Архив рубрики: Книги

Артиллерийская подготовка

Артиллерийская подготовкаСкачать «Книги по Артиллерийской подготовке»

Скачать «Стрелковое оружие» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Аналіз бойових дій, що ведуться на сході України у зоні проведення антитерористичної операції (АТО), свідчить про те, що артилерії надається провідна роль у вогневому ураженні противника. На артилерію покладається основна частка вогневих завдань, що доводиться виконувати підрозділам ЗС України та іншим військовим формуванням. Виконання вогневих завдань артилерією здійснюється по окремих, як правило, раніше намічених об’єктах і цілях, із залученням мінімальної кількості вогневих підрозділів. Вивчення досвіду застосування артилерії у зоні АТО показує багато прикладів виконання вогневих завдань окремими гарматами. Ось чому сьогодні підготовка обслуги гармати і зокрема її командира є визначною умовою успішного виконання завдань із знищення об’єктів (цілей) противника.

Военно-медицинская подготовка

Военно-медицинская подготовкаСкачать «Книги по военно-медицинской подготовке»

Скачать «Стрелковое оружие» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Надання домедичної допомоги на полі бою є основною запорукою врятування життя пораненому. Аналіз причин загибелі військовослужбовців під час ведення бойових дій вказує на те, що значну їх частину можна було б врятувати при своєчасному та якісному наданні домедичної допомоги. Ця кіль- кість коливається від 9% до понад 25% . Основними причинами смерті 80-90% таких поранених стали масивна крововтрата та шок. При цьому локалізація поранень в 48% випадків - в тулуб, у 31% – у верхні та нижні кінцівки, у 21% – в шию чи пахові ділянки, де проходять магістральні кровоносні судини.

Пошкодження, які виникають у сучасних збройних протистояннях, значно обмежують час надання домедичної допомоги на полі бою:

 • При кровотечі з магістральних судин кінцівок (стегнова, плечова) поранений гине до 2 хв. (локалізація рани – ділянка плеча (пахвова ямка) або стегна (пахова ділянка)). Причина смерті – швидка втрата значної кількості крові.
 • При кровотечі із судин шиї (сонна артерія, яремна вена) смерть настає теж до 2 хв. (локалізація рани – ділянка шиї). Причини смерті – швидка втрата значної кількості крові, засмоктування повітря в крупні вени і закупорка ним судин.
 • При кровотечі із судин голови поранений може загинути від декількох секунд до однієї години (локалізація рани – волосиста частина голови). Причини смерті – швидка втрата значної кількості крові, засмоктування повітря в крупні вени і закупорка ним судин.
 • При зовнішній артеріальній кровотечі з ран передпліччя, гомілки чи тулуба смерть може настати до однієї години. Причини смерті – швидка втрата значної кількості крові, розвиток шоку.
 • При виникненні непрохідності верхніх дихальних шляхів через западання язика за умов втрати свідомості (травма голови, шок) в положенні на спині поранений гине до 5 хв. Причина смерті – зупинка серця внаслідок недостатнього надходження кисню.
 • При раптовій зупинці серця внаслідок ударної хвилі, закритої травми грудної клітки, сильного стресу смерть настає через 5 хв. Причини смерті – зупинка діяльності серця і, як результат, припинення транспортування кисню до клітин.
 • При проникаючому пораненні грудної клітки смерть настає від 10-15 хв. до однієї години (локалізація рани – ділянка грудної клітки). Причини смерті – виключення легені з боку поранення з акту дихання, втрата значної кількості крові.

Огневая подготовка

Огневая подготовкаКниги по огневой подготовке

Скачать «Настанови зі стрілецької зброї (ПМ, АК, РПК)», «Огневая подготовка»

Скачать «Стрелковое оружие» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

В учебниках изложены сведения об устройстве современного стрелкового оружия, состоящего на вооружении,  представлена частная методика обучения стрельбе из него. Огневая подготовка направлена на формирование, развитие и совершенствования навыков и умений в обращении с табельным оружием при выполнении служебных задач. Для качественного выполнения своих служебных обязанностей сотрудник полиции или военнослужащий в области огневой подготовки должен обладать определенным комплексом знаний, умений и навыков, позволяющим эффективно применять и использовать огнестрельное оружие при решении служебно-боевых задач.

Предлагаемый учебник позволит преподавателям, курсантам и слушателям образовательных учреждений получить более глубокие знания по основам стрельбы, материальной части оружия, мерам безопасности при обращении с огнестрельным оружием и методике обучения стрельбе из боевого оружия.

Стрелковое оружие

Стрелковое оружиеКниги о стрелковом оружии

Скачать «1000 образцов стрелкового оружия»

Скачать «Оружие Пехоты. Энциклопедия стрелкового оружия»  

Скачать «Стрелковое оружие» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Во все времена успех действий пехотинца в бою во многом зависел от его личного оружия, и современный солдат не является исключением. В XX веке произошло стремительное развитие огнестрельных средств поражения, и есть основания полагать, что эта тенденция сохранится в новом тысячелетии. В этой книге рассказывается о многих образцах оружия с 1914 года до наших дней — от винтовок с ручным затвором и револьверов до пистолетов-пулеметов, огнеметов, штурмовых винтовок и «несмертельного» оружия. Многие принципы действия механизмов претерпели незначительные изменения со времен Первой мировой, однако существенное развитие получила технология их производства.

Оружие входит и выходит из моды — пистолеты-пулеметы, столь популярные в первой половине XX века, сейчас редко можно увидеть на вооружении. Огнеметы также утратили популярность. А вот ружья признаны важным средством ведения боевых действий в городе или джунглях. В связи с ростом социальной напряженности и нарастающей угрозой массовых беспорядков во многих странах ведутся работы по созданию «несмертельного» оружия.

Похоже на то, что достижения современных технологий вскоре изменят облик оружия. Прошло испытание стрелковое оружие, основанное на электромагнитном принципе. Возможно, уже в недалекой перспективе и компактное лучевое оружие перестанет быть чем-то фантастическим.

Полевая картография

Полевая картографияСкачать учебник «Полевая картография»

Скачать «Підручник «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

В издании рассмотрены особенности топографических карт и планов, их назначение, географическое содержание, теоретические основы и методы топографического дешифрирования аэрофотоснимков, вопросы методики и технологии создания и обновления топографических карт по материалам аэрофотосъемки. Показаны новые типы топографических карт, приведены сведения о зарубежных топографических картах. Изложена специфика дешифрирования аэрофотоснимков при создании крупномасштабных карт и планов, освещены особенности космических снимков и направления их использования в топографическом картографировании. Отражены данные по обновлению и редактированию топографических карт. Для студентов картографических специальностей вузов.

Большие объемы общегосударственного топографического картографирования в широком диапазоне масштабов, значительная дифференциация в содержании, методах создания и обновления топографических карт вызвали необходимость выделения самостоятельной области картографической науки — полевой топографической картографии, а также потребовали соответствующей подготовки специалистов. Такое выделение вполне оправдано вследствие огромного значения топографических карт. Они составляют основу картографического фонда страны, служат для решения народнохозяйственных, научных и других задач, являются базовыми для тематического картографирования.

«Полевая картография» — один из фундаментальных курсов подготовки студентов картографической специальности геоде-зических вузов. Его цель — ознакомить студентов с теоретическими основами и практическими приемами построения картографического изображения по материалам аэрофотосъемки и полевого изучения местности. Главные

Посібник з використання топографічних карт НАТО

Посібник з використання топографічних карт НАТО

Скачать «Методичний посібник з використання топографічних карт НАТО»

Скачать учебник «Військова топографія», 2015

Скачать «Довідник з військової топографії», 2016 бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Країни, що увійшли в 1942-1954 pp. до складу блоку НАТО, мали різний розвиток національних картографічних служб, різні геодезичні мережі, які не зв'язані між собою, обчислені за різними вихідними геодезичними датами, різну картографічну вивченість своїх територій, а також суттєві різниці в основних характеристиках карт, що ними готуються. Географічна сфера дії блоку НАТО охоплює практично увесь світ.

Бойова підготовка об'єднаних спільним командуванням Збройних Сил, а також завдання управління військами в ході бойових дій вимагали уніфікації топографічних карт країн-учасниць. З цією метою заходи, які проводилися в рамках НАТО зі стандартизації озброєння та військової техніки, були розповсюджені й на карти.

Картографічним питанням присв'ячена низка спеціальних угод зі стандартизації - STANAG (Standardization Agreements). Цими угодами передбачені уніфікація геодезичних мереж і топографічних карт, їхнього

Землеведение

ЗемлеведениеСкачать книги «Землеведение»

Скачать «Довідник з військової топографії» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Рассмотрены строение, происхождение и функционирование географической оболочки — взаимосвязанной системы собственно земных образований. Географическая оболочка представлена как биокосная система — результат постоянного взаимообусловленного обмена живого и косного вещества, существующего с момента формирования планеты Земля, и показана в тесном взаимодействии с процессами и явлениями окружающего космического пространства, а также с процессами, происходящими в результате постоянно возрастающего влияния человеческой деятельности. Освещены современные общие глобальные проблемы человечества и оценены их географические последствия для Земли и людей.

*** учебники для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «География».

 • РУБЕЖИ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ
 • МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗЕМЛЕВЕДЕНИИ
 • ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ
 • ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 • СОСТАВ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 • ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ И СТРУКТУРЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 • ДИНАМИКА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 • ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
 •  ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

 

Ускоренное развитие научной мысли и наличие огромного количества нового, подчас принципиально иного фактического материала требуют внедрения их в сферу обучения для совершенствования ее содержательной части и подготовки специалистов на современном уровне.

Новейшая информация позволяет совершенно по-другому рассматривать вопросы возникновения и развития нашей планеты, существования и изменения на ней жизни, последствий постоянного, но неравномерного обмена веществом и энергией между живой и косной (неживой) материями. Фактические