Тактичні властивості лісисто-болотистої місцевості

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Лісисто-болотиста місцевість – це поєднання та чергування лісових масивів з великою кількістю боліт, озер, річок та струмків (рис.1.35). Характерні особливості такої місцевості полягають у тому, що велика кількість лісів перетворює її у закриту місцевість, а наявність великої кількості водних перешкод при незначній кількості доріг і слабкого ґрунту суттєво впливає на її прохідність.

Лісисто-болотиста місцевість широко розповсюджена в районах, де кількість опадів перевищує випаровування вологи з поверхні землі, що обумовлює перезволоження і заболочення ґрунтів, формування густої мережі рік, озер і розвиток вологолюбної рослинності. Значні площі лісисто-болотистої місцевості знаходяться на півночі України у Полісській та Придніпровській низовині у річкових долинах Прип’яті і Десни, особливо у прикордонних з Білоруссю областях – Волинській, Рівненській та Чернігівській.

Лісисто-болотиста місцевістьРис. 1.35.  Лісисто-болотиста місцевість

У лісисто-болотистій місцевості автомобільних доріг із покриттям, як правило, дуже мало, які при цьому найчастіше сильно звивисті та обмеженої ширини і з великою кількістю дорожніх споруд через природні перешкоди. Ґрунтові та лісові дороги теж мінімальної ширини з важкопрохідними місцями на заболочених ділянках, особливо після опадів.

Важкопрохідність лісисто-болотистої місцевості змушує вести наступ окремими та розрізненими напрямками, часто обмеженими силами. Лісові і заболочені масиви значно обмежуюють використання бойової техніки, особливо танків, ракет і артилерії, що набагато знижує вогневу підтримку та темпи загального наступу військ і веде до нерівномірного просування підрозділів у бою. Використання важкої бойової техніки можливе тільки дорогами, колонними шляхами (гатками), просіками і міжболотними дефіле, які можуть забезпечити прохідність військ з урахуванням погоди і пори року (рис.1.36).

Обсяг робіт з інженерного обладнання доріг і прокладання колонних шляхів місцевості у два-три рази більший, ніж на відкритій місцевості, незважаючи на наявність підручного будівельного матеріалу.

Колонний шлях (гатка) в лісисто-болотистій місцевостіРис. 1.36. Колонний шлях (гатка) в лісисто-болотистій місцевості

Темпи наступу залежать не тільки від швидкості прокладання колонних шляхів, але й від швидкості відновлення зруйнованих дорожніх споруд  (мостів, труб, насипів, гаток тощо). Війська, що обороняються, можуть легко зруйнувати ці споруди і тим самим затримати просування противника.

При веденні бойових дій у лісисто-болотистій місцевості, як і на болотистій місцевості, механізованим і спеціальним підрозділам, залежно від поставленого завдання, у деяких випадках, доцільно вести бойові дії без використання техніки, що надасть їм можливість просуватися у будь-якому напрямку, легше долати ділянки густого лісу, болота й інші природні та штучні перешкоди. Це певною мірою знижує темпи руху та вогневу підтримку підрозділів порівняно з відкритою місцевістю, проте сприяє здійсненню несподіваних маневрів у всіх видах бою і, як правило, краще забезпечує виконання бойового завдання. У цих випадках доцільно застосувати вогневу підтримку інших родів військ.

Велика кількість природних перешкод лісисто-болотистої місцевості сприяє організації стійкої оборони обмеженими силами. Разом із тим така місцевість знижує ефективність ведення розвідки сучасними технічними засобами, значно ускладнює топогеодезичну прив’язку стартових і вогневих позицій для пуску ракет і стрільби артилерії.

Оборона в лісисто-болотистій місцевості організовується, як правило, на окремих, ймовірних для наступу противника напрямках з метою прикриття та утримання доріг, населених пунктів, міжболотних дефіле, мостів і переправ. Організація оборони на такій місцевості полегшується можливістю створення надійних оборонних рубежів, здійснення несподіваних контратак, а наявність великої кількості природних масок забезпечує приховане розташування своїх військ.

У лісисто-болотистій місцевості значно ускладнене інженерне обладнання місцевості. Це – ремонт і відновлення доріг, облаштування об’їздів на важкопрохідних ділянках доріг, прокладання колонних шляхів, влаштування перешкод і загороджень на шляху ймовірного висування противника, розчищання шляхів руху для своїх військ тощо. Крім того, високий рівень ґрунтових вод і заболоченість місцевості потребують використання значної кількості спеціальної техніки при будівництві фортифікаційних споруджень та улаштуванні інженерних укрить насипного типу для особового складу і бойової техніки.