Визначення площ об’єктів за картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Площі великих об’єктів місцевості визначають на карті, як правило, окомірно, порівнюючи їх із розмірами (площею) квадрата кілометрової сітки карти відповідного масштабу. На рис.7.6 наведені приклади визначення площі озера і лісу за квадратами кілометрової сітки карти масштабу 1:50 000.

Визначення площ об’єктів за квадратами кілометрової сітки карти 7.6. Визначення площ об’єктів за квадратами кілометрової сітки карти

Порівнюючи площі вказаних об’єктів на карті з наведеною у табл. 7.4 площею квадрата (квадратів) 1:50 000 карти видно, що площа оз. Холодне складає близько 1 км2 або 100 га, а площа лісу

Способи вимірювання відстаней за топографічною картою

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

У бойовій роботі командирів часто доводиться визначати за картою відстань між об’єктами або відкладати на карті задані відстані при вирішенні різноманітних завдань: визначення довжини маршруту, нанесення на карту положення своїх військ, цілей противника, визначення ширини перешкоди, площ об’єктів тощо.

Для вимірювання відстаней за картою необхідно мати такі інструменти: лінійку, циркуль-вимірювач, курвіметр (механічний пристрій для визначення довжин кривих ліній на карті). Крім того, потрібно пам’ятати положення головних точок позамасштабних умовних знаків і таблицю поправок у довжину маршруту (у гірській місцевості). Для визначення відстаней за картою використовують наступні способи:

  • лінійкою;
  • циркулем;
  • кроком циркуля;
  • нарощенням розхилу циркуля;
  • курвіметром;
  • окомірно;
  • підручними засобами;
  • за прямокутними координатами.

Для визначення відстані лінійкою необхідно на карті виміряти відстань між об’єктами в сантиметрах і помножити число сантиметрів на величину масштабу. Наприклад, на карті

Точність вимірювання відстаней і поправки до виміряної відстані

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

При визначенні граничної графічної точності вимірювань необхідно враховувати фізіологію ока. Як відомо, людське око відрізняє дві окремі точки, які видно під кутом більше 60" від спостерігача. Якщо кут буде меншим, обидві точки людське око бачитиме як одну. Тому при  спостереженні на відстані 25 см від ока і відповідним кутом буде видно точку  0,1 мм, що відповідає уколу гострої голки циркуля-вимірювача на папері. Ця величина називається граничною графічною точністю вимірювань, а відстань на місцевості, що дорівнює 0,1 мм на карті граничною графічною точністю карти.

Точність вимірювання відстаней на карті за допомогою циркуля-вимірювача і поперечного масштабу не перевищує 0,1 мм. Крім того, точність вимірювання відстаней на карті залежить від масштабу

Вимірювання відстаней і площ за топографічною картою

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Одиниці вимірювання відстаней і площ. При вимірюваннях на місцевості та на картах використовують різні одиниці вимірювань – довжин, площ, кутів тощо. Одиниці фізичних величин, яка прийнята у державі для вимірювання основних величин, називають системою вимірів.

У військовій топографії за одиницю лінійних вимірювань прийнятий метр. Метрична (десяткова) система вимірювань  була прийнята в Парижі у 1875р. і затверджена Міжнародною конвенцією, яку підписали 17 держав світу для забезпечення міжнародної стандартизації вимірювань.

Вперше значення довжини метра було визначено за результатами градусних вимірювань французькими вченими Мішеню і Деламбром як  ,,одна сорокамільйонна частка Паризького меридіана”. На основі цих вимірювань був виготовлений жезл із платиноіридієвого сплаву – перший еталон метра, який зберігається в особливих умовах у національному архіві Франції і має назву архівного.

Загальні вимоги і правила читання топографічних карт

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Розглянуті вимоги військ до зображення топографічних елементів місцевості, порядок і правила їх відображення на картах дають змогу зробити висновок про те, що за допомогою картографічних умовних знаків можна показати природні та суспільні явища і найкращим чином створити наочну зорову модель місцевості на площині, яку іншими способами передати неможливо.

Мова графіки – найлаконічніший спосіб передачі інформації про місцевість. Кожний аркуш топографічної карти містить такий обсяг інформації про позначену на ньому місцевість, який неможливо передати більш чітко і виразно будь-яким іншим способом. Як засвідчили досліди, для того, щоб дати характеристику ділянці місцевості, зображеній на карті масштабу 1:100 000, у середньому треба близько 200 000 слів. Текст такого опису, виданого друкарським способом, займе приблизно 400 сторінок книжки звичайного формату. Карта відображає реальну місцевість, де всі топографічні елементи перебувають у діалектичному взаємозв’язку.

Таким чином, кожен умовний знак несе певну інформацію про місцевий предмет. Дуже важливо вміти якомога повніше розкрити зміст умовних знаків. За формою і накресленням кожного умовного знака спочатку визначають, який місцевий предмет зображено, а потім докладно – за додатковими елементами малюнка основного умовного знака, за пояснювальними підписами та цифрами визначають характер зображеного на карті місцевого предмета.

Умовні знаки – літери карти. Знання літер алфавіту ще не свідчить про знання тієї чи іншої мови. Для

Зображення на картах промислових, сільськогосподарських, соціально-культурних об’єктів та орієнтирів

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Промислові, сільськогосподарські, соціально-культурні об’єкти і орієнтири відображають на картах площинними, позамасштабними та лінійними умовними знаками. Зрозуміло, що більшість таких об’єктів на великомасштабних картах будуть зображені у масштабі карти. Проте зі зменшенням масштабу ці об’єкти доведеться відобразити позамасштабними умовними знаками, у яких є головні точки для визначення координат та інших вимірів. Тому такі об’єкти наносять на топографічну карту з високою точністю: до 0,2 мм – місцеві предмети, що виділяються за висотою (геодезичні пункти, телебашти, труби промислових підприємств тощо); до 0,5 мм – інші точки місцевих предметів і контурів (доріг, річок тощо); до 1 мм – нечітко виражені контури (межі боліт, чагарників тощо).

Залежно від масштабу на топографічні карти наносять заводи, фабрики, електростанції, аеродроми, нафтові та газові вишки і свердловини, шахти, нафто- та газопроводи, склади пального, газгольдери, бензоколонки та заправні станції, лінії електропередачі та зв’язку, телевізійні башти, радіощогли, млини, вітряки, вітряні двигуни, капітальні споруди баштового типу (водонапірні, силосні башти), вишки легкого типу (спостережні, прожекторні), школи, лікарні, санаторії, стадіони, пам’ятники, культові будівлі тощо.

Зображення доріг і дорожніх споруд на топографічних картах

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Залізниці з нормальною шириною колії, а також ділянки ліній метрополітену, що проходять по поверхні та монорейкові залізниці відображать на картах масштабів 1:25 000-1:100 000 всі, а на картах масштабів 1:200 000-1:1 000 000 при зображенні територій з густою мережею залізниць деякі під’їзні шляхи та тупики, окремі короткі за довжиною ділянки, що йдуть до другорядних об’єктів, не показуються.

Залізниці з нормальною шириною колії на топографічних картах зображуються лінією чорного кольору товщиною 0,5 мм; поперечні штрихи на лініях залізниць, якими позначаються кількість колій, наносяться через 4 см на картах масштабу 1:25 000 і через 3 см на картах 1:50 000 і 1:100 000.

Для зображення електрифікованих залізниць один із штрихів (крайній праворуч) зображується у формі літери „Г”. Ділянки залізниць з великими ухилами (2% і більше) зображують вістрям, спрямованим у бік підйому (рис.5.12).

Залізниці, що споруджуються відображають на картах у тих випадках, якщо вони знаходяться в стадії