Донецкая область – карта автодорог

Донецкая область. Карта автотуристСкачать «Донецкая область - карта автодорог»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Донецький край зберігає у своїй пам’яті історію безмежного Степу, що тисячоліттями плекав на своїх просторах не тільки географічне, економічне або індустріальне поняття «Донбас», а внутрішній глибокий зміст, пов’язаний із формуванням особливого характеру краю, який має свій спосіб життя, мислення та своєрідність життєдіяльності. Останнє виявилося більш значним, стійким і визначальним, оскільки переважило фізичні можливості Донецького кряжу і забезпечило майбутнє новому дивовижному краю, згуртованому невмирущою ідеєю культурного взаємозбагачення народів, постійного пошуку нового заради розвитку і процвітання.

Територія сучасної Донеччини завжди була своєрідним перехрестям: тут пролягали шляхи «великого переселення народів», військових походів, тут відбувалися великі битви, знаходились роздоріжжя транспортних вузлів «схід-захід». Саме таке унікальне розташування регіону стало міцним фундаментом для подальшого розвитку.

Донбас став Батьківщиною для представників понад 130 національностей. Слід зазначити, що таке інтернаціональне різноманіття не стало перешкодою для національного самовизначення. Навпаки, і росіянин, і єврей, і вірменин на питання про національність відповідатимуть просто: «Я з Донбасу». На цих землях співіснують представники різних народів, релігій, традицій. Але їх об'єднує толерантність і вміння взаємно збагачувати культуру один одного і краю в цілому.

Туристичний образ Донбасу - це унікальні пам'ятки історії, архітектури й мистецтва, дивовижна дика природа, надзвичайно цікаві промислові підприємства, відкриті для відвідувачів. Незважаючи на потужний індустріальний розвиток в первісному вигляді зберігся унікальний природний ландшафт краю, відбитий у заповідних зонах та ландшафтних парках регіону.

Населення. Донецька область – найбільша в України за чисельністю населення. Міські поселення утворюють агломерації: Донецько-Макіївську, Горлівсько-Єнакіївську, Маріупольську та інші. Переважна більшість трудових ресурсів зайнята у промисловості.

В регіоні проживають представники 133 національностей. Основну частину населення становлять українці (50%) та росіяни (42%), значні етнічні групи складають греки, білоруси, євреї, німці, татари, вірмени, азербайджанці, грузини.

Географічні відомості. Донецька область розташована у степній зоні південно-східної частини України. Її територія складає 26,515 тис. кв. км, тобто 4,4% від загальної території України. На південному заході та заході вона межує з Дніпропетровською та Запорізькою областями, на північному заході – з Харківською, на північному сході – з Луганською, на сході – з Ростовською областю Російської Федерації, а з півдня – омивається Азовським морем і має вихід до морів Середземноморського басейну. Територія області простягнулась з півночі на південь на 240 км та зі сходу на захід – на 170 км. Область займає західну частину Донецького кряжу на східну половину Приазовської височини. По території краю проходить вододіл річок басейнів Чорного та Азовського морів.

Крайніми географічними точками є: південна – на Білосарайській косі, західна – біля населеного пункту Шевченко Великоновосілківського району, східна – біля населеного пункту Верхній Кут Шахтарського району, північна – біля населеного пункту Лозове Краснолиманського району.

Клімат. Приналежність Донецького регіону до західної частини континентальної степової області робить його клімат помірно континентальним. Зима у регіоні порівняно холодна і малосніжна, літо зазвичай спекотне і посушливе. Річна кількість опадів складає від 400 мм у рік на Азовському побережжі до 500 мм у рік на Донецькому Кряжі. Ця кількість опадів невелика, якщо врахувати, що весна, кінець літа і осінь, як правило, посушливі, а дощі носять короткочасний зливовий характер. Середнє значення відносної вологості складає 71. Середньорічні температури по регіону міняються не дуже істот-но. Середня температура повітря в січні – від -4 °С на побережжі Азовського моря до -8 °С; у липні – від 20 °С на північному сході до 23°С на півдні області. У холодну пору року переважають східні, південно-східні і північно-східні вітри, які формуються під дією азіатських антициклонів. Взимку вони обумовлюють морози і заметіль, навесні сильно висушують ґрунт і викликають пилові бурі. Влітку переважають західні і північно-західні вітри, які доволі часто приводять до засух. Серед несприятливих кліматичних явищ слід виділити зимову відлигу, ожеледицю, промерзання ґрунту, весняні заморожування, сухі східні вітри, град і часті тумани.

Основну частину запасів поверхневих вод Донецької області складають річки. Їх в області налічується 247, але лише 8 мають протяжність понад 40 км. Водну систему області складають річки: Сіверський Донець, Казенний Торець, Самара, Вовча, Кальміус, Грузький Єланчик, Кринка, - водосховища: Старокримське, Клебан-Бицьке, Карлівське, Кураховське, Вільхівське, - та канали: Сіверський Донець-Донбас і Дніпро-Донбас. Всі річки живляться за рахунок опадів, талих снігових вод, джерел і промислових стоків. Головна водна артерія краю – річка Сіверський Донець, що протікає на території області впродовж 95 км. Загальна протяжність річки - 1053 км, площа басейну - 100 тис. км2. Основні ліві припливи Сіверського Дінця – Жербець, Оскол; праві – Казенний Торець, Бахмут, Лугань. Сіверський Донець належить басейну річки Дон. Регіон має серед областей України один з найменших рівнів забезпечення природною водою. Показник водозабезпеченості місцевим природним річковим стоком на одного мешканця області (190 м3) у 5 разів менший за середній по Україні.

Рельєф Донецької області горбисто-рівнинний, з характерною сильною ерозією ґрунтів. Північна та центральна частини області – це Донецький кряж, південна – Приазовська височина. У ландшафтній структурі території області переважають степові височини та схили, степові рівнинні комплекси терас, а також горбисті, піщані та лісові рівнини, річкові долини та мережа балок. Типові ландшафти області – сильно розчленовані балками рівнини та височини, які переходять у заплавні ландшафти річкових долин, а також лиманні рівнини на морському узбережжі.

Донецький кряж є головним у Донецькій області. За своїм характером земна поверхня кряжу є хвилястою рівниною. Максимальні відмітки висот по Донецькому кряжу 200-260 метрів (Саур могила, 277 м). Амплітуда висот в цих районах досягає 200 м. Це все, що залишилося від колись досить високого гірського масиву. На околицях Донецький кряж втрачає і без того скромну висоту, зливаючись з навколишніми річковими долинами. І лише до Сіверського Дінця він обривається крутим уступом, оголюючи древні крейдяні відкладення. Крайня північ області – це Донецька терасна рівнина, яка є долиною Сіверського Дінця і розміщена між Донецьким плато і Донецьким кряжем. Ширина долини коливається від 4 до 26 км, довжина її – 200 км. Значні розміри долини свідчать про те, що колись Сіверський Донець був набагато багатоводним, чому сприяв більш вологий субтропічний клімат.

На півдні області розташована Приазовська височина, яка є хвилястою поверхнею, де виділяються самотні горби, так звані “Могили” (сама висока точка – Могила Гончариха, 278 м). Приазовська височина також розчленована ярами і балками, але значно менше, ніж Донецький кряж. Місцями на височині оголюються корінні породи – граніти і гнейси. Поступово знижуючись в південному напрямі, Приазовська височина переходить у вузьку Приазовську низовину – частину обширної Причорноморської рівнини, що займає весь південь України. Вона є рівним розораним степом, що спускається до Азовського моря. У районі поширення вапняків (Волноваський район) і солей (Артемівський і Слов'янський район) розвинені карстові форми рельєфу. Своєрідність до рельєфу Донецької області вносять об'єкти техногенної діяльності людини – сотні порідних відвалів, висота яких інколи перевищує 100 метрів.

Рослинний світ Донецької області за клімато-географічним розташуванням регіону належить до степової зони і представлений переважно степовими, лісостеповими та заплавними формаціями флори. Науковцями на території області визначено 1870 видів рослин, що складає майже 40% від видів, зафіксованих загалом по Україні. З рідкісних рослин в регіоні спостерігається понад 91 із 541 виду флори, занесених до Червоної книги України, та 39 видів з реєстру Європейського Червоного списку.

Рекреаційні ресурси. Донецька область має великі рекреаційні ресурси, а саме: Національний парк України „Святі гори",філіали Українського степового заповідника (Хомутовський степ, Кам’яні Могили та Крейдяна флора) , історико-архітектурні, історико-культурні заповідники і т.д, що використовуються для відпочинку, туризму, лікування та оздоровлення.

**Национальный природный парк "Святые Горы" создан Указом Президента Украины от 13.02.97 г. с целью сохранения, восстановления и рационального использования ландшафтов Донецкого кряжа с типичными и уникальными природными комплексами, которые имеют важное природоохранное, научное, рекреационное, просветительское и эстетическое значение.

Расположен парк на севере Донецкой области в пределах Славянского, Краснолиманского и Артемовского районов. В его состав входит и город- курорт Святогорск. Общая площадь парка составляет 40448 га.

Богат и разнообразен животный и растительный мир парка. На его территории произрастают 943 вида высших сосудистых растений, что составляет более половины видов юго-востока Украины, в том числе 48 видов занесены в Красную книгу и 12 видов « в Европейский красный список».

Здесь обитают 54 вида млекопитающих, 200 видов птиц гнездятся или встречаются в период миграций, живут 19 видов амфибий и рептилий, свыше 40 видов рыб. В Красную книгу Украины занесены 50 видов животных, в Европейский красный список - 14 видов.

Национальный парк характеризуется богатым историко-культурным наследием. На его территории размещены 129 объектов археологии и 73 памятника истории. Всемирную известность имеет комплекс памятников Святогорского монастыря ХVIIIХ ст.

Среди равнинных парков Украины Национальный природный парк "Святые Горы" является эталоном гармоничного сочетания природного и культурного наследия.

Приоритетными направлениями национального природного парка являются:

-охрана и сбережение природных и историко-культурных комплексов и объектов;

-создание условий для организованного отдыха и экологического туризма не только для населения густонаселенного экологически напряженного Донецкого региона, но и для всей Украины;

-проведение научных исследований в природных комплексах в условиях их рекреационного использования;

-организация экологического просвещения и воспитания, формирование у отдыхающих экологической культуры и привлечение их к сохранению природного и культурного наследия Донецкого края.

Тут знаходяться дивовижні місця і лікувальні джерела. Бальнеологічне значення державного рівня мають Слов'янські солоні озера і джерела мінеральних вод. Унікальні природні лікувальні властивості має соляна шахта в м. Соледар, де створений спелеологічний санаторій. М'який клімат узбережжя Азовського моря, лікувальні грязі, джерела мінеральних, радонових і столових вод належать до рекреаційних ресурсів області, на базі яких створено курорти: Маріуполь, Святогірськ, Слов'янськ.

Донецька область має 107 об'єктів природно-заповідного фонду, у тому числі 7 заказників державного рівня, 10 пам'яток природи;42 заказників місцевого значення, 20 пам'яток природи, заповідні урочища та пам'ятку садово-паркового мистецтва.

В Донецькій області функціонують 6 регіональних ландшафтних парків «Меотида», «Донецький кряж», «Клебан-Бик», «Краматорський», «Зуївський», «Слов’янський курорт» на загальній площі 28 099,85 га.

** Региональный ландшафтный парк "Меотида". Азовское море является природным раритетом планетарного масштаба - самое малое по объему воды, самое мелководное, самое отдаленное от Мирового океана, самое пресноводное и, до недавнего времени, самое продуктивное на Земном шаре. Благодаря обилию особо ценных видов рыб древние греки назвали его "Меотидой", что значит "кормилица".

Шли годы, и чувство восторга сменилось обеспокоенностью - состояние экологической системы моря приблизилось к критической отметке. Проблема приобрела межгосударственный характер.

Одной из первых к практическим действиям приступила Донецкая область. Решением областного совета 30 июня 2000 года был создан региональный ландшафтный парк "Меотида", который охватил 130-километровую прибрежную полосу Азовского моря в административных границах Донецкой области и ценнейшие степные участки по долинам рек.

Пять лет не прошли напрасно. РЛП "Меотида" стал первым заповедным объектом Украины, принятым в Федерацию природных парков Европы "EuroparkFederation", объединяющую более 340 членов со всех стран нашего континента.

Программой "Укрепление системы управления в национальных парках Украины", финансируемой правительством Великобритании, "Меотида" определена в качестве демонстрационной модели природного парка; в проекте «Сохранение биологического разнообразия в Азово-Черноморском экологическом коридоре», осуществляемом на средства гранта Глобального Экологического Фонда, парк определен как территория приоритетного внедрения.

РЛП "Меотида" стал эффективным эвеном региональной системы охраны природы, руководимой Государственным управлением экологии и природных ресурсов Министерства охраны окружающей природной среды Украины в Донецкой области.

Рекреационный потенциал парка соответствует самым высоким мировым стандартам Теплое мелководное море, комфортные ракушечно-песчаные пляжи, благоприятные климатические условия (большое количество ясных дней, морские бризы, несущие на побережье огромное количество чистого, обогащенного озоном, солями и микроэлементами воздуха), запасы минеральных вод и лечебных грязей, выгодное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура (морской порт, аэропорт, автомобильная трасса международного значения).

Здесь сохранились более 60 памятников археологии, от раннего палеолита до начала XX столетия, фрагменты традиционной культуры и застройки украинцев, греков, донских казаков, а самое главное - уголки неповторимой девственной природы!

Гордостью парка стало колониальное поселение черноголового хохотуна. Распространение этих птиц ограничено лишь несколькими местами на Евразийском континенте. Вид занесен в Красные книги всех стран, где обитает.

Показательно, что с началом охраны в «Меотиде» численность этих птиц возросла от нескольких пар до гигантской группировки.

Полномочия парка выходят за его территориальные границы, ибо, в соответствии с действующим законодательством Украины, «Меотида» осуществляет комплексную охрану смежных заповедных объектов.

В будущем планируется расширение парка за счет водоохранных зон впадающих в Азовское море рек, повышение статуса до национального природного и далее - до межгосударственного путем присоединения сопредельных природоохранных территорий Российской Федерации.

Сировинні ресурси. Донецька область геологічно розташована на південно-східній околиці Східно-Європейської платформи – одної з найбільших і відносно стійких ділянок земної кори. Підстава платформи складається з кристалічних сланців, гнейсів і гранітів архею і протерозою. Осадовий чохол складається з відкладень палеозою, мезозою і кайнозою, що досягають потужності 3-5 км. У Дніпровсько-Донецькій западині Східно-Європейської платформи, що захоплює північ Донецької області, спостерігаються багаточисельні соляні куполи з покладами нафти, газу і кам'яної солі. Характерною особливістю геологічної будови є наявність потужних відкладень кам'яновугільної системи в центральній і східній частинах області і вихід на поверхню інтрузивних утворень кристалічного щита в південних і західних районах.

Донецька область володіє найбагатшими природними ресурсами України. Тут вміщується 12% всіх природних багатств країни - більше, ніж в будь-якій області держави. Донецький регіон забезпечує власні потреби та постачає в інші регіони України корисні копалини.

На території Донецької області в державному балансі налічується близько 750 родовищ корисних копалини з 36 видами сировини загальнодержавного і місцевого значення, з них експлуатується 355 родовищ з 25 видами мінеральної сировини. Багатство корисних копалини області визначається, в першу чергу, Донецьким кам'яновугільним басейном, одним з найбільших родовищ вугілля в Європі. Важливе значення мають родовища кам'яної солі, гіпсу, цементної сировини, флюсових вапняків і доломіту, граніту, вогнетривких і тугоплавких глин і ін. В області розвідані і нині розвідуються родовища залізних руд, флюориту, лужних каолінів, базальту, фосфоритів, вермікуліту, алюмінієвої сировини, ртуті, графіту, рідких і рідкоземельних елементів. Відкриті нові для України родовища золота, міді, свинцю. На півночі Приазовського кристалічного масиву виявлені кімберлітові трубки з фрагментами дрібних кристалів алмазів. У північних і південних районах регіону відкриті нафтогазоносні області, розвідується родовище вільного газу із запасами 1200 млн. м³, знайдено 15 газоносних структур з прогнозними ресурсами 30 млрд. м³. Крім того, вугільні родовища області містять 118 млрд. м³ метану, що є коштовною енергетичною сировиною. Розробляються також родовища крейди, будівельних і скляних пісків, кварциту, граніту тощо. На території області знаходяться поклади вугілля чотирьох видів: газового і довго полум’яного коксівного, антрациту і напівантрациту.

В області вміщуються значні запаси кам'яної солі (Артемівське і Слов'янське родовища). Видобуток "білого каменю» практично повністю задовольняє потреби країни в харчовій солі.

Мінерально-сировинна база промисловості будівельних матеріалів і чорної металургії забезпечується:

 • доломітами, вапняками (флюсові та будівельні у мм. Докучаєвськ, Комсомольське, смт. Новотроїцьке);
 • глинами - вогнетривкими (Часовоярське, Новорайське, Андріївське, Затишанське, Веселівське, Жовтневе родовища); пластичними (керамічними у Краматорському, Курдюмівському, Кутейніковському, Миколаївському, Рай-Олександрівському, Никифорівському родовищах);
 • мергелем (Амвросіївський район, район м. Краматорськ);
 • гіпсом (Артемівський район);
 • каолінами (Володимирське, Богородинське, Катеринівське родовища);
 • крейдою (Слов’янський район);
 • будівельними та кварцовими пісками, гранітом (Тельманівський, Володарський райони).

Окрім того, в регіоні знаходяться запаси ртуті (Микитівське родовище); мінеральної фарби (охра) у Яснополянському родовищі; фосфоритів (Резніковське і Осиковское родовища); асбесту і графіту в Приазов'ї. Виявлені родовища нефелінових сієнітів (алюмінієві руди Калініно-Шевченківського родовища); флюориту (плавиковий шпат у Петрово-Гнутівському і Покрово-Киреєвському родовищах); вермикуліту (Кам’яномогильне родовище); залізних руд у Приазов'ї, давсоніта і калійних солей біля м. Слов'янськ.

У північних районах регіону знаходиться Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область (практично не розробляється), у південних, на узбережжі Азовського моря, - Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна провінція.

Експлуатуються джерела мінеральних вод (Добропілля, Новоазовськ).

Економіка регіону. Область має високий індустріальний рівень розвитку. На території Донецького регіону зосереджена п’ята частина промислового потенціалу України. У галузевій структурі промислового виробництва найбільшу питому вагу має чорна металургія та паливно-енергетичний комплекс, хімічна промисловість, машинобудування. Область є основним постачальником металу, продукції машинобудування і хімічної промисловості. Регіон дає 20% валового внутрішнього продукту України. Характерною рисою господарського комплексу області є сполучення потужної промисловості з багатогалузевим сільським господарством і розвинутою транспортною системою.

Вугільна промисловість забезпечує 70% загального обсягу вуглевидобутку в Україні та понад 80% видобування коксівного вугілля. Виробнича потужність вугледобувних підприємств складає 40 млн. т  вугілля на рік, балансові промислові запаси вугілля -14 млрд. т. Відповідно до заходів програми реструктуризації вугільної галузі здійснюється закриття неперспективних шахт.

Металургія. У металургії і металообробці зосереджено майже 20% основних засобів виробництва і чверть промислово-виробничого персоналу області. Серед пріоритетних напрямків, які реалізуються на металургійних підприємствах для підвищення конкурентоспроможності продукції, - модернізація обладнання, освоєння альтернативних джерел енергії, впровадження нових енергозберігаючих технологій. Найпотужніші підприємства чорної металургії: ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ВАТ «Донецький металургійний завод», ВАТ “Харцизький трубний завод”.

Майже 75% вогнетривкої продукції в Україні виробляється в Донецькій області. Це зумовлено наявністю багатої сировинної бази і близьким розташуванням основних споживачів продукції – металургійних і коксохімічних заводів. Вогнетривкі підприємства виробляють магнезіальні, алюмосилікатні, динасові вогнетриви, неформовані та молоті матеріали, а також видобувають вогнетривку сировину – глини, каолін і пісок формувальний.

Кольорова металургія.У Донецькій області розташовані основні виробники в Україні прокату кольорових металів на основі міді, а також твердих сплавів і порошків на основі заліза, нікелю, міді.В області інтенсивно розвивається виробництво свинцю зі вторинної сировини. Ця галузь є конкурентоспроможною на міжнародному ринку, що дозволяє експортувати більше 50% продукції. Все це робить кольорову металургію досить привабливою для інвестицій. Кольорова металургія в Донецькій області представлена підприємствами: ЗАТ “Свинець”, ЗАТ “Цинк”(м. Костянтинівка), ВАТ “Торезтвердосплав” (м.Торез); ВАТ “Артемівський завод з обробки кольорових металів” (м. Артемівськ).

Машинобудування. У структурі машинобудування України питома вага Донецької області найбільша. Підприємства машинобудування регіону забезпечують технікою та обладнанням практично весь базовий промисловий комплекс України. Номенклатура продукції, яка виготовляється машинобудівними заводами області дуже різноманітна: металургійне, ковальсько-пресове, гірничошахтне і гірничорудне, коксохімічне, газо-нафтопереробне, підйомно-транспортне обладнання, вантажні вагони (у т.ч. цистерни, піввагони, криті вагони, платформи, хопери), машини для будівництва, ремонту та діагностики залізничної колії, автозаправники, важкі металообробні верстати, машини для сільського господарства, спеціальні вироби та побутова техніка. Машинобудування Донецької області орієнтовано на експорт. Більше половини усієї машинобудівної продукції постачається майже в 100 країн світу. З метою створення продукції світового рівня на підприємствах машинобудування впроваджуються сучасні технології, здійснюється технічне переозброєння та модернізація виробничих потужностей. Провідними підприємствами галузі є: Новокраматорський машзавод (НКМЗ), Азовмаш, Старокраматорськиймашинобудівний завод, Енергомашспецсталь, Краматорський завод важкого верстатобудування, Дружківський машинобудівний завод, Горлівський машинобудівний завод, Артемівський машинобудівний завод «Вістек», Донецькгірмаш, Ясинуватський машинобудівний завод, Норд, Топаз, Сніжнянський машинобудівний завод, Зуївський енергомеханічний завод, Бетонмаш, Донецький завод гірничорятувальної апаратури, Словважмаш. На цих підприємствах виготовляється понад 70 % машинобудівної продукції області. Також, на території регіону розташовані профільні інститути: Дондіпровуглемаш, УкрНДІметалургмаш, Науково-дослідний інститут комплексної автоматики, УкрНДІВЕ, інститут керамічного машинобудування (м. Слов’янськ).

Коксохімія. На коксохімічних підприємствах Донецької області виробляється половина загальноукраїнських обсягів коксу. Найпотужнішим підприємством цієї галузі в Україні і в Європі є ВАТ “Авдіївський коксохімічний завод”, де виробляється третина всього коксу на Донеччині. На заводі опановано випуск біля 30 видів продукції, у тому числі коксу металургійного і пекового, сульфату амонію, сірчаної кислоти, бензолу, кам’яновугільної смоли, нафталіну, фталевого ангідриду, германієвого концентрату тощо. Виробничі потужності складають біля 6 мільйонів тонн коксу на рік; впроваджуютьсятехнологій сіркоочистки, переробки газового конденсату на аналоги бензину, дизельного палива, мазуту, збагачування шламів та “хвостів” флотації, грануляції у пекококсовому цеху.

Хімічна промисловість і виробництво будівельних матеріалів. Понад 50% хімічної продукції області експортується. Реалізація заходів щодо реконструкції і модернізації підприємств та впровадження інвестиційних проектів дозволили значно збільшити виробництво. Донецька область стала займати одне з провідних місць в Україні в цій галузі, забезпечуючи чверть загальнодержавного випуску мінеральних добрив, третину синтетичного аміаку та сірчаної кислоти. Провідним підприємством хімічної промисловості є “Концерн Стирол”, який виробляє біля 80% загальних обсягів хімічної продукції в Донецькій області.

Будівельні матеріали. Індустрія будівельних матеріалів області базується на власній сировині, яка представлена численними родовищами піску, будівельного каменю, гіпсу, щебеню, тугоплавкої глини, цегельно-черепичної та цементної сировини. Досить розвинутий комплекс промисловості будівельних матеріалів області охоплює декілька підгалузей - цементну, скляну, керамічну, видобуток нерудних і виробництво теплоізоляційних матеріалів. Провідними підприємствами-виробниками будівельних матеріалів регіону є Амвросіївська філія ПАТ “Хейдельбергцемент-Україна”, ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас", ЗАТ "Лафарж Гіпс", ЗАТ "Зевс Кераміка" тощо.

Сільське господарство. Економіка області представлена також потужним агропромисловим комплексом. Аграрний сектор Донецької області охоплює сільське господарство, харчову і переробну промисловість, забезпечує продовольчу безпеку регіону, формує 5% валової продукції сільськогосподарського виробництва держави. Відмінною особливістю області є реалізація єдиного в Україні інноваційно-інвестиційного проекту «Створення вертикально інтегрованої структури із замкнутим циклом виробництва м'яса і м'ясопродуктів ЗАТ «АПК-ІНВЕСТ» (результатом реалізації проекту в 2013 році буде вирощування 600 тис. голів свиней на рік). Мета таких проектів - повне забезпечення населення області м'ясом птиці, яйцем власного виробництва, збільшення рівня забезпеченості свининою і молоком, з подальшою перспективою виходу сільгосппродукції на експорт. Одним із пріоритетів розвитку галузі тваринництва є реконструкція і будівництво молочних комплексів з молочно-доїльними блоками. Донецькою областю розпочато реалізацію інвестиційного проекту «Будівництво сільськогосподарського оптового ринку «Донбас».

Прикордонна інфраструктура. Регіон межує на сході - з Ростовською областю Російської Федерації. На кордоні з Російською Федерацією регіон має пункти пропуску через державний кордон України для пасажирських та вантажних перевезень, для повітряного та морського сполучень.

Автомобільні та вантажні пункти пропуску через державний кордон України, які мають міждержавний та міжнародний статус: „Успенка” (Амвросіївський район), «Маринівка» (Шахтарський район) та «Новоазовськ» (Новоазовський район).

Залізничнийпункт перетину кордону «Квашене» (Шахтарський район) має міжнародний статус та призначений для пасажирського та вантажного перевезень.

Морське сполучення забезпечують: Маріупольський морський торговельний порт, Азовський судно-ремонтний завод (пункт контролю), Маріупольський морський порт комбінату ”Азовсталь”.

Для повітряного сполучення діє  Маріупольський міжнародний аеропорт.

Транспорт. Область має розвинену транспортну мережу.

Донецька залізниця - одна з найбільших в Україні. На неї припадає третина загального обсягу навантаження Української залізниці і 15% обсягу перевезень пасажирів. Вона обслуговує населення та виробничо-господарський комплекс Донецької, Луганської, частково - Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Донецьк має залізничне сполучення з великими вузловими станціями України і Росії, включаючи Київ, Львів, Одесу, Харків, Сімферополь, Москву, Санкт-Петербург та інші міста. На півдні залізниця має вихід до Азовського моря через Маріупольський морський торговельний порт.

Маріупольський морський торговельний портвходить до групи передових портів Європи і є одним із провідних в Україні за рівнем механізації, якості гідроінженерних споруд, обсягом вантажопереробки, сервісу і багатьма іншими показниками. Потужності порту дозволяють переробляти понад 15 млн. тонн вантажів на рік. Повний комплекс митних послуг і висока якість систем комунікацій роблять порт важливим імпортно-експортним центром регіону. Порт має 17 причалів, які дозволяють приймати судна з довжиною 240 м і посадкою 8 м. Порт з'єднаний залізною та автомобільною дорогами, повітряним і річковим транспортом з усіма країнами.

У містах Донецьк і Маріуполь розташовані аеропорти, які мають статус міжнародних і пропонують повний спектр митних послуг. Пасажиро-транспортний аеродром функціонує в м. Краматорськ.

Область має розвинену автодорожну систему, яка поєднує Донеччину з іншими регіонами України і півднем Росії. За якістю дороги відносяться до високих категорій автодоріг в Україні. Шосейні магістральні та міські дороги оснащені мережею сучасних автозаправних станцій, які надають повний набір послуг, відповідають найкращим міжнародним стандартам.

Культура і туризм. Завдяки багатонаціональному світосприйняттю культура Донеччини увібрала в себе все найкраще від древніх скіфів і сарматів до сучасних традицій народів, що населяють наш край, знайшла свою власну духовну стезю та новіаутентичні прояви.

Донецький край став батьківщиною для багатьох видатних діячів культури, спорту, медицини. Серед них великий композитор Сергій Прокоф’єв, художник Архип Куїнджі, полярний дослідник Георгій Сєдов, засновник російського кіно Олександр Ханжонков, поети Володимир Сосюра і Василь Стус, письменники П.Байдебура й І.Костиря, «золотий голос» України Анатолій Солов'яненко, володарзвання«Танцівник світу» Вадим Писарєв, спортсмен Сергій Бубка, онколог Григорій Бондар та багато інших не менш видатних діячів.

Історико-культурний потенціал області складає 2399 пам’яток історії, археології, містобудування та архітектури, монументального мистецтва.

Донбас найчастіше асоціюється з вугіллям і металом, але в останні роки багато хто відкриваєнаш край длясебезаново. Донеччина дивує дикою, але чарівною природою, унікальними пам'ятникамиісторії,архітектури й мистецтва. Природні умови нашого краю надзвичайно різноманітні: на півдні - Азовське море із широкими піщаними пляжами, на півночі – ліса та мальовнича долина ріки Сіверський Донець. По числу рекреаційних об'єктів Донецька область уступає в Україні тільки Криму.

Туристичні маршрути Донецької області

В Донецькій області знаходяться відділення Українського степового природного заповідника:

 • Хомутовський степ, який не знає плуга і щириться на весні всіма кольорами веселки;
 • Заповідна територія «Кам’яні Могили» - ареал ендеміків;
 • Унікальний заповідник«Крейдяна флора», що береже скам'янілі доісторичні рослини.

Регіональні ландшафтні парки Донецької області :

 • Донецький кряж;
 • Зуєвський регіональний ландшафтний парк;
 • Половецький степ;
 • Клебан- Бик;
 • Меотіда

Спорт. Спортивні традиції. Донецький край - це великий спортивний регіон. Спортивна історія Донеччини йдеться з початку ХХ в., коли в Юзовці започаткували велоспорт, тяжку атлетику, гімнастику, боротьбу та, звичайно, футбол. Наразі спортивні традиції продовжують футбольні клуби «Шахтар», «Металург» та «Іллічьовіць», баскетбольний клуб «Азовмаш»,  хокейний клуб «Донбас» таінші.