Призначення і характеристика спеціальних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Спеціальні карти за термінами виготовлення поділяють на дві групи:

  • спеціальні карти, які виготовляються завчасно;
  • спеціальні карти, які виготовляються при підготовці та в ході операцій (бойових дій).

Спеціальні карти, які виготовляються завчасно, використовуються при повсякденній діяльності військ під час бойового чергування, для бойової підготовки військ, проведення командно-штабних ігор, навчань тощо. До них відносяться: оглядово-географічні та аеронавігаційні карти, карти з сіткою ППО, рельєфні та морські карти, плани міст і багато інших. Зразки деяких із них наведені у додатку 3 підручника.

Оглядово-географічні карти призначаються для планування операцій та вивчення фізико-географічних умов великих територій у вищих штабах. Вони виготовляються в прямокутних рамках (розміром по внутрішній рамці 8090 см) у масштабах 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 500 000, 1:5 000 000 і 1:10 000 000.

Загальне навантаження змісту цих карт на 25-30% менше топографічних карт відповідних масштабів. В якості додаткової інформації на них відображають військово-морські бази, порти, аеродроми, залізничні пороми, нафто- і газопроводи та інші важливі об’єкти.

Аеронавігаційні карти призначаються для вирішення навігаційних завдань авіацією Повітряних Сил та Військово-Морських Сил. Вони виготовляються в прямокутних рамках з перекриттям між суміжними аркушами (з суцільним покриттям або на окремі маршрути).

Зміст цих карт, як правило, відповідає загальногеографічним картам, але доповнюється важливими об’єктами, які для польотів авіації є основними орієнтирами або перешкодами (основні форми рельєфу, висотні об’єкти тощо). Ці карти виготовляють у масштабах 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 000 000 і 1:4 000 000.

Карти з сіткою ППО призначаються для відображення повітряної обстановки, організації взаємодії авіації з наземними засобами ураження, цілеуказання, єдиного орієнтування, повідомлення про повітряного противника та дії в повітрі своєї авіації. Вони виготовляються в масштабах 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:2 500 000.

Рельєфні карти  призначаються для найбільш наочного відображення загального характеру рельєфу місцевості великих територій при плануванні бойових дій військ і польотів авіації. Зміст рельєфних карт відповідає змісту топографічних карт відповідних масштабів, але рельєф відображений об’ємно (виготовляється на пластику термічним способом), при цьому вертикальний масштаб в декілька разів більше горизонтального. Карти виготовляються в масштабах 1:500 000 та 1:1 000 000, а на окремі райони можуть виготовлятися в масштабі 1:200 000.

Морські карти призначені для забезпечення судноплавства та вирішення різних завдань, пов’язаних з діяльністю Військово-Морських Сил, торговельного і промислового флотів.

Основними морськими картами є навігаційні морські карти, які призначені для розрахунків під час підготовки та проведення бойових дій Військово-Морських Сил, для прокладки курсу бойових кораблів, визначення їх місцезнаходження та вибору стоянок. На морських картах детально відображаються рельєф дна (ізобатами і відмітками глибин), контур і характеристика берегів, морські шляхи, рифи, скелі, відмілини, якірні стоянки тощо. Крім того, на суходолі показуються видатні орієнтири, маяки, населені пункти, річки, дороги, рельєф.

Гравіметричні карти призначаються для визначення величини прискорення сили тяжіння при запуску ракет і космічних апаратів. Виготовляють бланковим варіантом у масштабах 1:200 000 – 1:1 000 000 з даними значення аномалій сили тяжіння у вигляді ізоаномал.

Карти шляхів сполучення – спеціальні карти масштабу 1: 500 000 і автодорожні карти масштабу 1:1 000 000 призначаються для планування і здійснення пересування військ і організації військових перевезень. Ці карти мають більш детальні технічні та експлуатаційні характеристики мережі доріг у порівнянні з топографічними картами відповідних масштабів.

Карти геодезичних даних (карти з координатами контурних точок) призначені для топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків військ і корегування засобів наземної навігації, що у сучасному динамічному бою набагато скорочує строки прив’язки і підвищує її точність у порівнянні з прив’язкою за топографічною картою. Карти доводяться до військ у вигляді топографічних карт з вдрукованими в них координатами і висотами контурних точок (об’єктів) та геодезичних пунктів. При наявності даних про геодезичні пункти надаються дирекційні кути на орієнтирні пункти. Карти виготовляються, як завчасно, так і в ході бойових дій, у масштабах 1:50 000 і 1:100 000, а для забезпечення бойових дій авіації – у масштабі 1:500 000.

Мікрофіші і мікрофільми призначаються для використання в автоматизованих системах управління військами, автоматизованих системах навігації та видання топографічних і спеціальних карт; являють собою зменшене зображення топографічних карт на окремих (мікрофіша) або в рулонних (мікрофільм) фотоплівках.

До спеціальних карт, якими забезпечуються війська, відносяться також топографічні карти, які виготовляються в стандартах НАТО: карти полігонів масштабу 1:25 000 і 1:50 000 та карта спільних дій (JOG) масштабу 1:250 000.

Карти полігонів масштабу 1:25 000 призначені для тих же цілей, що і топографічні карти відповідного масштабу, але відрізняються за змістом і оформленням, наприклад, розмірами аркушів карт 7,5'7,5'. Аркуші мають власну назву та умовну номенклатуру. На них указується серія карти, а під рамкою – номенклатура відповідного аркуша карти масштабу 1:250 000. На карті показується сітка UTM, лінії координатної сітки проведені через 4 см. Крім того, виходами по рамках аркушів, при необхідності, показується сітка суміжної зони UTM. Ці сітки, їх виходи, оцифрування та пояснення до них показуються різними кольорами: основної зони – чорним кольором, а суміжної – синім. Зразок карти полігонів масштабу 1:25 000, а також 1:50 000 і карти спільних дій (JOG) масштабу 1:250 000 наведені у додатку 3.

Карти полігонів масштабу 1:50 000 за призначенням відповідають  топографічним картам того ж масштабу, а за змістом і оформленням ідентичні картам масштабу 1:25 000.

Карти спільних дій (JOG) масштабу 1:250 000  використовуються в якості карти спільних дій для сухопутних військ і авіації та призначаються для загального вивчення і оцінки місцевості при плануванні операції (бою), організації взаємодії і керування військами, вивчення дорожньої мережі та проведення розрахунків при організації пересування військ, орієнтування на марші тощо.

Спеціальні карти, які виготовляються при підготовці та в ході бойових дій. Виготовити завчасно всі необхідні для військ спеціальні карти практично неможливо, оскільки неможливо навіть уявити де і як будуть проводитись бойові дії, в яку пору року, а також у яких фізико-географічних районах. Тому в загальному комплексі заходів з топогеодезичного забезпечення військ передбачається виготовлення спеціальних карт при підготовці та в ході бойових дій.

Основними з них є: карти зміни місцевості, карти ділянки річки, розвідувальні карти, карти орієнтирів, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів та багато інших.

Карти змін місцевості (оперативно виправлені топографічні карти) призначаються для вивчення і оцінки місцевості під час прийняття рішення та управління військами, для доведення до штабів і військ інформації про зміни місцевості на важливі в оперативно-тактичному відношенні райони і рубежі, райони вогневого удару противника і зони затоплення.

Карти являють собою оперативно виправлені топографічні карти із вдрукованими важливими змінами місцевості (зони затоплення внаслідок зруйнування гідротехнічних споруд, значні руйнування населених пунктів, згарища або завали в лісі тощо). Вони виготовляються у масштабах 1:100 000 і 1:200 000 з використанням аерофотознімків, картографічних матеріалів, результатів топографічної розвідки, а також шляхом польового обстеження.

Карти ділянки ріки призначаються для детального вивчення водних перешкод та місцевості, яка прилягає до них у смузі 5-8 км з обох сторін ріки; використовуються при форсуванні водних перешкод військами. На карті показуються детальні характеристики ріки: ширина, швидкість течії, тип ґрунту, глибина фарватеру, стрімкість берегів, гідротехнічні споруди та можливі зміни характеристики ріки після їх руйнування тощо.

Крім того, виділяються шляхи підходів до неї, їх характеристики та характеристики інших об’єктів, які мають захисні та маскувальні властивості. Карти ділянки ріки виготовляються  в масштабі 1:25 000 або 1:50 000.

Карти зон затоплення являють собою топографічні карти (зазвичай у бланковому варіанті) з вдрукованими в них зонами затоплення, які призначені для доведення до штабів і військ інформації про можливе або фактичне затоплення місцевості в результаті руйнування великих гідротехнічних споруд.

Розвідувальні карти призначаються для доведення до військ даних розвідки оборони противника, його системи вогню, визначення координат цілей та вирішення інших завдань. Розвідувальні карти доводяться до військ у вигляді топографічних карт з вдрукованими в них розвідувальними даними про оборонні споруди, пункти управління, вогневі позиції, систему загородження та інші об’єкти, що характеризують систему оборони противника, і залежно від призначення бувають оглядові та детальні.

Оглядові розвідувальні карти масштабів 1:200 000 і 1:500 000 призначені для вивчення загального відображення оборонних рубежів, районів угруповань противника.

Детальні розвідувальні карти масштабів 1:50 000 і 1:100 000 призначені для більш докладного вивчення рубежів (вузлів) оборони противника та визначення цілей для стрільби і бомбардування.

Карти гірських проходів і перевалів призначаються для детального вивчення гірської місцевості, вибору найкращих шляхів пересування та організації оборони. Вони являють собою топографічні карти з вдрукованими в них додатковими характеристиками всіх наявних доріг, умовами руху поза дорогами, орієнтирами, ділянками можливого падіння каміння, сходження снігових лавин і завалами.

На картах також показуються детальні характеристики гірських проходів і перевалів, які дозволяють визначити прохідні, важкопрохідні та непрохідні ділянки гірських проходів і перевалів, а також умови для пересування та маневру військ. Видаються в масштабах 1:50 000 і 1:100 000.

Кодовані карти являють собою топографічні карти із вдрукованими в них додатковими даними у вигляді відповідних кодів для потайного управління військами. Таблиці кодових позначень розробляють і доводять до військ службами (відділами, відділеннями) захисту інформації.

Карти орієнтирів мають умовні найменування елементів місцевості та її окремих об’єктів. Характерним орієнтирам надаються номери або назви, якими користуються при управлінні військами під час бою.

Карти джерел водопостачання призначаються для вивчення вододжерел, планування та організації водопостачання військ у районах з малим запасом води. У топографічні карти масштабів 1:100 000 або 1:200 000 вдруковуються кількісні та якісні характеристики річок, озер, криниць та інших джерел води.

Бланкові карти являють собою копії топографічних карт надрукованих меншою кількістю фарб послабленого тону (або лише однією фарбою сірого кольору) і виготовляються на окремі важливі ділянки місцевості. Карти використовують для виготовлення інформаційних, бойових, розвідувальних документів й інших спеціальних карт.

Карти-збільшанки виготовляють на окремі ділянки місцевості при відсутності топографічних карт масштабів 1:25 000 і 1:50 000, відповідно, з карт масштабів 1:50 000 і 1:100 000. З метою економії часу, їх друкують, як правило, однією фарбою ослабленим тоном.

Призначення цих карт, як і бланкових – розробка та ведення штабами деяких видів бойових графічних документів. За необхідності вони можуть використовуватися замість топографічних карт різних масштабів.