Загальні вимоги військ до спеціальних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

У бойовій діяльності військ топографічні карти використовуються командирами та штабами всіх ступенів у якості загальних документів про місцевість. Вони точні, наглядні, містять різноманітну інформацію про місцевість. Але чи завжди при підготовці та веденні бойових дій враховується додаткова інформація про окремі об’єкти місцевості, яка на топографічних картах не відображається?

Відомо, що в ході бойових дій, особливо при застосуванні зброї потужної руйнівної дії, місцевість може суттєво змінитися. Місцевість може змінитися і внаслідок сезонних або природних явищ землетрусів, значних повеней, масштабних лісових пожеж тощо. Всі ці зміни необхідно довести до командирів і штабів.

Крім того, з появою нових засобів збройної боротьби, необхідні і сучасні форми подання та доведення до військ спеціальної інформації про місцевість. Тому додатково до топографічних карт необхідно виготовляти та доводити до військ спеціальні карти, які необхідні для вивчення та оцінки характеру і властивостей деяких об’єктів місцевості при підготовці та веденні бойових дій, а також для більш ефективного використання сучасної високоточної зброї та бойової техніки.

Таким чином, при підготовці та під час ведення бойових дій командири і штаби усіх рівнів, крім топографічних карт, необхідно забезпечувати:

  • інформацією про зміни місцевості, які з’явилися в результаті ведення бойових дій (значні руйнування населених пунктів, великих гідротехнічних споруджень та інших елементів місцевості) внаслідок застосування зброї потужної руйнівної сили, а також сезонних і природних явищ;
  • додатковими даними деяких характеристик об’єктів та ділянок місцевості, які впливають на умови прохідності, орієнтування, ведення вогню, спостереження тощо;
  • астрономо-геодезичними і гравіметричними даними, які відсутні на топографічних картах та у каталогах координат геодезичних пунктів;
  • навігаційними й іншими даними, необхідними для управління військами та організації взаємодії різних родів військ.

Аналізуючи досвід використання спеціальних карт військами в локальних війнах і збройних конфліктах останніх років, та причини, внаслідок яких на місцевості відбулися зміни, визначають наступні вимоги до цих документів:

  • додаткова інформація про місцевість та інші спеціальні дані повинні бути повними, вірогідними та точними;
  • спеціальні відомості повинні бути наочними та інформативними, тобто подаватися у формі, зручній командирам і штабам при використанні їх за різноманітних умов бойової обстановки.

Повнота спеціальних карт – це об’єм спеціальної інформації, який повинен задовольнити цільове призначення відповідного спеціального документа для вирішення конкретного бойового завдання.

Вірогідність полягає у відповідності відомостей, які відображені на спеціальних картах конкретною темою. Тому спеціальні дані повинні старанно аналізуватися і перевірятися.

Точність – це ступінь відповідності місцерозташування об’єктів та їх характеристик, відображених на спеціальних картах, їх дійсному розташуванню на місцевості. Точність, з якою повинні відображатися додаткові дані на спеціальних картах, залежить від їх призначення.

Наочність та інформативність спеціальних карт визначається можливістю зорового сприйняття зображених спеціальних даних (об’єктів і явищ) та отримання повних відомостей про них, а також умілим використанням відповідних умовних позначень.

Для складання спеціальних карт у якості вихідних матеріалів використовують топографічні карти попереднього видання, матеріали аерофото- і космічного знімання, матеріали планової та висотної основи, спеціальні карти і літературно-довідкові матеріали, а також трофейні карти та плани міст. Крім того, використовуються дані різних видів розвідок, матеріали, що поступають зі штабів і військ, але основним джерелом інформації про зміни місцевості, як правило, є аерофотознімки.