Забезпечення військ спеціальними картами, планами міст та фотодокументами місцевості

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Спеціальні карти, плани міст і фотодокументи місцевості за своїм призначенням та змістом, а також згідно з вимогами військ до них виготовляються на:

 • Райони розміщення противника та його оборонні рубежі.
 • Ділянки водних перешкод і гірських проходів у смузі дії своїх військ, для подолання яких необхідні інженерне та інші види забезпечення.
 • Ділянки висадки повітряного і морського десантів.
 • Райони для пуску ракет і стрільби артилерії.
 • Важливі населені пункти, вузли доріг, військово-морські бази, порти та інші важливі об’єкти.

Забезпечення військ спеціальними картами починається із з’ясування завдання та оцінки обстановки у топогеодезичному відношенні. У першу чергу визначається якість і можливість використання спеціальних карт, виготовлених завчасно (цифрових, оглядово-географічних, аеронавігаційних, карт геодезичних даних та інших карт). Види спеціальних карт, послідовність та терміни їх виготовлення визначаються значенням, яке мають ті чи інші документальні відомості про місцевість у конкретних бойових умовах, а також від наявності часу, сил і засобів.

Вихідними матеріалами для складання спеціальних карт є:

 • Топографічні карти і плани міст попереднього видання.
 • Матеріали планової та висотної основи.
 • Матеріали аерофотознімання.
 • Спеціальні карти та літературно-довідкові матеріали.
 • Трофейні карти та плани міст.

Основним джерелом отримання інформації про зміни місцевості є матеріали аерофотознімання, оскільки з аерофотознімків можна отримати найповніші та найсвіжіші дані про місцевість і противника вже через декілька годин після фотознімання. Крім цього, в якості додаткових джерел інформації використовують дані різних видів розвідок, а також інші матеріали, які поступають з різних штабів і військ.

Однією з найважливіших вимог до забезпечення військ спеціальними картами є своєчасність доведення, тому що найзмістовніші та найдостовірніші спеціальні документи втрачають свою цінність, якщо вони доведені до командирів та штабів несвоєчасно.

За призначенням спеціальні карти поділяються на три групи:

 • Для вивчення загального характеру місцевості (рельєфні, оглядово-географічні, карти шляхів сполучення, карти змін місцевості).
 • Для детального вивчення тактичних властивостей місцевості (карти ділянки річки, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів).
 • Для управління військами, орієнтування, цілеуказання і топогеодезичної прив’язки елементів бойових порядків (аеронавігаційні, карти з сіткою ППО, карти геодезичних даних, кодовані карти).

За строками виготовлення спеціальні карти поділяють на дві групи:

 • Спеціальні карти, які виготовляються завчасно.
 • Спеціальні карти, які виготовляються при підготовці та в ході бойових дій.

Основні характеристики, масштаби виготовлення та призначення спеціальних карт і планів міст розглянуті у підрозд. 3.11-3.13, а фотодокументів – у підрозд.10.10. 

Ведення топографічної розвідки

 Топографічна розвідка ведеться з метою отримання даних про місцевість (умови прохідності, орієнтування, маскування, інженерного обладнання тощо) а також топогеодезичних матеріалів противника, які необхідні для успішного вирішення завдань з топогеодезичного забезпечення військ. Тому основними завданнями топографічної розвідки є:

 • виявлення відповідності змісту топографічних, цифрових і електронних карт дійсному стану місцевості;
 • визначення наявності геодезичних пунктів та їх центрів на місцевості або їх порушення (відсутності) в результаті ведення бойових дій;
 • отримання топографічних, цифрових, електронних, спеціальних карт, каталогів координат геодезичних пунктів, фотодокументів про місцевість, які використовуються противником, а також інформації про організацію, склад, завдання, озброєння, характер дій та дислокацію його топографічних частин.

Результати топографічної розвідки використовуються для оновлення та виправлення топографічних, цифрових, електронних карт, а також для складання спеціальних карт, фотодокументів, описів та довідок про місцевість.

Топографічна розвідка повинна бути цілеспрямованою, безперервною та активною, а дані, що отримують і доводять до військ – своєчасними та достовірними.

Топографічна розвідка ведеться різними способами, основними з яких є збір і вивчення матеріалів за даними інших розвідок (інженерною, артилерійською, авіарозвідкою тощо), польові обстеження топографічних карт, а також збір і вивчення топографічних карт, трофейної топогеодезичної та картографічної техніки.

Проте найбільш ефективним способом визначення змін на місцевості та отримання достовірних даних про неї та противника є обробка матеріалів аерофотознімання, яка надає можливість:

 • дешифрування аерофотознімків та визначення координат об’єктів (цілей);
 • створення оригіналів розвідувальних карт і фотодокументів за матеріалами аерофотознімання і даними різних видів розвідки;
 • складання спеціальних карт і фотодокументів зі значними змінами місцевості (зруйновані населені пункти, гідровузли, зони затоплення тощо);
 • складання фотодокументів важливих об’єктів (залізничних вузлів, міст, портів), а також  інших об’єктів з даними про противника.

Одним із основних способів ведення топографічної розвідки на місцевості, що зайнята своїми військами, є також рекогностування, тобто обстеження топографічних елементів місцевості безпосередньо командиром підрозділу. Цей спосіб вимагає багато часу, проте він забезпечує необхідну точність і достовірність даних. Польове обстеження топографічних карт і наявність геодезичних пунктів та їх центрів на місцевості виконують топогеодезичні підрозділи.

Важливим завданням ведення топографічної розвідки є також збір і вивчення трофейних карт, фотодокументів, трофейної топогеодезичної та картографічної та техніки.

При отриманні трофейних карт або аерофотознімків організовується їх вивчення та оцінка, їх відповідність картам і фотодокументам, які знаходяться на забезпеченні військ. При виявленні суттєвих відмінностей у змісті карт та фотодокументів організовується їх оперативне виправлення або вносяться зміни до карт відповідних масштабів.

Таким чином, важливим завданням топогеодезичного забезпечення бойових дій військ досягається також безперервним веденням топографічної розвідки. Весь комплекс заходів топографічної розвідки взаємопов’язаний і спрямований на виконання однієї мети – добути точні й достовірні дані про місцевість і довести їх до відповідних штабів і військ своєчасно.