Орієнтування на місцевості за допомогою курсопрокладника

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Робота з навігаційною апаратурою з курсопрокладником складається з таких самих дій, що і робота з координатором, але, на відміну від неї, апаратура з курсопрокладником має спеціальний пристрій, механізм якого накреслює на карті олівцем шлях, пройдений машиною. Апаратура з курсопрокладником відрізняється конструкцією і шкальними механізмами, що обумовлює особливості її підготовки і експлуатації порівняно з апаратурою координатора.

До комплекту апаратури з курсопрокладником входять: гіроскопічний курсовказівник, датчик шляху, курсопрокладник, перетворювач постійного струму в перемінний частотою 220 Гц, напругою 65-75 В, мотор-генератор, пульт управління, а також допоміжні прилади та інструменти.

Шкальний механізм курсопрокладника (рис. 15.20) має шкали, на яких встановлюють і зчитують прямокутні координати, дирекційні кути, величину коректури шляху, а також пройдену відстань.

Прямокутні координати X i Y вводять і зчитують зі шкал 11 і 13 (величина оберту шкали 100 км, однієї поділки – 1 км), 12 і 14 (величина оберту шкали 1 000 м, однієї поділки – 5 м). Стрілки на шкалах можна повертати за допомогою спеціальних ручок (баранчиків), які розташовані над шкалами. Стрілки шкал X i Y на потрібну поділку встановлюють поворотом маховичків 6 і 4.

Курсопрокладник15.20. Курсопрокладник: 1 - шкальна панель; 2 - лампочки підсвічування; 3 ‑ олівець спеціального механізму; 4 - маховичок установлення координати Y; 5 - ручка установлення коректури шляху; 6 - маховичок установлення координати X; 7 - ручка перемикання масштабів; 8 - маховичок установлення курсу; 9  і 10 - шкали шляху; 11  і 12 - шкала X; 13  і 14 - шкала Y; 15 - шкала масштабів карт; 16  і 17 - шкала курсу; 18 - планка; 19 - сигнальна лампочка; 20 - шкала коректури шляху

Дирекційний кут вводять і зчитують за шкалою 16 (величина оберту шкали 60-00, однієї поділки – 1-00) і 17 (величина оберту шкали 1‑00, однієї поділки – 0‑01). Стрілку встановлюють на потрібний відлік поворотом маховичка 8.

Пройдену машиною відстань зчитують зі шкали 10 грубого відліку (величина оберту шкали 10 км, однієї поділки – 100 м) і шкали 9 точного відліку (величина оберту шкали 100 м, однієї поділки – 1 м).

Шкала 15 встановлення масштабів карти має 5 штрихів з підписами: 1:100000, ВЫКЛ., 1:25000, ВЫКЛ., 1:50000. Потрібний масштаб встановлюється ручкою 7 перемикання масштабів. Шкала 20 коректури шляху має 110 поділок з величиною поділки 0,2%. Значення коректури шляху встановлюють ручкою 5.

Спеціальний пристрій, що накреслює на карті маршрут руху олівцем, розташований праворуч панелі курсопрокладника. Карта закріплюється на планшеті за допомогою пружин. Олівець  встановлюється  на  потрібній  точці маховичками 6 і 4.

Вмикання навігаційної апаратури здійснюється тільки в нерухомій машині. Перш за все необхідно переконатися, що фазовий перемикач на перетворювачі струму знаходиться в положенні ВЫКЛЮЧЕНО, а рукоятка механізму стопора – в положенні СТОПОР. Після цього вмикають батареї, перевіряють напругу бортової мережі машини і послідовно вмикають всю систему.

Ручку фазового перемикача встановлюють у положення  ВКЛЮЧЕНО  і перемикачем  ЯНТАРЬ  вмикають живлення перетворювача струму (при цьому на гірокурсовказівнику засвітиться біла сигнальна лампочка). Через 5 хвилин гірокамеру знімають зі стопора, повертають ручку механізму стопора в положення  РАБОТА  (при цьому сигнальна лампочка згасне).

Через 10 хвилин після вмикання перетворювача струму перемикач ТРАССА, а також перемикач підсилювача і ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПУТИ необхідно перевести у положення ВКЛЮЧЕНО і реостатом ОСВЕЩЕНИЕ установити необхідну яскравість освітлення шкал і планшета курсопрокладника.

Вимкнення навігаційної апаратури здійснюється у зворотній, ніж при вмиканні, послідовності. Перемикачі ОСВЕЩЕНИЕ, ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПУТИ, а також перемикачі підсилювача і ТРАССА необхідно перевести у положення ВЫКЛЮЧЕНО. Після цього здійснюють гальмування гіроскопа.

Гірокамеру необхідно встановити на стопор (при цьому засвітиться сигнальна лампочка СТОПОР) і, увімкнувши перемикач ПОДСВЕТКА, розвернути її маховичком установки курсу так, щоб було видно віконце на камері гіромотора. Після цього перемикач ЯНТАРЬ необхідно поставити у положення ВЫКЛЮЧЕНО, а фазовий перемикач перевести у положення ТОРМОЗ. Потім перемикач ЯНТАРЬ  повертають у положення ВКЛЮЧЕНО (при цьому засвітяться сигнальні лампочки на корпусі датчика курсу з підписами СТОПОР, ТОРМОЖЕНИЕ і почнеться гальмування гіромотора). У дзеркальці через віконце на камері гіромотора стежать за ротором гіроскопа і при його зупинці перемикач ЯНТАРЬ і фазовий перемикач переводять у положення ВЫКЛЮЧЕНО. При цьому необхідно пильно стежити за зупинкою ротора і ні в якому разі не припустити його розбігу в протилежну сторону.

Якщо за умов, що склалися, машину для гальмування гіроскопа зупинити неможливо (необхідно приблизно 6 хвилин), то навігаційна апаратура вимикається частково (не гальмується гіроскоп і не вимикається гірокурсовказівник). Гальмування гіроскопа і вимикання гірокурсовказівника здійснюється пізніше за обставин, що дозволять виконати цю роботу.

Підготовка курсопрокладника до роботи. Для орієнтування на місцевості за допомогою курсопрокладника доцільно використовувати карту масштабу 1:100 000, яка дозволяє дотримуватися маршруту і вийти на кінцеву точку з мінімальною кількістю зупинок  для заміни карти на планшеті. Для початкового орієнтування і переорієнтування машини бажано мати карти масштабу 1:50 000 цього ж району.

Карти на маршрут розкладають і нумерують у порядку встановлення їх на планшеті. Маршрут піднімають коричневим олівцем, тобто проводять лінію в 2-3 мм від умовного знака дороги, щоб у подальшому було видно слід олівця курсопрокладника. Для контролю і коректури роботи апаратури необхідно визначити і підписати на карті дирекційний кут найближчої до вихідної точки прямолінійної ділянки шляху і прямокутні координати декількох орієнтирів (по 1‑2 на аркуш карти). Перший контрольний орієнтир повинен бути поблизу вихідної точки.

Аркуш карти з вихідним пунктом розміщують на планшеті так, щоб північна сторона аркуша була на краю планшета зверху, а вертикальні лінії координатної сітки співпадали з лініями планшету або ж були паралельними до них (рис. 15.21). Для цього необхідно верхній і нижній край карти підігнути. Потім карту закріплюють пружинами і планшет встановлюють у курсопрокладник. Тільки в такому зафіксованому положенні карти шлях, накреслений олівцем спеціального пристрою, буде відповідати дійсному шляху, пройденому машиною.

Планшет з картою15.21. Планшет з картою: 1 - планшет; 2 - карта; 3 - пружина; 4 - фіксатор

Введення вихідних даних у курсопрокладник виконується після вмикання апаратури. Вихідними даними для початкового орієнтування машини з курсопрокладником є повні прямокутні координати вихідного пункту маршруту xвих. і yвих., його географічна широта В, вихідний дирекційний кут поздовжньої осі машини aвих. і величина коректури шляху.

Прямокутні координати вихідного пункту встановлюють на шкалах X i Y таким чином. Олівець спеціального пристрою повертанням маховичків Х і Y установлюють точно в південно-західному кутові квадрату (рис. 15.22а). Потім значення оцифровок ліній координатної сітки, які перетинаються в цьому кутові, установлюють баранчиками на відповідних шкалах грубого відліку координат, а на шкалах точного відліку встановлюють нулі.

Перемикач масштабів переводять у положення, яке відповідає масштабу карти, і, повертаючи маховички на шкалах точного відліку, установлюють сотні, десятки і одиниці метрів координат вихідного пункту маршруту. В результаті цих дій олівець спеціального механізму координатора пересунеться на вихідну точку (рис. 15.22 б).

Вихідний дирекційний кут установлюють на шкалах курсу грубого і точного відліків повертанням маховичка 8 (див. рис. 15.20) установлення курсу. Якщо на шкалі грубого відліку є червона стрілка, яка повертається за допомогою баранчика, то її необхідно зумістити з основною чорною стрілкою. Коректуру шляху установлюють на відповідній шкалі ручкою 5 установлення коректури.

Перед початком руху рекомендується ретельно перевірити правильність установлених координат і масштаб карти, а також уточнити величину дирекційного кута на шкалі точного відліку, якщо вона трохи змінилась через відхід гіроскопа.

Установлення олівця за координатами вихідної точки15.22. Установлення олівця за координатами вихідної точки: а - перший етап; б - другий етап

Робота з курсопрокладником під час руху. Починаючи рух, перш за все необхідно переконатися в правильності роботи апаратури. Для цього на перших кілометрах шляху особливо стежать за накресленням олівця. Збіг сліду олівця з умовним знаком дороги свідчить про правильне визначення і введення вихідного дирекційного кута поздовжньої осі машини і правильну роботу апаратури курсу. Пересування олівця паралельно дорозі також вказує, що курс правильний, але олівець був недостатньо точно встановлений на вихідній точці. Кутове відхилення сліду олівця від дороги може бути від помилок у визначенні або у введенні вихідного дирекційного кута, а також від неправильного встановлення карти на планшеті.

Курс можна уточнити на прямолінійній ділянці дороги, дирекційний кут якої був визначений при підготовці карти. Машину ведуть якомога точніше по дорозі або паралельно до неї (покажчик цього – практично постійний відлік на шкалі КУРС). Потім зупиняють машину, маховичком установлюють новий дирекційний кут на шкалі КУРС і продовжують рух.

Перевірка координат, які виробляє апаратура, і їх уточнення проводяться, як правило, на орієнтирних точках, координати яких зазделегідь визначені і записані на карті. Одночасно з координатами уточнюють і величину коректури шляху. Якщо машина підійшла до орієнтира, а олівець перейшов через цей орієнтир на карті, величину коректури шляху необхідно збільшити, повертаючи ручку коректури проти ходу годинникової стрілки, а якщо олівець не дійшов до контрольного орієнтира – зменшити.

Крім перевірки і коректури роботи апаратури під час руху необхідно своєчасно міняти карту на планшеті курсопрокладника. При підході олівця до краю планшета засвітиться сигнальна лампочка ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОКЛАДКИ. Після цього можна продовжувати рух на відстань, не більшу за 1см у масштабі карти, після чого карту необхідно замінити.

Заміну карти виконують таким чином. Ручку перемикання масштабів необхідно поставити у положення ВЫКЛЮЧЕНО, продовжуючи рух маршрутом за межами аркуша карти. Потім машину зупиняють, записують координати і дирекційний кут зі шкал, виймають планшет із курсопрокладника і на його місце встановлюють запасний планшет із завчасно укладеним на нього наступним аркушем карти. Після цього з відповідно записаними координатами олівець встановлюють над точкою зупинки машини, вводять координати, а на шкалі КУРС встановлюють записане значення дирекційного кута і продовжують рух.

Іноді через обставини зупинити машину і замінити карту неможливо. У цьому випадку необхідно вимкнути спеціальний пристрій курсопрокладника ручкою перемикання масштабів і продовжити рух, користуючись лише координатами, які зчитують зі шкал, тобто маршруту дотримуються, як і при роботі з координатором.

На точність дотримання маршруту і виходу до пункту призначення на машині з курсопрокладником впливають, головним чином, помилки визначення дирекційного кута на вихідному пункті, невідповідність установленої величини коректури шляху дійсним дорожним умовам, а також помилки роботи апаратури.

При завчасній коректурі роботи апаратури і ретельному визначенні вихідних даних точність виходу на кінцевий пункт складає приблизно 1,5% пройденої відстані за будь-яких умов видимості і на будь-якій місцевості.

Для прив’язки елементів бойових порядків підрозділів послідовно об’їжджають точки, які необхідно прив’язати, з максимальною швидкістю, щоб уникнути помилок, викликаних відходом головної осі гіроскопа. Рух закінчують на будь-якій контурній точці, а контроль точності прив’язки здійснюють порівнянням координат цієї точки, які отримані з карти і зі шкал апаратури.

Сучасна навігаційна апаратура постійно вдосконалюється на зменшення часу вмикання і вимикання, підвищення точності, спрощення роботи з нею, а також зменшення габаритів.