Атлас України і суміжних країв, 1937

Атлас України і суміжних країв Скачать «Атлас України і суміжних країв»,  1937

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

По роках великого зриву 1917—1921. р., після кількох років віднови самостійної української держави наш народ утратив ізнову незалежність, і його національна територія знову розподілена між різні держави. Те, що життя поодиноких віток нашого народу частинно замкнене в межах поодиноких держав — є причиною нашого недостатнього знання нашої всієї національної території. Зокрема ж теперішні умови життя в ССРР є причиною, що ті частини нашої нації, які живуть поза межами Совєтів, а також чужинці — дуже мало знають про найбільшу частину українських земель. Ці сумні факти вкладають на незалежну українську науку обов'язок подавати і своїй суспільності, і загряниці відомости про життя на всіх українських землях, без огляду на політичні кордони. Таку мету має й наш Атлас України і сумежних країв. Він дозволяє огорнути оком ціле нашої національної території і в легко доступний спосіб, з допомогою мап і діяґрам, пізнати найважніші явища нашого життя в їх ґеоґрафічному розміщенні.

Карти обхоплюють усі українські етнографічні землі, а також сумежні з ними країни; на кількох мапах зясочано розміщення українських кольоній. Зате діяґрами торкаються самої української національної території.

Увесь матеріал Атласу розподілений на такі відділи: І — Природа; II — Людність; III — Сільське господарство; IV — Инші галузі господарки; V — Різне; VI — Українські землі в Польщі. В Атласі подано ці проблеми так, як це звичайно буває в подібних ґеоґрафічно-статистичних атласах. Природні карти є лише вводом, що має пояснювати проблеми, зясовані в дальших відділах; вони опрацьовані переважно на підставі готових уже фізіографічних карт.

Діяґрами, повміщувані то в Атлясі, то в тек сті, мають два завдання: одні подають графічним способом числа тих проблем, що подані на картах, другі зясовують еволюцію цих явищ. Діяґрами торкаються всіх українських етнографічних земель, разом із мішаними; з деяких виходить порівняння наших земель і иншими країнами.

За підставу опрацювання великої більшости карт і діяґрам правили статистичні матеріяли з тих держав, що в їх склад увійшли тепер українські землі, а саме — з С.С.Р.Р., Польщі, Румунії та Чехословаччини ….