Атлас автомобільних шляхів України

Атлас автомобільних шляхів України

Скачать «Атлас автомобільних шляхів України»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Класифікація автомобільних доріг загального користування 

Автомобільні дороги загального користування поділяються на автомобільні дороги державного та місцевого значення.

Автомобільні дороги державногозначенняпідрозділяютьсяна міжнародні, національні, регіональні та територіальні.

До міжнародних автомобільних доріг належать дороги, що суміщаються з міжнародними транспортними коридорами та/або входять до Європейської мережі основних, проміжних, з'єднувальних автомобільних доріг та відгалужень, мають відповідну міжнародну індексацію і забезпечують міжнародні автомобільні перевезення.

До національних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що суміщені з національними транспортними коридорами і не належать до міжнародних автомобільних доріг, та автомобільні дороги, що з'єднують столицю України - місто Київ, адміністративний центр Автономної Республіки Крим, адміністративні центри областей, місто Севастополь між собою, великі промислові і культурні центри з міжнародними автомобільними дорогами.

До регіональних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують дві або більше областей між собою, автомобільні дороги, що з'єднують основні міжнародні автомобільні пункти пропуску через державний кордон, морські та авіаційні порти міжнародного значення, найважливіші об'єкти національної культурної спадщини, курортні зони з міжнародними та національними автомобільними дорогами.

До територіальних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей з адміністративними центрами районів, містами обласного значення, міста обласного значення між собою, адміністративні центри районів між собою, а також автомобільні дороги, що з'єднують з дорогами державного значення основні аеропорти, морські та річкові порти, залізничні вузли, об'єкти національно-культурного надбання та курортного і природно-заповідного фонду, автомобільні пункти пропуску міжнародного та міждержавного значення через державний кордон.

Перелік доріг державного значення, у тому числі їх ділянок, що суміщаються звулицями міст та інших населених пунктів і фінансуються з державного бюджету, затверджує Кабінет Міністрів України один раз на три роки.

Автомобільні дороги місцевого значення поділяються на обласні та районні.

До обласних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні центри Автономної Республіки Крим і областей з іншими населеними пунктами в межах Автономної Республіки Крим чи області та із залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, пунктами пропуску через державний кордон, місцями відпочинку і не належать до доріг державного значення.

До районних автомобільних доріг належать автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні районні центри з іншими населеними пунктами, інші населені пункти між собою, з підприємствами, об'єктами культурного значення, іншими дорогами загального користування у межах району.

Вплив мережі автотранспортних коридорів на розвиток туристичної інфраструктури України

Глобальні інтеграційні процеси та тенденції розвитку світового туристичного ринку, що почали швидко впливати на туристичну сферу України у ХХІ столітті, потребують безперервного моніторингу та дослідження. Туристична сфера України потребує поглибленого вивчення. Вона завжди формувала імідж регіонів України для європейської громадськості і позитивно впливала на соціокультурну та економічну кон’юнктуру регіонів.

В Україні налічується більше ніж 170 тисяч кілометрів автомобільних доріг (96,7 відсотка їх мають тверде покриття). Серед них дороги державного значення – 14 тисяч кілометрів (8 відсотків від загальної довжини), а протяжність мережі доріг першої категорії, які мають розділювальну смугу – 2,2 тисячі кілометрів (1,3 відсотка всіх доріг з твердим покриттям). А дві третини всіх цих доріг – четвертої та п’ятої категорій. При цьому показник щільності автомобільних доріг в Україні дорівнює 0,27 км/км2. Це значно менше, ніж у таких країнах Європи, як Німеччина, де цей показник становить 2,0 км/км2, Франція (1,46 км/км2 ) та Польща (1,15 км/км2).

Середній показник щільності доріг України складає 0,27 тис. км/км2, що забезпечує відносно рівномірну кореляцію між АТК та туристичними потоками решти регіонів України.

Отже, між розвитком туристичної інфраструктури та щільністю автомобільних доріг існує прямий зв’язок. Збільшення чисельності та протяжності автомобільних доріг впливає на приріст показників розвитку туристичної індустрії. Таке явище можна назвати ефектом масштабу. Тоді, частину існуючих економічних проблем регіонів можна зменшити шляхом пропорційного збільшення щільності автодоріг, побудови нових магістралей. Причому, знаючи (закладаючи) потребу регіону у фінансових ресурсах, наприклад у тисячах гривень на певний майбутній період часу, можна визначити скільки кілометрів автомобільних доріг треба побудувати, щоб покрити цю потребу за допомогою вищевказаного ефекту. Як наслідок, при вкладанні коштів у розбудову автомобільних доріг, ефект подвоюється і підтримується позитивний тренд розвитку туристичної інфраструктури.

Україна потребує структурного оновлення транспортно-дорожнього комплексу в цілому, адже, науково-технічна політика дорожньої галузі є однією із найважливіших передумов удосконалення та розвитку автомобільних доріг. Вона базується на принципі системності, коли всі проблеми законодавчого, нормативно-правового, фінансового та науково-технічного характеру передбачається вирішувати у тісному взаємозв'язку, та на принципі ієрархії, коли є пріоритет у вирішенні першочергових завдань при одночасному поступовому розв'язанні стратегічних завдань.

Натомість, за висновками експертів, у тому числі зарубіжних, не повною мірою відповідає сучасним вимогам загальний технічний стан автомобільних доріг та мостів. Особливо це стосується мостів, кількість яких на дорогах загального користування складає понад 16 тисяч. Загальна їх довжина - 365 кілометрів, причому більш ість (52 відсотки) побудовано за технічними нормами, що діяли до 1962 року. Нині як за вантажопідйомністю, так і за габаритами проїзної частини ці мости не відповідають вимогам сучасних нормативів. А 420 з них потребують негайного капітального ремонту чи реконструкції .

Наявні транспортно-експлуатаційні показники доріг визначають низькі експлуатаційні швидкості автотранспорту, високі витрати пально-мастильних матеріалів та високу частку транспортної складової у собівартості продукції. Собівартість перевезень у 1,5 разів, а витрати пального на 30% перевищують аналогічні показники у розвинутих зарубіжних країнах.

Розбудова мережі автодоріг загального користування, в тому числі міжнародних транспортних коридорів України ведеться повільними темпами у порівнянні до країн-сусідів.