Зображення на картах промислових, сільськогосподарських, соціально-культурних об’єктів та орієнтирів

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Шахти і штольні при зображенні на картах поділяють на діючі та недіючі, їх позначення супроводжується відповідними підписами (рис.5.28а). Умовними знаками виходів (устів) шахтних стовбурів і штолень (діючих та недіючих) відображаються підприємства з видобутку корисних копалин закритим (шахтним) способом для позначення на картах входів у шахти та штольні.

Якщо входи в шахти (штольні) знаходяться у середині споруд, то умовний знак устя шахтного стовбура (штольні) не застосовується, а зображується сама споруда, яка супроводжується пояснювальним підписом шах. або шт. Біля зображення устя шахтного стовбура, над яким встановлений копр (споруда з пристроями для піднімання вантажів) висотою 50 м і більше, на карті підписується висота копра в метрах.

Відвали порід (терикони) відображаються на картах площинним або позамасштабним умовним знаком (рис.5.28б). Терикони, які виражаються в масштабі карти і мають ярусне розташування, на карті зображуються з нанесенням усіх ярусів, при цьому точковим пунктиром показується тільки підошва першого ярусу. Біля зображення відвалів порід (териконів) вказують їхню відносну висоту в метрах і дають пояснювальні підписи, наприклад, відв., тер. або терикон.

Устя шахтних стовбурів і штолен5.28. Устя шахтних стовбурів і штолень, над якими на місцевості встановлені копри (а) і терикони (б) та їх зображення на картах

Місця відкритих розробок корисних копалин  – вугілля, руди, каменю тощо наносять на карту по контуру фактичного освоєння площі (рис.5.29а). При зображенні діючих розробок підписують матеріали видобутку, а в кар’єрах крім цього глибину в метрах, якщо вона становить 1 м і більше на картах масштабів 1:25 000 і 1:50 000 і глибиною 2 м і більше на картах масштабів 1:100 000 і менше. Недіючі кар’єри позначаються відповідним скороченням, наприклад, кар’єр (недіюч.), кам. (недіюч.).

Ділянки торфорозробок і соляних розробок (рис.5.29б,в), які виражаються в масштабі карті, відображають по контуру освоєння площі, на зображенні якої вказують відповідні умовні знаки. Ділянки торфорозробок площею до 25 мм2 в масштабі карти відображають одним знаком у вигляді трьох прямокутників, а якщо площа торфорозробки велика, то межі освоєної території відображаються точковим контуром з позначенням умовними знаками торфорозробок усередині контуру.

Місця відкритих розробок корисних копалин5.29. Місця відкритих розробок корисних копалин (а), ділянки торфорозробок (б) і соляних розробок (в) та їх зображення на картах

Нафтопроводи і газопроводи наземні та підземні (рис.5.30) на картах показують, як правило, всі, крім тих, які проходять через населені пункти. У випадках, якщо у спільному комунікаційному коридорі закладено декілька трубопроводів, загальну кількість та їх тип вказують скороченими пояснювальними підписами, наприклад, 2 нафт., 1 газ. Суцільний умовний  знак означає: наземний трубопровід, переривчастий – підземний.

Нафтопроводи і газопроводи та їх зображення на картах5.30. Нафтопроводи і газопроводи та їх зображення на картах

Позначення будівель компресорних станцій газопроводів, станцій перекачки нафти, контрольних і підсилювальних пунктів, бункерів і оглядових будок відображають на карті відповідно до їх дійсного розташування на місцевості.

Умовними знаками нафтопроводів відображаються й інші трубопроводи (крім газопроводів), на яких вказується назва продукту, що транспортується, наприклад, аміак.

Склади пального і газгольдери наносять на карту з відображенням огорожі, а на оконтуреній площі наносять значки цистерн, баків (газгольдерів), будівель та інших споруд згідно з їх розміщенням на місцевості (рис.5.31).

Склади пального і газгольдери та їх зображення на картах5.31. Склади пального і газгольдери та їх зображення на картах

 Лінії електропередачі (ЛЕП) відображають умовними знаками у відповідності з видом опор: лінії на дерев’яних опорах і лінії на металевих  або залізобетонних опорах (фермах). Для зображення ЛЕП на дерев’яних, металевих та залізобетонних опорах висотою до 14 м і більше 14 м застосовуються різні умовні знаки. При цьому треба мати на увазі, що умовні знаки стовпів зв’язку та опор (ферм) ЛЕП не відповідають у більшості випадків розташуванню цих об’єктів на місцевості, за винятком тих, які розташовані в місцях повороту ліній, а також на картах масштабу 1:25 000 при відстані 200 м і більше між металевими і залізобетонними опорами (рис.5.32).

Лінії електропередачі та їх зображення на картах5.32. Лінії електропередачі та їх зображення на картах

Якщо на місцевості поряд прокладено декілька (2-3) ЛЕП, то на карті наносять лише один умовний знак з підписом, наприклад, 2 ЛЕП110 кВ, що означає 2 лінії ЛЕП по 110 кіловольт. Лінії ЛЕП, зв’язку та технічних засобів управління в населених пунктах, а також у смузі відводу залізниць і автодоріг на картах не показують. Лінії зв’язку або ЛЕП, які підходять до вказаних доріг збоку показують відрізком (1-2 см) відповідного умовного знака, щоб показати її загальний напрямок.

На топографічних картах, як правило, показують всі телевізійні башти, радіо- та радіорелейні вишки і метеорологічні станції (рис.5.33). Зображення таких об’єктів супроводжується на картах підписами їх висоти у метрах, якщо вони мають висоту 50 м і більше. Радіорелейні вишки на карті підписують радіорел.

При зображенні метеостанцій умовний знак станції відповідає середині майданчика з будками для приладів, а при значних розмірах метеостанції – в місці, де знаходиться флюгер.

Телевізійні башти, радіорелейні вишки і метеостанції та їх зображення на картах5.33. Телевізійні башти, радіорелейні вишки і метеостанції та їх зображення на картах

Вітряки, вітряні двигуни, капітальні споруди баштового типу (водонапірні, силосні), вишки легкого типу (спостережні, прожекторні) наносять на карту позамасштабними умовними знаками. При висоті об’єкта 50 м і більше  вказується його висота в метрах (рис.5.34).

Вітряки 5.34. Вітряки (а), вітряні двигуни (б), капітальні споруди баштового типу (в) і вишки легкого типу (г) та їх зображення на картах

 Бензоколонки, трансформаторні будки і будинки лісників (рис.5.35), а також водяні млини і лісопильні (рис.5.36) та інші подібні до них об’єкти на картах відображають позамасштабними умовними знаками; об’єкти, що мають значення орієнтирів, супроводжуються відповідними підписами.

Умовний знак заправних станцій і бензоколонок на картах відповідає положенню їх будівлі, в якій знаходиться розподільний пункт заправної станції.

Бензоколонки5.35. Бензоколонки, трансформаторні будки і будинки лісників та їх зображення на картах

 Водяні млини5.36. Водяні млини і лісопильні та їх зображення на картах

Окремо розташовані визначні пам’ятники і монументи, братські могили і кладовища на карті відображаються всі, а з окремих могил, турів і кам’яних стовпів тільки ті, які мають значення орієнтирів (рис.5.37).

Визначні пам’ятники (монументи)5.37. Визначні пам’ятники (монументи) і братські могили та їх зображення на картах

Кладовища зображають на картах площинними або позамасштабними умовними знаками, з рослинністю і без рослинності. Деревоподібну рослинність в цьому випадку зображують знаками лісу, порослі лісу або окремих дерев. З урахуванням місцевих особливостей, контури кладовищ на картах можуть заповнюватися не тільки умовними знаками хрестів, які властиві християнським похованням, але й відповідними позначеннями, що прийняті в інших релігіях або пояснювальними підписами.

При зображенні промислових, сільськогосподарських та соціально-культурних об’єктів слід памятати, що такі об’єкти, які розташовані поза населеними пунктами чи на їх околицях, наносяться на карти масштабу 1:200 000, як правило, вибірково. Всередині населених пунктів наносять найбільші промислові підприємства, електростанції, телевізійні башти, радіорелейні вишки, церкви, капітальні споруди баштового типу, які різко виділяються серед навколишніх об’єктів за формою та розмірами. Найбільш детально зображуються об’єкти, що розташовані вздовж залізниць та автомобільних шляхів.

На картах 1:500 000 та 1:1 000 000 показують тільки найбільш значні промислові та соціально-культурні об’єкти залежно від їх важливості в економічному та воєнному значенні, а також від значення їх як орієнтирів або перешкод при аеронавігації.