Визначення дирекційних кутів і азимутів за картою

Довідник з військової топографіїСкачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Точне цілеуказання і ведення прицільного вогню по противнику неможливе не тільки без точного визначення координат, але і точного указання напрямку стрільби. Для цього треба вміти визначати за картою дирекційні кути та азимути і знати взаємозв’язок між ними.

Дирекційний кут (α) кут від північного напряму вертикальної лінії кілометрової сітки до напряму на ціль.

Істинний азимут (Аі) кут від північного напряму істинного меридіана до напряму на ціль.

Магнітний азимут (Ам) кут від північного напряму магнітного меридіана (стрілки компаса) до напряму на ціль.

Вказані кути визначаються тільки від північного напрямку відповідної полярної осі за ходом годинникової стрілки і можуть бути від 0 до 360°.

Схематичне зображення істинного, магнітного азимутів і дирекційного кута та їх взаємозв’язок

Мал. "А" - схематичне зображення  істинного, магнітного азимутів і дирекційного кута та взаємозв’язок між ними.

Для визначення дирекційного кута  на карті  необхідно точки, між якими визначається дирекційний кут з’єднати прямою лінією. У будь-якій точці перетину проведеної прямої з вертикальною лінією координатної сітки виміряти транспортиром кут за ходом годинникової стрілки від північного напряму вертикальної лінії до напряму на ціль (мал. нижче).

30

Мал. "Б" - визначення дирекційних кутів на карті транспортиром: а) більше 180°; б) до 180°.

Для переходу від дирекційного кута до магнітного азимута потрібно знати сполучні кути, що містяться між вихідними напрямами. З малюнка "А" видно, що сполучними кутами є магнітне схилення, зближення меридіанів і поправка напряму.

Магнітне схилення (δ) кут між істинним і магнітним меридіанами; може бути східним або західним.

Зближення меридіанів (ϒ) кут між північним напрямом істинного меридіана даної точки і вертикальною лінією кілометрової сітки; може бути східним або західним.

Поправка напряму (ПН) кут між магнітним меридіаном і вертикальною лінією кілометрової сітки. Поправка напряму на топографічних картах указується в текстовій довідці виразом ”...середнє відхилення магнітної стрілки східне 7°33′(1-26) і з протилежним знаком виразом “Поправка в дирекційний кут... мінус (1-26), але вже не в градусах, а в поділках кутоміра.

Величини сполучних кутів (Сх, Зб і ПН) та їх знаки беруться з текстової довідки або схеми (мал. нижче), які надаються на картах масштабів 1:25 000 – 1:100 000 під південною рамкою ліворуч від лінійного масштабу.

31

Схилення на 2009 р. східне 5°26'(0-91). Середнє зближення меридіанів західне 2°07'(0-35). При прикладанні бусолі (компаса) до вертикальних ліній координатної сітки середнє відхилення магнітної стрілки східне 7°33'(1-26). Річна зміна схилення східна 0°02'(0-00). Поправка в дирекційний кут при переході до магнітного азимуту мінус (1-26).

Примітка. В дужках показані поділки кутоміра (одна поділка кутоміра - 3,6'). 

Вихідні дані про магнітне схилення, зближення меридіанів і поправки напряму на картах: а) з текстової довідки; б) зі схеми.

Перехід від дирекційного кута до магнітного азимута і навпаки можна виконати алгебраїчним або графічним способом.

Алгебраїчний   спосіб   полягає у використанні формул:

Ам = ДК – (± ПН); ДК = Ам + (± ПН); ПН = (±Сх) – (±Зб)

Графічний спосіб переходу полягає у кресленні на карті подумки чи олівцем довільного 32напрямку на ціль і, використовуючи сполучні кути, визначають, який кут більший (ДК чи Ам) і на яку величину. При цьому знаки не враховуються, беруться абсолютні значення сполучних кутів.

Приклад: ДК, визначений за картою = 238°. Обчислити Ам.

Рішення: На малюнку видно, що Ам менше ДК на величину ПН, тобто суму магнітного схилення і зближення меридіанів, що в градусній мірі дорівнює 7°33' ≈8°. Звідси, Ам = 238° 8° = 230°.

При точних розрахунках обов’язково враховують щорічну зміну магнітного схилення, для чого величину щорічної зміни магнітного схилення множать на кількість років, що пройшли після видання карти і отриману величину додають алгебраїчним способом до магнітного схилення, яке вказується на карті на рік її видання. Наприклад, на карті надається “Схилення на 1995 р. західне 10°15'. Річна зміна магнітного схилення східна 0°05' ”. Звідси знаходимо схилення на 2015 рік:

δ = 10°15' + (+ 0°05' х 20) = 8°35'.