дошок, щоб була можливість по них пересуватися під час роботи (рис.11.9).

Виготовлення каркасу макета11.9. Виготовлення каркасу макета

Для скорочення часу паралельно з цим готують до роботи необхідні підручні матеріали (пісок, глину, цемент, фарби), виготовляють макети місцевих предметів (будинків, мостів, окремих дерев тощо), виготовляють підписи населених пунктів, річок, озер, гір та інших важливих об’єктів, а також тактичні умовні позначення, а за можливістю, й макети (моделі) бойової техніки.

Необхідно відзначити, що якість виготовлення підписів і, особливо, макетів місцевих предметів та бойової техніки потребує від виконавців творчого підходу і певної фантазії, від чого залежатиме наочність відображеної місцевості та естетичність макета.

Виготовлення макета розпочинається із нанесення (у відповідності з обраним горизонтальним масштабом) з карти кілометрової сітки, лінії якої з міцного шпагату або дроту надійно закріпляють на краях каркасу. За квадратами кілометрової сітки в першу чергу намічають характерні точки і лінії рельєфу, тобто основні вершини, хребти, перевали, лощини, річкові долини, а також позначають кілочками положення основних висот. При цьому основу (дно) каркасу, зазвичай, призначають за рівень найнижчої точки даної ділянки місцевості, а розміри встановлених на вершинах рельєфу кілочків визначають відповідно до вертикального масштабу макета.

Після нанесення основних ліній і точок рельєфу на змочений водою і утрамбований пісок лопаткою вибирають пісок з долин, лощин та інших понижень, який насипають на місце підвищених форм рельєфу. Надзвичайно важливо при цьому порівнювати зображення рельєфу з картою і можливі неточності підправити руками. Для надійного збереження макета рельєфу рекомендується його закріпити цементним розчином. Оскільки цемент після висихання в різних місцях макета може придати різні відтінки, рекомендується всю площу макета підфарбувати розпилювачем або іншим способом відповідним кольором, враховуючи навіть і пору року.

Одним із варіантів при виготовленні рельєфу місцевості може бути використання поролону, який виготовляється згідно до товщини вертикального масштабу макета, а по формі за характерними закріпленими на макеті висотами точок місцевості та відповідних горизонталей карти (рис.11.10).

Нанесення на макет характерних форм рельєфу11.10. Нанесення на макет характерних форм рельєфу

Наступний етап у виготовленні макета полягає у нанесенні місцевих предметів, які виготовляються з підручних матеріалів завчасно. Наприклад, для виготовлення кварталів, окремих будинків, мостів, труб промислових підприємств та інших орієнтирів, а також для виготовлення макетів (моделей) бойової техніки  використовують пінопласт і поролон; мох та гіллячки з дерев і чагарників використовують для зображення рослинності.

 Пофарбованою відповідним кольором мотузкою або шпагатом відображають дорожню мережу, а підфарбованим склом, пластиком або папером  відображають ріки, озера, болота тощо (рис.11.11).

Нанесення на макет місцевих предметів11.11. Нанесення на макет місцевих предметів

У загальному випадку при виготовленні макета місцевості необхідно дотримуватись наступного порядку нанесення елементів місцевості: гідрографія, дорожня мережа, населені пункти, рослинний покрив і орієнтири, після чого наноситься оперативно-тактична обстановка.

Нанесення оперативно-тактичної обстановки – один із найважливіших етапів створення макета, який полягає у відображенні на макеті місцевості задуму (рішення) командира на бій. Для її нанесення залучаються представники підрозділів і служб, які несуть відповідальність за правильність нанесення обстановки.

Розмежувальні лінії при нанесенні оперативно-тактичної обстановки відображають вузькими червоними смугами пофарбованого поролону. Передній край розміщення військ показують також смугою з поролону: свої війська – червоним, а противника – синім кольором. Розміщення і завдання військ позначаються відповідними умовними знаками. Колонні шляхи показують смугою поролону, пофарбованому в кольори, які відрізняються від дорожньої мережі. Місця розміщення штабів позначаються відповідними прапорцями, які закріплюють на ніжках з дроту (рис.11.12).

Позначення на макеті розміщення штабів і бойової техніки11.12. Позначення на макеті розміщення штабів і бойової техніки (фрагмент)

Бойова техніка (літаки, ракети, танки, артилерія, бойові машини піхоти, техніка на вогневих позиціях і на марші) позначається відповідними умовними знаками або моделями, виготовленими завчасно з пінопласту або поролону (рис.11.13).

Позначення на макеті загальної бойової обстановки11.13. Позначення на макеті загальної бойової обстановки (фрагмент)

В окремих випадках, за можливістю, на макети місцевості встановлюється електричне підсвічення, яке для більшої наочності виділяє основні елементи тактичної обстановки (розмежувальні лінії і завдання військ, командні пункти, основні угруповання своїх військ і військ противника). Завдяки електричному підсвіченню розвиток оперативно-тактичної обстановки та поетапний перебіг за часом її окремих елементів відображається на макеті у відповідності з розвитком бойових дій військ. Загальний вигляд макета місцевості показано на рис. 11.14.

Загальний вигляд стаціонарного макета місцевості11.14. Загальний вигляд стаціонарного макета місцевості