Визначення прямокутних координат за топографічною картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Визначення прямокутних координат точок за картою зводиться до вимірювання циркулем за допомогою лінійного масштабу, офіцерською лінійкою або палеткою приросту Х від об’єкта до кілометрової лінії, яка знаходиться нижче цього об’єкта та вимірювання приросту Y від лінії кілометрової сітки, яка знаходиться ліворуч від об’єкта (рис.8.7).

Наприклад, для визначення прямокутних координат моста в квадраті 66 08 необхідно визначити:

  • Приріст Х від горизонтальної лінії кілометрової сітки (яка знаходиться на відстані 6066 км від екватора) до моста.
  • Приріст Y від вертикальної лінії кілометрової сітки (яка знаходиться в 4-й зоні на відстані 308 км від умовного осьового меридіана зони) до моста. Прямокутні координати моста матимуть вигляд:

Х=60 66 км + 640 м = 60 66 640

Y=43 08 км + 360 м = 43 08 360

Письмова відповідь: ,,Координати моста Х =60 66 640, Y =43 08 360”.

Усна відповідь: ,,Координати моста шістдесят, шістдесят шість, шістсот сорок; четверта зона, триста вісім, триста шістдесят”.

Оскільки цифрові підписи ліній кілометрової сітки записані повністю, то і отримані координати називаються повними. При роботі на двох і більше картах (склейці карт) користуються тільки повними координатами. При роботі на одній карті для прискорення роботи, наприклад, при складанні карт геодезичних даних, цілеуказаннях та в інших випадках користуються скороченими координатами, тобто вказують тільки десятки та одиниці кілометрів і метри (останні п’ять цифр у значеннях Х і Y). Для нашого прикладу вони запишуться так: Х=66 640, Y=08 360.

Визначення прямокутних координат точок8.7. Визначення прямокутних координат точок на топографічній карті масштабу 1:50 000 і нанесення точок (цілей) за їх координатами

Нанесення цілей на карту за прямокутними координатами

Для нанесення на карту об’єктів (цілей) за відомими прямокутними координатами необхідно виділити цифрове значення квадрата і приросту, а потім у знайденому квадраті карти відкласти приріст.

Наприклад, нанести ціль за координатами: Х=60 67 180, Y=43 09 960. Для цього необхідно відкинути три останніх цифри у значеннях координат і визначити квадрат, у якому знаходиться ціль. За вказаними координатами ціль знаходиться в квадраті 6709, а приріст становить: ΔХ=180 м, ΔY=960 м. Від горизонтальної кілометрової лінії 67 необхідно відкласти вгору величину ΔХ=180 м і праворуч від вертикальної кілометрової лінії 09 величину ΔY=960 м. У перетині перпендикулярів, установлених на кінцях цих відрізків, одержимо необхідну ціль на карті (див. рис.8.7).

При визначенні прямокутних координат об’єктів (цілей) та нанесенні їх на карту необхідно пам’ятати, що на картах масштабу 1:100 000 і 1:200 000 кілометрові лінії проведені та оцифровані через 2 см, що відповідає 2 і 4 км на місцевості відповідно. У випадку, якщо координати Х і Y, (або одна з них) вказані непарними числами, необхідно на карті знайти квадрат, сторони якого підписані меншими парними (для карти масштабу 1:100 000 – 00, 02, 04, 08…, а для карти масштабу 1:200 000 – 00, 04, 08, 12…) числами відповідної координати в кілометрах.

Наприклад, необхідно нанести на карту об’єкт з координатами: Х=60 67 300, Y=43 19 600. Оскільки на карті масштабу 1:100 000 кілометрова сітка має парні позначки, необхідно у значеннях Х від 66 кілометрової лінії вгору відкласти 1 300 м, а у значеннях Y від 18 кілометрової лінії праворуч відкласти 1 600 м. Для нанесення на карту масштабу 1:200 000 цього ж об’єкта необхідно у значеннях Х від 64 кілометрової лінії вгору відкласти 3 300 м, а у значеннях Y від 16 кілометрової лінії праворуч відкласти 3 600 м.

Точність визначення прямокутних координат цілей і нанесення на карту цілей за відомими координатами не повинна перевищувати 0,5-1 мм у масштабі карти.

Взаємозв’язок між прямокутними і геодезичними координатами. Як було встановлено вище, координатні осі і початок координат кожної зони мають цілком визначене географічне положення на земній поверхні, що забезпечує взаємозв’язок прямокутних координат окремих зон між собою і з системою геодезичних координат на земному еліпсоїді. Цей взаємозв’язок дозволяє при необхідності обчислювати прямокутні координати об’єктів (цілей) з однієї зони в іншу, а також обчислювати прямокутні координати точок за відомими геодезичними координатами і навпаки.

Для точного обчислювання координат використовують спеціальні таблиці, а якщо висока точність не потрібна, використовують формули8-7-1f

де B і L - широта і довгота точки в градусах;

X - абсциса точки в кілометрах;

N - номер зони;

Y - ордината точки в кілометрах;

111,2 - довжина дуги меридіана, яка приходиться на 1°, у кілометрах на градус.

Приклад: Прямокутні координати об’єкта: X=5563 км, Y=6655 км. Визначити геодезичні координати за наближеною формулою.

Розв’язання:8-7-2f