Перенесення цілей з аерознімка на карту

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Об’єкти (цілі) з планового аерознімка на карту переносять окомірно (коли не потрібно великої точності, а карта і знімок мають багато спільних контурів), за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, способом засічки або за нанесеною сіткою.

Пропорційний циркуль призначений для пропорційних вимірювань на аерознімку і карті, а також перенесення об’єктів з аерознімка на карту і навпаки з урахуванням відповідного масштабу аерофотознімання. Коефіцієнт пропорційності циркуля встановлюють пересуванням повзунка вздовж ніжок у складеному вигляді, а при відомому зменшенні – за індексами (рис.10.6).

Пропорційний масштаб (рис.10.7) використовують за відсутності пропорційного циркуля. Для побудови пропорційного масштабу вибирають на аерознімку і на карті дві спільні точки, вимірюють на знімку відстань між ними (АВ) і відкладають її на папері. Цей же відрізок відмірюють на карті і відкладають від точки В у напрямку, перпендикулярному до лінії АВ; отриману точку В' з’єднують прямою з точкою А і проводять лінії, паралельні до лінії ВВ'. На аерознімку відмірюють відрізок АС і відкладають його від точки А по лінії АВ. В отриманій точці С повертають циркуль-вимірювач паралельно до лінії АВ'; відрізок СС' буде відповідати відстані на карті.

 Пропорційний циркуль10.6.  Пропорційний циркуль                         10.7.  Пропорційний масштаб 

Засічка – один із найбільш точних способів перенесення цілей зі знімка на карту. Біля цілі вибирають дві точки, які чітко розпізнаються і на знімку, і на карті. На знімку вимірюють відрізки ас і вс і переводять їх у масштаб карти за пропорційним масштабом. На карті проводять дуги радіусом АС і ВС і одержують положення цілі (рис.10.8). Для контролю засічку виконують і з третьої точки. Кути між напрямками на об’єкт, який переносять, повинні бути в межах 30-150°, а відстані ас і вс – якомога коротші.

Перенесення цілей з аерознімка на карту засічкою10.8. Перенесення цілей з аерознімка на карту засічкою

Перенесення цілей за сіткою використовують тоді, коли необхідно перенести багато об’єктів, при цьому аерознімок і карта мають мало спільних контурів. На знімку і на карті вибираються 3-4 спільні точки і з’єднуються прямими лініями. Кожну сторону отриманих подібних фігур ділять на рівну кількість частин, а відповідні точки з’єднують лініями. Таким чином, і на карті, і на знімку будують сітку бажаної густоти (чим дрібніше, тим точніше), за клітинками яких і переносять цілі (рис.10.9).

Перенесення цілей з аерознімка на карту10.9. Перенесення цілей з аерознімка на карту за сіткою

Перенесення цілей способом ангармонійних співвідношень використовується тоді, коли необхідно перенести об’єкти з перспективного аерознімка на карту.

Якщо на аерознімку на прямій лінії розташовані три контурні точки а, в, с, положення яких визначене на карті (А, В, С) і потрібно нанести на карту нову четверту точку х, яка визначена на аерознімку на тій же самій лінії, то перенесення цілі виконується в наступному порядку.

Поряд із лінією, на якій знаходяться точки, на аерознімку і на карті вибирають довільні точки S і Sта з’єднують їх лініями з точками а, в, х, с та А, В, С. Смужку паперу кладуть на знімок так, щоб вона перетинала всі лінії, що виходять з точки S. Точки перетину позначають на папері, а потім переносять смужку на карту. Її кладуть так, щоб три лінії, що виходять з точки Sі проходять через точки А, В і С проходили і через відповідні точки перетину, що позначені на смужці. Точка, яка позначена на смужці, і через яку на карті не проведена лінія і буде точкою, яку треба знайти, її позначають Хо. Потім через неї і точку S проводять лінію до перетину з попередньо визначеною лінією, де і буде розташована потрібна точка Х (рис. 10.10).
Перенесення цілей методом ангармонійних співвідношень 10.10. Перенесення цілей методом ангармонійних співвідношень 

Якщо точка Х не знаходиться на одній прямій з відомими точками, то побудову виконують декілька разів для різних груп точок аерознімка, до складу яких входить точка, яку треба знайти на карті.