Визначення площ та координат за картою

Довідник з військової топографії

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Визначення площ за картою. Площі об’єктів місцевості визначають окомірно, порівнюючи їх з розмірами (площею) квадрата координатної сітки.

23-1

Це найшвидший спосіб і, за певних навичок, достатньо точний для визначення площ об’єктів місцевості.

Наприклад, (на малюнку нижче) наведені приклади визначення площі горілого лісу – 2,2 кв. км (220 га), Сновського лісу – 2,3 кв. км (230га), водосховища – 3,5 кв. км (350 га), фруктового саду – 1,2 кв. км (120 га), а площа 22, 24 і 25 кварталів лісового масиву – 0,75 кв. км (75 га).

Визначення площ об’єктів за квадратами координатної сітки

                                  Визначення площ об’єктів за квадратами координатної сітки.

Великі площі визначають палеткою, у якої сторони квадратів нанесені через 4мм для карт масштабів 1:25 000 та 1:50 000 і через 5мм – для карти масштабу 1:100 000. В цьому випадку кожен квадрат палетки відповідатиме для карти масштабу 1:25 000 – 1га, для карти 1:50 000 – 4га, а для 1:100 000 карти – 25 га. Палетку виготовляють за допомогою технічних засобів або власноруч нанесенням на кальку (пластик) сітки квадратів через відповідні інтервали.

 Визначення координат за картою

 Визначення прямокутних координат об’єктів (цілей) за картою. На топографічні карти наносяться лінії координатної сітки сітки квадратів, утвореної горизонтальними і вертикальними лініями, які проводять через 4 см або 2 см, що відповідає певній кількості кілометрів на місцевості. Тому координатну сітку ще називають кілометровою сіткою, а її лінії кілометровими.

На карті масштабу 1:25 000 координатна сітка проводиться через 4 см, що відповідає 1км місцевості, а на картах  1:50 000, 1:100000 і 1:200000через 2 см (1, 2 та 4 км на місцевості відповідно).

Визначають прямокутні координати об’єктів (цілей) на карті циркулем за допомогою лінійного масштабу або офіцерською лінійкою від відповідних кілометрових ліній до об’єкта (цілі).

26

Визначення координат і нанесення цілей на карту масштабу 1:100 000 за відомими координатами.

Наприклад, для визначення прямокутних координат церкви в квадраті 8008 (мал. "а") необхідно:

  1. Визначити циркулем за лінійним масштабом відстань від нижньої горизонтальної лінії кілометрової сітки (6080) до церкви.
  2. Визначити відстань від вертикальної лінії кілометрової сітки (4308) до церкви. Прямокутні координати церкви матимуть вигляд:

Х = 60 80км + 600м = 60 80 600

Y = 43 08км + 1 700м = 43 09 700

    Відповідь: “Координати церкви: Х = 60 80 600, Y = 43 09 700”

Для нанесення об’єктів (цілей) на карту за відомими прямокутними координатами необхідно виділити цифрове значення квадрата і приросту, а потім у знайденому квадраті карти відкласти приріст.

Приклад.  Нанести об’єкт (ціль) на карту за відомими координатами: Х=6080 600, Y=4324 900 (мал. "б").

Рішення. Об’єкт (ціль) знаходиться в квадраті 80 24, приріст становить:Х=600м, Y=900м. Від горизонтальної лінії кілометрової сітки 6080 відкладаємо циркулем вгору 600м і праворуч від вертикальної лінії кілометрової сітки 4324 900м. У перетині перпендикулярів одержимо об’єкт (ціль) на карті пам’ятник.

Точність визначення прямокутних координат об’єктів (цілей) і нанесення на карту цілей за відомими координатами не повинна перевищувати 0,5-1 мм у масштабі карти.

У бойовій практиці інколи необхідно визначити прямокутні координати об’єктів, коли найближча до південної рамки лінія кілометрової сітки або найближча до західної рамки вертикальна лінія кілометрової сітки, від яких необхідно визначати прямокутні координати, знаходяться за межами аркуша карти. В цих випадках координати найчастіше визначають від лінії сітки, яка є на карті, проводячи арифметичні дії, що в бойових умовах може призвести до небажаних помилок.

В таких випадках рекомендується визначити координати об’єктів від найближчих кілометрових ліній (горизонтальної і вертикальної), які є карті, але циркуль при цьому необхідно прикладати не до нуля, а на край лінійного масштабу, а відрахунок координат зчитувати від нуля, так як показано на малюнку.

27

    Визначення прямокутних координат об’єктів на краю південної і західної рамок карти.

Під час визначення великої кількості прямокутних координат  для прискорення роботи рекомендується використовувати координатомір, який можна виготовити друкарським способом (на принтері, плотері) або накреслити на пластику, восківці тощо (мал. нижче), а при їх відсутності на папері та обклеїти прозорою клейкою стрічкою або наклеїти на зворотньому боці скла. Такий координатомір досить практичний він надійно замінить циркуль (лінійку), а точність визначення координат при цьому висока.

Визначення прямокутних координат об’єктів координатоміром

                              Визначення прямокутних координат об’єктів координатоміром.

Визначення географічних координат об’єктів (цілей) за картою. Внутрішньою рамкою топографічних карт є лінії меридіанів і паралелей, широта і довгота яких підписуються  в кутах кожного аркуша карти. На малюнку "в" та "г" підписані широта південної рамки карти масштабу 1:100 000 50°40′, північної 51°00′; довгота західної рамки 37°00′, східної 37°30′.

На картах масштабів 1:25 000-1:100 000 сторони внутрішніх рамок поділені на мінутні відрізки, що дорівнюють 1 хв., які відтінені (зафарбовані) через один і поділяються крапками на частини по 10 сек.

Визначення географічних координат об’єктів (цілей) за картою виконується за відомими широтою і довготою найближчих до даної точки паралелі і меридіана. Для цього на картах масштабів 1:25 000-1:100 000 циркулем або лінійкою встановлюють перпендикуляри до найближчих рамок, на яких зчитують значення широти і довготи об’єкта (цілі) на карті.

На малюнку вище церква в квадраті 68 10 має координати В=50°42′ 26″, L=37°05′ 37″.

Точність визначення географічних координат цілей за картами масштабів 1: 25 000-1: 100 000 не повинна перевищувати 3″.

Для нанесення об’єктів (цілей)  на карту за географічними координатами на західній і східнійрамках олівцем відмічають значення координати цілі за широтою і прикладають лінійку, а значення довготи встановлюють циркулем або офіцерською лінійкою по південній (північній) рамці. У перетині паралелі і меридіана наносять положення цілі на карту. На рис. 3.26г показано нанесення аеродрому за відомими координатами: В=50°41′ 25″, L=37°29′ 20″.