Архив рубрики: Экология

Сеймський екологічний коридор

Карта Сеймського регіонального екологічного коридоруКарта Сеймського регіонального екологічного коридору, 1:100 000

Скачать «Карта Сеймського регіонального екологічного коридору», часть №1

«Карта Сеймського регіонального екологічного коридору», часть №2

Скачать «Карты рек: Днепр, Десна, Днестр, Южный Буг и др.»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Річково-заплавний комплекс річки Сейм на території України розташований у Сумській та Чернігівській області. Він має протяжність 250 км та ширину від 1,5 до 5 км. Загальна площа становить близько 1000 км2.

Згідно з фізико-географічним районуванням територія розташована одразу у двох природних зонах - Поліссі та Лісостепу, завдяки чому неодноразово привертала до себе увагу геоботаніків.

Екологічна мережа - це спосіб збереження природного каркасу території при одночасному не виснажливому природокористуванні.

Найважливішою проблемою сучасності є необхідність збереження і відновлення біорізноманітності внаслідок агресивного наступу цивілізації на природні екосистеми. У такій ситуації це реально за умови об’єднання в єдину мережу особливо цінних у ландшафтному, фауністичному, флористичному і ценотичному відношенні ділянок. Це б сприяло безперешкодному обміну генетичним матеріалом та міграції видів. Створення такої мережі має на меті покращити компоненти біорізноманіття, зміцнити екологічні зв'язки та цілісність екосистем.

Саме завдяки своїй унікальній приуроченості заплава Сейму може бути органічно інтегрована в національну екомережу. Цьому сприяють два широтні екокоридори (Поліський, Г алицько-Слобожанський) та два меридіональні (Дніпровський і Сіверсько-Донецький) .

Основні екологічні проблеми Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області», а також «Екологічний  паспорт Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Основні екологічні проблеми області

1. У сільських населених пунктах повільно вирішуються питання оформлення згідно чинного законодавства відведень земельних ділянок під полігони твердих побутових відходів.

За результатами перевірок органів місцевого самоврядування встановлено, що:

  • порушуються вимоги земельного законодавства - звалища ТПВ експлуатуються при відсутності відведення земельних ділянок та проектної документації.
  • навіть на оформлених полігонах твердих побутових відходівнедотримуються технологічні процеси захоронення відходів, відсутність їх первинного обліку, не проведення роздільного сортування.

Більшістю сільських та селищних рад не розроблено місцеві програми поводження з відходами та не затверджено рішеннями сесій, не впроваджено схеми санітарного очищення населених пунктів.

В порушення ст. 35 – 1 Закону України «Про відходи» не всіма органами місцевого самоврядування визначено виконавця послуг з вивезення побутових відходів з території населеного пункту, не впроваджено роздільне збирання відходів.

Відсутність підприємств, які здійснюють централізований догляд та вивезення ТПВ у санкціоновані місця призводить до самостійного вивезення сміття населенням у різні точки

Екологічна карта Сумської області

Екологічна карта Сумської областіСкачать «Екологічна карта Сумської області», а також

 «Екологічний  паспорт Сумської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Фізико-географічна характеристика. Сумська область розташована у північно-східній частині України. Загальна площа Сумщини становить 2383,2 тис. га (3,9% від території держави), в тому числі 1705,2 тис. га - сільськогосподарських угідь (71,6% від загальної площі), з яких 1236,5 тис. га - рілля (51,9%), 454,3 тис. га - ліси та лісовкривні площі (19%). З півночі на південь область простягнулась на 200 км, із заходу на схід – на 170 км. Сусідами її на півдні і південному сході є Полтавська і Харківська, на заході – Чернігівська області. На півночі і сході протягом 498 км її межі збігаються з українсько-російським державним кордоном, де область межує з Брянською, Курською і Бєлгородською областями Росії. Відстань від Сум до столиці України – Києва – залізницею становить 350 км, шосейними шляхами – 359 км.

Область розташована в межах двох фізико-географічних зон - Полісся і Лісостепу. На Поліссі переважають дерново-підзолисті ґрунти, в лісостеповій частині - глибокі малогумусні чорноземи та вилугувані середньогумусні чорноземи.

Більша частина території області знаходиться в межах Придніпровської низовини, крайня північна частина – у межах Поліської низовини, на сході і північному сході – відроги Середньо-Руської височини. В північній частині області переважають сірі лісові та дерново-підзолисті

Природоохоронна карта Полтавської області

Природоохоронна карта Полтавської областіСкачать «Природоохоронна карта Полтавської області», а також

 «Екологічний  паспорт Полтавської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Полтавщина розташована в центральній частині України в лісостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом. Із загальної площі 28,75 тис. км2 (4,5% площі України) 9,95% складають ліси та інші лісовкриті площі, 5,16% займають поверхневі водойми, 75,32% території – сільгоспугіддя, в тому числі рілля – 61,73%. Територія області належить до недостатньо вологої, теплої, крайній південний схід – до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони.

В геоструктурному відношенні лісостепова частина області лежить в межах Дніпровсько-Донецької западини. Формування її ландшафтів пов’язане з розвитком долини Дніпра та

Рекреаційні ресурси Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Рекреаційні ресурси. Херсонська область має високий потенціал щодо забезпечення рекреаційних потреб (відпочинок, оздоровлення, туризм), оскільки характеризується унікальним для степової зони комплексом природних умов і ресурсів. Насамперед, це гідрогеологічні умови і орографічні особливості території (рівнинність, відсутність різних природних бар'єрів).

Рекреаційну спеціалізацію області визначають водні ресурси. Вони представлені р.Дніпро і р.Інгулець, 19-ма малими річками, чисельними озерами (прісними, солоними, грязьовими), лиманами, Каховським водосховищем, Чорним та Азовським морями.

Сприятливий клімат, лісові масиви, мінеральні джерела, пам'ятки культури, в поєднанні з розвинутою інфраструктурою, спеціалізацією області на виробництві сільськогосподарської

Атмосфера Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Атмосфера. Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області у 2005 р. склала 386,3 кг шкідливих речовин, а на одну особу - 9,7 кг.

За станом на 01.01.2006 р. в Херсонської  області налічувалось 237 підприємств, що здійснювали викиди забруднюючих речовин в атмосферу, що на 9,5% менше, ніж у попередньому році.

Головним забруднювачем повітряного середовища залишається ВАТ "Херсоннафтопереробка", викиди якого становлять 3,4 тис. тонн, що складає 30,5% загальних викидів від стаціонарних джерел по області та 36,6% загальних викидів від стаціонарних джерел по м. Херсон. Значний

Підземні та поверхневі води Херсонської області

Екологічна карта Херсонської областіСкачать «Екологічна карта Херсонської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Поверхневі води. Найбільші річки на території Херсонської  області: Дніпро - довжина в межах області 198 км, Інгулець - 180 км і Каланчак - 48 км.

Водозабір з поверхневих джерел і морів в межах області у 2005 р. становив 919 млн.м3. Зрошення - найбільш водоємка галузь використання водних ресурсів по області і друга - по Україні. У 2006 р. на потреби зрошення використано 515 млн. м3 води, в господарсько -питних цілях - 45 млн.м3, на потреби виробництва - 36 млн.м3, у сільськогосподарських цілях - 6 млн.м3. Водозабірні споруди та водопровідні мережі наднормативно зношені. На них втрачається до 40% води, що добувається.

Поверхневі води Херсонської областіВ області налічується 22 підприємства, стічні та дренажні води яких скидаються в поверхневі водойми. Ряд підприємств скидає стічні води з перевищенням гранично припустимих