Визначення номенклатур топографічних карт за відомими географічними координатами

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Приклад. Визначити номенклатуру топографічної карти масштабу 1:25 000 за відомими географічними координатами об’єкта (цілі), широта якого В=50°56′18″, а довгота L=36°58′16′′.

Рішення. Для визначення номенклатури топографічної карти за відомими географічними координатами першочергово необхідно визначити номенклатуру аркуша карти масштабу 1:1 000 000, яка виконується у наступній послідовності:

  1. Для визначення пояса необхідно широту відомого об’єкта поділити на 4° і округлити до більшого цілого числа (50°5618:4° =13), що відповідає поясу М.
  2. Для визначення колони довготу відомого об’єкта необхідно поділити на 6° і округлити до більшого цілого числа (36°5816: 6°=7). Отримане число означає номер зони, яка відрізняється від номера колони на 30, тобто (30+7=37). Цифра 37 і буде номером колони. Таким чином, номенклатура аркуша карти масштабу 1:1000 000 матиме вигляд М-37.
  3. Для визначення географічних координат рамки карти необхідно пояс М, тобто цифру 13 помножити на 4°, в результаті чого отримаємо широту північної рамки карти – 52°00, тоді широта південної рамки буде на 4° менше, тобто – 48°00. Номер зони 7 множать на 6° і отримують довготу східної рамки карти 42°00¢, тоді західна рамка карти матиме значення 36°00.

Для визначення довготи бокових меридіанів (західного та східного), що обмежують зону, а також для визначення довготи осьового меридіана зони можна використовувати наступні формули:

  • для східної півкулі: Lзах.=6°(n-1); Lсх.=6°n; Lос.=6°n3°;
  • для західної півкулі: Lзах.=180°6°(n30 – 1); Lсх.=180°6°(n30), Lос.=180°6°(n30)+3°де n – номер зони
  1. Для визначення номенклатури аркуша карти масштабу 1:100000 необхідно накреслити схему мільйонного аркуша карти (рис.4.8), який поділити на 144 частини, тобто на 12 рядків по 12 аркушів у кожному рядку (при цьому слід пам’ятати, що кутовими аркушами стотисячної карти на карті масштабу 1:1 000 000 будуть 1-й, 12-й, 133-й і 144-й), а також розміри кожного аркуша 1:100 000  карти у мінутах (20 по широті, 30 по довготі). В результаті розграфлення за умовами завдання отримаємо номенклатуру 1:100 000  карти – М-37-38.
  2. Для визначення номенклатур аркушів карт масштабів 1:50000 і 1:25000 на папері наносять рамки визначеної 1:100 000  карти (рис.4.9) з підписами визначених широти та довготи і розграфленням на 1:50 000 аркуші (А,Б,В,Г), які, відповідно до розграфлення, поділяються на чотири аркуші карти масштабу 1:25 000 (а,б,в,г).

М - 37

Визначення номенклатури топографічної карти масштабу 1:100 000 на карті масштабу 1:1 000 0004.8. Визначення номенклатури топографічної карти масштабу 1:100 000 на карті масштабу 1:1 000 000

З рис. 4.9 видно, що за вказаними в умові задачі географічними координатами об’єкта потрібно отримати аркуш карти М-37-38-Б-б.

Визначення номенклатури топографічної карти масштабу1:25 000 на карті масштабу 1:100 0004.9. Визначення номенклатури топографічної карти масштабу1:25 000 на карті масштабу 1:100 000