Визначення номенклатур топографічних карт по таблиці Волотовського

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Таблиця Волотовського покриває 21 пояс і 30 зон (відповідно 30 колон) розграфлення аркушів карти масштабу 1:1 000 000 і використовується на поверхню земної кулі від 0 до 84° північної широти та від 0 до 180° східної довготи (рис.4.10).

Таблиця Волотовського призначається для вирішення наступних задач:

  • визначення номенклатур аркушів топографічних карт масштабів 1:50 000-1:1 000 000 за відомими географічними координатами кутів рамок карт;
  • визначення географічних координат кутів рамок топографічних карт за відомою номенклатурою;
  • визначення довготи осьових меридіанів шестиградусних зон;
  • визначення шифрів (кодів) номенклатур топографічних карт.

Таблиця Волотовського

4.10. Таблиця Волотовського

Для правильного використання таблиці необхідно пам’ятати, що нумерація цифр зон і колон має два розміри.

  1. У стовпчику ,,зони” (ліворуч) великими цифрами вказані номера зон від 1 до 15 і малими цифрами – від 16 до 30, а у стовпчику ,,колони” (праворуч) великими цифрами вказані номера колон від 31 до 45 і малими – від 46 до 60. Кожному номеру зони відповідає номер колони (наприклад, 6-й зоні відповідає 36 колона, а 21-й зоні – 51 колона).
  2. Значення довгот меридіанів у межах зони (через 1°) позначаються тризначними і чотиризначними числами (від 900 до 1890), у яких середня (в тризначних числах) або третя (в чотиризначних) цифра виділена більшим шрифтом. Значення довгот меридіанів зон, номери яких підписані великими цифрами, позначені двома останніми (великою і малою) цифрами, а зон, які вказані малими цифрами, – двома, або трьома малими цифрами, не враховуючи великі цифри. Наприклад, меридіани 6-ї зони матимуть значення довгот від 30° до 36°, а 21-ї зони – від 120° до 126°.
  3. Значення довготи осьових меридіанів надаються по середній лінії таблиці написом ,,осьові меридіани”.
  4. Шифри (коди) поясів номенклатур топографічних карт у таблиці виділені нахиленим шрифтом.

Приклад 1. Визначити номенклатуру аркуша топографічної карти масштабу 1:50 000 за географічними координатами вершин кутів рамки: широта південної рамки Впд.=49°10′, широта північної рамки Впн.=49°20′; довгота західної рамки Lзах.=31°30′, довгота східної рамки Lсх.=31°45′.

Рішення. За даними широтами знаходимо пояс (М), а за довготами в нижній частині таблиці – колону (36). У пересіченні ліній таблиці, що відповідають значенням широт і довгот, знаходимо аркуш карти масштабу 1:50 000 (100-А). Звідки знаходимо повну номенклатуру – М-36-100-А.

Приклад 2. Визначити географічні координати кутів рамки топографічної карти масштабу 1:50 000 за номенклатурою М-37-64-А.

Рішення. В центральній частині таблиці знаходимо аркуш карти 64-А і отримуємо для пояса М за виходами південної і північної рамки карти цього аркуша: Впд.=50°10′, Впн.=50°20′ і для 37 колони за виходами західної і східної рамок довготу західної рамки Lзах.=37°30′ та довготу східної рамки Lсх.=37°45′.