Загальні поняття про топогеодезичне та навігаційне забезпечення військ

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Сутність топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ. 

Топогеодезичне та навігаційне забезпечення Збройних Сил України є одним з основних видів оперативного забезпечення військ. Це – комплекс заходів зі створення та своєчасного доведення до штабів і військ топогеодезичної та вихідної навігаційної інформації, необхідної для вивчення й оцінки місцевості під час прийняття рішень, планування, підготовки і проведення бойових дій військ, організації управління та взаємодії, а також створення умов для навігаційного визначення керованих рухомих об’єктів військового призначення, ефективного застосування зброї та бойової техніки.

Топогеодезична інформація – це інформація про кількісні та якісні характеристики топографічних елементів місцевості, координати і висоти пунктів державної геодезичної та спеціальних геодезичних мереж, дирекційні кути сторін державної геодезичної та спеціальних геодезичних мереж та еталонних орієнтирних напрямків, значення прискорення сили вільного падіння та відхилень прямовисних ліній, поправки в астрономічні азимути для переходу до геодезичних азимутів тощо.

Топогеодезична інформація доводиться до військ у вигляді топографічних, цифрових, електронних і спеціальних карт, фотодокументів, описів та довідок про місцевість, а також каталогів координат геодезичних і гравіметричних пунктів.

До вихідної навігаційної інформації  відносяться: системи координат, що використовуються; координати пунктів державної та спеціальної геодезичних мереж, контурних точок; еталонних орієнтирних напрямків, наявність станцій наземних радіонавігаційних систем, інформація про цілісність навігаційних полів космічних радіонавігаційних систем.

Основні вимоги, які висуваються до топогеодезичної та вихідної навігаційної інформації – достовірність, точність та оперативність.

Завдання топогеодезичного та навігаційного забезпечення виконуються топогеодезичними частинами та підрозділами, а також силами військ, проте найбільш складні завдання, які потребують спеціальної підготовки особового складу і застосування високоточної топографічної техніки, виконуються силами топографічної служби.

Топогеодезичне забезпечення військ становить собою виготовлення каталогів координат геодезичних пунктів; складання, оновлення, підготовка до видання і видання топографічних карт а також їх оперативне виправлення; створення та оновлення цифрових і електронних карт; виготовлення спеціальних карт і фотодокументів; створення запасів топографічних, цифрових, електронних і спеціальних карт; створення спеціальних геодезичних мереж на окремі райони (військові полігони, аеродроми тощо); ведення топографічної розвідки; організаційно-методичне керівництво топографічною підготовкою військ і контроль за її проведенням.

Навігаційне забезпечення військ – створення вихідної навігаційної та іншої спеціальної інформації та доведення її до штабів і військ, а також контроль за виконанням заходів з навігаційного забезпечення військ.

Топогеодезичне та навігаційне забезпечення бойових дій організується штабом оперативного (оперативно-тактичного, тактичного) угруповання військ на основі рішення командувача (командира), розпорядження з топогеодезичного та навігаційного забезпечення вищого штабу, вказівок начальника штабу і старшого начальника топографічної служби.

Здійснення топогеодезичного забезпечення у військах покладається на військові частини і підрозділи топографічної служби, а у з’єднаннях, частинах і підрозділах, у яких вони відсутні – на командирів і штаби відповідних з’єднань, частин і підрозділів.

Топогеодезичне забезпечення сучасного бою, як і інші види бойового забезпечення, залежить від фізико-географічних умов району бойових дій, їх виду (оборона чи наступ), топогеодезичної підготовленості району, величини і місця підрозділів (частин) в оперативній побудові військ, ширини смуги та глибини їх бойового завдання, а також наявності часу, сил і засобів на виконання необхідних заходів.

У загальному випадку основними складовими топогеодезичного забезпечення є:

  • забезпечення військ топографічними картами;
  • забезпечення військ астрономо-геодезичними та гравіметричними даними;
  • здійснення топогеодезичної прив’язки;
  • забезпечення військ спеціальними картами, планами міст і фотодокументами місцевості;
  • ведення топографічної розвідки.