Екологічний атлас басейну річки Південний Буг

Екологічний атлас басейну річки Південний БугСкачать  «Екологічний атлас басейну річки Південний Буг»,

а также «Карта Южного Буга (Винница - Брацлав - Ладыжин)»

Південний Буг

Скачать «Карты рек для водного туризма: Днепр, Десна, Днестр, Южный Буг и др.»  бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Річка Південний Буг та її долина значно трансформовані в результаті діяльності людини. Сама річка розчленована дамбами та майже претворена на низку штучних водойм. Долина річки значною мірою використоувється для сільськогосподарської діяльності та житлової забудови. Ділянки у природному та напівприродному стані займають відносно невелику загальну площу. Смуга природної рослинності уздовж річки рідко ширше ніж 50–200 м від урізу води та майже повністю зникає у межах населених пунктів.

Незважаючи на великий антропічний вплив, у долині Південного Бугу збереглися ділянки природних та напівприродних біотопів, в яких мешкає значна кількість видів тварин та рослин, у тому числі тих, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку, Міжнародної Червоної книги, охоронних списків Бернської, Бонської конвенцій тощо. Ці території представлені різними типами біотопів — природними ділянками річки, болотами, ділянками водно-болотної рослинності у вершинах ставів та водосховищ, скелями з петрофітною рослиннісю, луками, степами, лісами. Розмір ділянок варіює від декількох гектарів до майже 10 тис. га, але найчастіше дорівнює декільком сотням гектарів.