Вивчення та оцінка місцевості за картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Загальні правила вивчення та оцінки місцевості за картою

Вивчення та оцінка місцевості під час прийняття рішення являють собою з’ясування характеру її елементів і їх впливу на розташування та дії своїх підрозділів і підрозділів противника. Механізовані, артилерійські, танкові, аеромобільні, інженерні й інші підрозділи по різному залежать від місцевості, особливо від таких її властивостей як прохідність, можливості маскування, спостереження, ведення вогню й інших. Тому командири різних підрозділів одні й ті ж елементи місцевості вивчають і оцінюють із різних точок зору, враховуючи бойові можливості та способи застосування в конкретних умовах озброєння та військової техніки своїх підрозділів.

Вивчення та оцінка місцевості є невід’ємною і важливою складовою загальної оцінки бойової обстановки, під час якої командир підрозділу повинен вивчити загальний характер місцевості та її вплив на дії свого підрозділу і противника, вибрати найбільш вигідні позиції для розміщення своїх вогневих засобів, визначити танконебезпечні напрямки, встановити можливі напрямки застосування

Вимоги до оформлення робочої карти

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Наочність і зручність читання робочої карти залежить від правильного нанесення і розташування підписів. При нанесенні на робочу карту пояснювальних підписів і скорочень використовується прямий та нахилений креслярські шрифти, які характеризуються чіткістю і простотою написання (рис.12.16). Прямий шрифт використовується тільки для оформлення службового заголовку карти, підписів посадових осіб і найменування таблиць пояснювальної записки. Кут нахилу літер і цифр нахиленого шрифту становить 75° до основи рядка.

Шрифти для підписів на робочих картах12.16. Шрифти для підписів на робочих картах

Рекомендоване співвідношення цифр і літер для підписів підрозділів на картах масштабів 1:25 000-1:100 000 надається у табл.12.2 (у числівнику дається висота великих літер і цифр, а в знаменнику – малих літер).

Т а б л и ц я 12.2

Масштаб карти

П  і  д  р  о  з  д  і  л  и

взвод рота батальйон
1:25 000 6 мм / 4 мм 7,5 мм / 5 мм 9 мм / 6 мм
1:50 000 4,5 мм / 3 мм 6 мм / 4 мм 7,5 мм / 5 мм
1:100 000 3 мм / 2 мм 4,5 мм / 3 мм 6 мм / 4 мм

Заголовні літери і цифри мають товщину ліній, як і малі літери, а по висоті на 1/3 більше висоти малих літер. Ширина заголовних літер Д,Ж,М,Ф,Ш,Щ,Ю дорівнює їх висоті, а висота малих літер б,д,р,у,ф повинні мати висоту великих літер або цифр, до яких вони відносяться у своїх сполученнях, наприклад, 3 мр, 2 тб, 1 адн. Відстань між словами або між цифрами і словами, як правило, не менше висоти великих літер.

При нанесенні нумерації і належності підрозділів, наприклад 1 мв 2 мр, 3 тр 2 тб, висота цифр і літер у першому випадку однакова для взводу і роти, а в другому – для роти і батальйону. Вона визначається статусом військової одиниці, яка стоїть першою.

Таким чином, уміння командирами правильно вести робочу карту має важливе значення для управління підлеглими військами у бою. Робоча карта, яка підготовлена до роботи з правильними і чітко нанесеними відомостями про бойову обстановку, дозволить командирам усіх рівнів своєчасно, повно і вірно оцінити обстановку, прийняти рішення, доповісти своє рішення старшому командирові та поставити підлеглим командирам бойові завдання.

Чим краще будуть засвоєні прийоми ведення робочої карти, тим менше часу командири будуть витрачати при управлінні підлеглими військами у бою. Тому командирам усіх рівнів необхідно завжди пам’ятати, що вміння правильно готувати карту до роботи та уміло наносити обстановку на робочу карту – один із найважливіших показників високої штабної культури кожного офіцера.

Робоча карта командира

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Призначення і вимоги до робочої карти

Топографічні карти широко використовуються командирами і штабами всіх ступенів для вирішення різноманітних завдань, пов’язаних із діями військ на місцевості. Робоча карта командира є одним із найважливіших, а досить часто і єдиним бойовим документом управління військами. Вона базується на топографічну основу карти, що дозволяє вирішувати не тільки тактичні, але і топографічні завдання, які теж полягають в управлінні військами у бою.

Робоча карта це топографічна карта, на якій командир (начальник) за допомогою графічних (тактичних) умовних знаків і прийнятих скорочень відображає тактичну чи спеціальну обстановку та її зміни під час бою. За робочою картою командир з’ясовує завдання, вивчає противника і місцевість, оцінює обстановку, приймає рішення, здійснює розрахунки і ставить завдання перед підлеглими, організовує взаємодію і керує підрозділом у бою, доповідає старшому начальнику про хід бойових дій та інформує сусідів про обстановку.

Командир підрозділу за допомогою робочої карти керує вогнем підлеглими та приданими йому танковими, артилерійськими і мінометними підрозділами (вказує райони вогневих позицій, ділянки

Поняття про цифровий аерознімок

9.10. Поняття про цифровий аерознімок

З бурхливим розвитком засобів обчислювальної техніки процес обробки аерознімків переходить в нову, більш якісну фазу – комп’ютерну обробку зображень. Аерофотозображення можуть бути введені до пам’яті обчислювальних засобів в вигляді цифрових мат-риць великих розмірів, де кожний елемент матриці в вигляді цифрового коду визначає рівень тону і кольору цієї дуже малої ділянки (пікселя) зображення. Така матриця аерофотозображення називається цифровим аерознімком.
Існує два способи формування цифрових аерознімків. Перший – це введення аерофотозображення до комп’ютерної пам’яті за допомогою скануючих пристроїв (сканерів). Другий – формування цифрового аерознімка одразу під час аерознімання, коли в аерофотоапараті замість плівки встановлюється приймальна напівпровідникова матриця (рис. 9.10).

Фотодокументи місцевості

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Для забезпечення бойових дій військ, крім топографічних і спеціальних карт, виготовляються фотодокументи, які є важливою додатковою інформацією про місцевість.

Фотодокументом називається фотографічне зображення ділянки місцевості, яке доповнене топографічними, картографічними і розвідувальними даними, оформленими відповідними умовними знаками.

Фотодокументи виготовляють, як правило, на важливі в оперативно-тактичному відношенні райони і смуги бойових дій військ (ділянки форсування великих водних перешкод і висадки десанту, важливі населені пункти, залізничні вузли, порти тощо) при підготовці та в ході бойових дій за матеріалами аерофотознімання з метою доведення до штабів і військ найсвіжішої інформації про місцевість. Основними фотодокументами, якими можуть забезпечуватись бойові дії військ, є аерофотознімки з координатною сіткою, фотосхеми, фотоплани і фотокарти.

Аерофотознімок з координатною сіткою являє собою окремий аерознімок, на який нанесена кілометрова сітка з топографічної карти. Він призначається для визначення координат точок

Дешифрування військових об’єктів

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Прямими демаскуючими ознаками стартових позицій для пуску ракет є наявність пускових установок (багатотонних і великогабаритних автомобілів з направляючими у вигляді балки або ферми), стартових столів та ракет, корпус яких має вигляд, як правило, витягнутого циліндра з загостреним кінцем і хвостовим оперенням. Пускові установки тактичних ракет можуть розміщатися в окопах, подібних за формою до укриття для автомобілів.

Непрямими демаскуючими ознаками ракетної зброї є відособленість розміщення ракет на місцевості, особливі організація і побудова бойових та похідних порядків, різноманітність спеціальної техніки для перевезення і підготовки ракет до пуску, скупчення автотранспорту з великою кількістю причепів, наявність посиленої охорони від наземного і повітряного нападу.

Наявність площадок для пуску ракет, спорудження запасних і хибних позицій, розширення окремих ділянок доріг, розчищання місцевості від сухої трави, дерев, кущів, підсилення мостів, спорудження з’їздів на дорогах і об’їздів, та, особливо, виявлення на залізничних станціях спеціальної техніки (автокранів, автоцистерн для перевезення пального, радіолокаційних станцій управління на автомобілях) свідчать про підготовку району для розміщення у ньому ракетних частин.

Дешифрування топографічних об’єктів

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Населені пункти на аерофотознімках нагадують їх зображення на великомасштабних картах. За аерознімками достатньо легко визначити тип населеного пункту, його зовнішній контур, розпланування кварталів і вулиць, площ, парків, скверів, садів і присадибних ділянок.

У великих містах окремі будинки мають у плані форму прямокутника або більш складну форму, яка теж складається, зазвичай, із прямокутників, що близько прилягають один до одного. Відображення великих міст на аерознімках характеризується наявністю великих промислових підприємств з трубами, кварталів з широкими вулицями, а також парків, скверів, стадіонів тощо (рис.10.14). Висоту будинків можна визначити за їх тінню. На окраїнах великих населених пунктів розташовуються невеликі селища і поселення, у яких переважають одно- та двоповерхові будівлі, біля яких сади та городи.

У селах житлові будинки відрізняються від інших будівель своїм місцерозташуванням відносно