Вимоги військ до зображення на картах об’єктів-орієнтирів

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Детальна характеристика народногосподарських і культурних об’єктів показується на спеціальних картах. Однак універсальність змісту топографічних карт потребує відображення на них, разом з іншими елементами місцевості, об’єктів промисловості, сільського господарства і культури. Та особливе значення приділяють відображенню на топографічних картах орієнтирів, які є найважливішими об’єктами під час орієнтування військ на місцевості (особливо у великих населених пунктах), і тому на картах з великою ретельністю та наочністю відображають об’єкти-орієнтири.

Наприклад, карти великих та середніх масштабів використовуються у військах для топографічного орієнтування на місцевості, тобто визначення сторін горизонту і свого місцезнаходження відносно орієнтирів – місцевих предметів, які легко розпізнаються на місцевості та на карті.

Для топографічного орієнтування використовують точкові, лінійні та площинні об’єкти місцевості, як плоскі, так і ті, що виділяються серед усього різноманіття навколишніх об’єктів. При цьому розрізняють об’єкти, що слугують для наземного та повітряного спостереження з вертольота або літака, який летить на невеликій висоті. Кількість об’єктів, які використовуються в якості орієнтирів під час повітряного спостереження, набагато більша ніж під час наземного спостереження, оскільки з висоти добре проглядаються об’єкти, не помітні для спостерігача, який знаходиться безпосередньо на місцевості.

Всі об’єкти-орієнтири, що використовуються для топографічного орієнтування, наносять на карту з високою точністю. При складанні карт об’єкти-орієнтири показують першим планом, виразними знаками і не закривають їх зображення іншими об’єктами, які розташовані поруч.

Топографічні карти дрібних масштабів використовують у військах для оперативного орієнтування, тобто визначення місцеположення елементів обстановки (тактичної, оперативної) за картою в камеральних умовах. Оперативне орієнтування використовується під час нанесення обстановки на карту, вивчення її та передачі усно або засобами зв’язку. Наприклад, тактичними умовними знаками на робочій карті показано: штаб 5-го Армійського корпусу розташований в лісі, у п’яти кілометрах на захід від Новоборова; передній край оборони противника проходить по лівому (східному) березі р. Ірша.

У цьому випадку використані об’єкти, що виділяються серед інших елементів змісту, наприклад, великих населених пунктів, автомагістралей, найбільших рік, командних висот, характерних масивів лісу, які відображені на картах різних масштабів, що використовуються командирами і штабами різних ступенів.

При складанні топографічних карт масштабу 1:200 000 і менше необхідно пам’ятати, що вони широко використовуються в якості основи для робочих карт командирів середньої та вищої ланок; на них часто наносять різні елементи оперативної обстановки, і тому на цих картах у першу чергу виділяються об’єкти, які забезпечать оперативне орієнтування.

Крім того, дрібномасштабні карти широко використовуються авіацією для візуального і радіолокаційного орієнтування при польотах на великих висотах. В цьому випадку в якості орієнтирів авіація використовує великі об’єкти місцевості, які добре помітні з великих висот і легко читаються на польотній карті.

З метою забезпечення авіації орієнтирами при складанні дрібномасштабних карт у першу чергу виділяють великі населені пункти і водоймища, магістральні залізниці та автошляхи, характерні масиви лісу і значні форми рельєфу. Особливо велике значення приділяють відображенню на картах тих об’єктів місцевості, які добре видно на екрані радіолокатора літака, в тому числі берегової лінії морів, великих водосховищ, озер, річок, автомобільних доріг з твердим покриттям, населених пунктів, в яких переважають високі кам’яні споруди, а також великі промислові підприємства.