Визначення висоти предметів

2.8. Визначення висоти предметів

За кутовою величиною. Вимірюють відстань до предмета в метрах і його кутову величину в тисячних. Висоту предмета отримують за формулою:

де В - висота предмета, м;
Д - відстань до предмета, м;
К - кутова величина предмета в тисячних.
Наприклад, відстань до дерева - 100 м, а його кутова величина від основи до верху - 2-20. Його висота:

.
За тінню від предмета. Для цього необхідно визначити дов-жину своєї тіні d і довжину тіні Д від предмета (рис 210)
Оскільки трикутники подібні то висоту предмета (дерева) В визначають за формулою:

де в - зріст людини (спостерігача)
Таким чином висота дерева у стільки разів більше зросту спо-стерігача у скільки разів тінь від дерева довша його тіні Наприклад довжина тіні спостерігача 3,5 м а тіні від дерева - 24,5 м тобто в 7 разів довша Якщо зріст спостерігача 1,8м то висота дерева 1,8 7=12,6 м Точність визначення висоти предметів залежить від точності визначення відстані до нього (в першому випадку) або довжини його тіні (в другому випадку)

Рис. 2.10. Визначення висоти дерева за його тінню

Визначення висоти предметів

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

За кутовою величиною. Вимірюють відстань до місцевого предмета в метрах і його кутову величину в тисячних. Висоту предмета отримують за формулою:28 де В - висота предмета, м; Д - відстань до предмета, м; К - кутова величина предмета в тисячних.

Наприклад, відстань до дерева - 100 м, а його кутова величина від основи до верху - 2-20. Його висота:28_1

За тінню від предмета. Для цього необхідно визначити довжину своєї тіні d і довжину тіні D від предмета (рис. 2.10). Оскільки трикутники подібні, то висоту предмета (дерева) В визначають за формулою: 

28_2

де в - зріст людини (спостерігача).

Наприклад, довжина тіні спостерігача 3,5 м, а тіні від дерева 24,5 м, тобто в 7 разів довша. Якщо зріст спостерігача 1,8 м, то висота дерева 1,87=12,6 м. Таким чином, висота дерева у стільки разів більше зросту спостерігача, у скільки разів тінь від дерева довша його тіні.

Точність визначення висоти предметів залежить від точності визначення відстані до нього (в першому випадку) або довжини його тіні (в другому випадку). Крім того, слід пам’ятати, що вранці, ввечері та у північних (південних) широтах тіні будуть довшими, ніж опівдні, що теж впливатиме на точність визначення висоти предметів. 28_3

 2.10. Визначення висоти дерева за його тінню

Зоряне небо

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Зоряне небо вночі має вигляд півкулі. Небесні світила віддалені від Землі на значні відстані, тому здається, що вони знаходяться на внутрішній поверхні цієї півкулі, яка називається небесною сферою. Вона має довільний радіус, і центр її знаходиться в довільній точці, наприклад, у точці спостереження.

Уявна пряма лінія, яка проходить через центр небесної сфери паралельно осі обертання Землі, називається віссю світу. Навкруги осі світу відбувається видиме обертання небесної сфери зі сходу на захід, яке здійснюється внаслідок обертання Землі навкруги своєї осі протягом доби з заходу на схід.

Вісь світу перетинає небесну сферу в двох точках північному і південному полюсах світу, які є нерухомими точками небесної сфери. Північний полюс світу знаходиться поблизу Полярної зірки, а південний поблизу сузір’я Октант. Чим ближче небесне світило до полюса світу, тим менше його видиме обертання протягом доби.

Відлік часу

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

При визначенні напрямків на сторони горизонту за небесними світилами (Сонцем, Місяцем) дуже важливо знати точно відлік часу, за яким ми живемо. Через те, що земна куля обертається навколо своєї осі за 23 години 56 хвилин і 4 секунди, користуватися таким відліком часу дуже незручно, тому що один і той самий час протягом року буде у різний час дня або ночі. Для визначення часу, за яким ми живемо, прийнято середнє сонце фіктивна точка, яка рівномірно рухається по небесному екватору з такою швидкістю, що за свій рух протягом року вона одночасно з істинним Сонцем проходить через точку весняного рівнодення, коли день дорівнює ночі. Точка, в якій центр Сонця перетинає екватор під час руху з південної півкулі до північної, називається точкою весняного рівнодення, а протилежна точкою осіннього рівнодення.

Моменти рівнодення наступають у простий рік на 5г 48хв 46с пізніше, ніж у попередній, у високосний на 18г 11хв 14с раніше, а тому моменти рівнодення можуть припадати на дві сусідні календарні дати. У наш

Способи визначення напрямів на сторони горизонту

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Напрями на сторони горизонту взаємопов’язані між собою. Якщо відомий хоча б один із них, наприклад, на північ, то в протилежному напряму буде південь, праворуч схід, а ліворуч захід. Напрями на сторони горизонту можна визначити за:

  • компасом;
  • розташуванням Сонця;
  • Сонцем і годинником;
  • розташуванням Місяця;
  • Місяцем і годинником;
  • Полярною зіркою;
  • різними ознаками місцевих предметів.

Компас і користування ним. На озброєнні у підрозділах Сухопутних військ Збройних Сил України є компас

Цілеуказання на місцевості

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Цілеуказання – коротке і достатньо точне указання місцезнаходження цілі, яке може проводитись як безпосередньо на місцевості, так і за картою чи аерофотознімком. Уміння швидко і правильно указувати цілі, орієнтири та інші об’єкти на місцевості має важливе значення для управління підрозділом і вогнем у бою.

Місцезнаходження цілей на місцевості указують, дотримуючись установлених правил, коротко, ясно і точно. При цілеуказанні, той хто передає, і той, хто приймає, повинні мати однакове кодування об’єктів місцевості.

Цілеуказання на місцевості найчастіше виконується від орієнтира, за азимутом і відстаннню до цілі та іншими способами. Спосіб цілеуказання залежить від обставки, що склалася, і застосовується з метою швидкого і точного указання місцезнаходження цілі.

Цілеуказання від орієнтира – найпоширеніший спосіб. Спочатку називають найближчий до цілі орієнтир, а потім кут між напрямом на орієнтир і напрямом на ціль у тисячних і відстань від орієнтира до цілі в метрах, наприклад: „Орієнтир п’ятий, ліворуч двадцять, далі триста – БМП (бойова машина піхоти)”.

Вибір і використання орієнтирів

2.2. Вибір і використання орієнтирів

Місцеві предмети і форми рельєфу, відносно яких визначають своє місцезнаходження, розташування об’єктів і цілей, що вказують напрямок руху, називають о р і є н т и р а м и. Вони розрізняються за формою, кольором, розмірами і легко розпізнаються при огляді навколишньої місцевості.
Орієнтири поділяються на площинні, лінійні і точкові.
П л о щ и н н і о р і є н т и р и - населені пункти, ліси, гаї, озера, болота й інші об’єкти, які займають великі площі.
Л і н і й н і о р і є н т и р и - це місцеві предмети і форми рельєфу, які мають велику протяжність при невеликій їхній ширині (дороги, річки, канали, лінії електропередач тощо) і використовуються, як правило, для додержання напрямку руху.
Т о ч к о в і о р і є н т и р и - будови баштового типу, заводські та фабричні труби, ретранслятори, мости, перехрестя доріг, ями, кар’єри та інші місцеві об’єкти, які займають невелику площу, слу-жать для точного визначення свого місцезнаходження, розташуван-ня цілей, вказання сектора вогню і спостереження.
Орієнтирами обирають місцеві предмети або деталі рельєфу, які чітко виділяються на фоні місцевості. При виборі орієнтирів завжди необхідно враховувати умови, в яких підрозділ буде діяти на місцевості.
Так, взимку снігові заноси згладжують складки рельєфу і роб-лять їх малопомітними здалеку. У цих умовах обирають місцеві предмети темного забарвлення через те, що вони більше помітні на фоні снігового покриву.