Додаткова координатна сітка на стику сусідніх зон

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Через те, що вертикальні кілометрові лінії кожної зони паралельні до осьового меридіана своєї зони, а при склеюванні карт осьові меридіани сусідніх зон непаралельні, то при змиканні сіток при склейці карт суміжних зон лінії однієї з них розмістяться під кутом до іншої (рис. 8.8).

Внаслідок цього при роботі з картами, які знаходяться на стику двох суміжних зон можуть виникнути складнощі з використанням кілометрових сіток, бо вони будуть відноситись до різних осей координат, які розташовані в сусідніх зонах.

Взаємне розміщення кілометрових ліній на стику сусідніх зон8.8. Взаємне розміщення кілометрових ліній на стику сусідніх зон

Для цього в кожній зоні на всіх аркушах карт, розташованих на схід і захід від краю зони, наноситься додаткова кілометрова сітка, яку, щоб не затемнювати карту, наносять штрихами довжиною 2-3 мм за зовнішньою рамкою аркуша карти. Оцифровка її становить продовження нумерації ліній суміжної зони (рис. 8.9).

Нанесення додаткової кілометрової сітки на карту8.9. Нанесення додаткової кілометрової сітки на карту

За рамками аркушів карт масштабів 1:25 000-1:200 000 наносять і оцифровують виходи ліній кілометрової сітки суміжних зон, якщо карти розташовані від бокових меридіанів шестиградусних зон на захід і на схід у межах 1° на аркушах карт між широтами 0-28°, 2° – між широтами 28-76° і 3°– між широтами 76-84°.

Слід пам’ятати, що на картах масштабу 1:10 000 виходи кілометрової сітки суміжних зон даються лише на аркушах карт, що межують з боковим (східним або західним) меридіаном зони.

При роботі з аркушами карт на стику сусідніх зон згідно рішення старшого командира користуються координатами тієї чи іншої зони. Для користування на суміжних аркушах єдиною системою прямокутних координат необхідно на аркуші карт нанести олівцем тонкими лініями по лінійці кілометрову сітку суміжної зони.

Наприклад, на рис. 8.9 показаний фрагмент топографічної карти 4-ї координатної зони, оскільки найближча до кута рамки карти вертикальна лінія кілометрової сітки має оцифровку 4308 (у наведеному прикладі перша цифра у значеннях Y означає номер координатної зони). За північною рамкою аркуша цієї карти підписані виходи кілометрової сітки суміжної 3-ї координатної зони, на що вказує перша цифра виходу кілометрової сітки  3693, підписаного найближче до західного кута рамки карти.

Для нанесення на карту кілометрової сітки 3-ї зони необхідно послідовно з’єднати однойменні виходи кілометрових ліній по північній та південній рамках карти. Аналогічно з’єднуються на карті кілометрові лінії по східній і західній рамках карти. Додаткову сітку на карту наносять дуже ретельно, тонкими лініями (бажано червоного кольору, щоб вона виділялася на топографічній основі карти).

Порядок користування додатковою кілометровою сіткою такий же, як і основною. При цьому необхідно пам’ятати, що спосіб визначення прямокутних координат об’єктів у суміжній зоні застосовують на відстанях до 450 км. Якщо необхідно обчислити за координатами відстань між точками, розміщеними в суміжних зонах на більшій відстані, користуються математичними методами перетворення координат із однієї зони в іншу.