Сумская область

Сумская область. Топографическая картаСкачать карту «Сумская область»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Сумська область утворена 10 січня 1939 р., розташована у північно-східній частині Лівобережної Україниу межах двох природних зон – лісостепової та поліської. Більша частина території лежить у межах Придніпровської низовини; на сході і північному сході— відроги Середньоросійської височини. В південній частині територія області простяглася зі сходу на захід приблизно на 170 км, а в західній частині відстань з півночі на південь складає близько 200 км .

Межує: на заході з Чернігівською, південному сході - з Харківською, на півдні - з Полтавською областями України,на півночі та сході з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Російською Федерації. Протяжність державного кордону з Росією, що проходить по території області, складає 498 км.

Сумская областьТериторія - 23,8 тис. кв.км.

Населення (на 01.01.2016) – 1 113 256 осіб. міське населення складає 763,6 тис. чол., сільське – 349,7 тис. чол. Щільність населення – 48.7 чоловік на 1 кв.км. 

Сумщина – багатонаціональний регіон. Тут, у злагоді і добросусідстві, мешкають представники більш ніж 50 національностей. Найчисельніші – українці – 86% та росіяни – 13%.

Обласний центр - місто Суми (267,3 тис. жит.) - адміністративний, економічний і культурний центр області, розташоване на берегах річки Псел та її приток Сумки і Стрілки.

Віддаль від Сум до Києва: залізницею – 350 км, шосейними шляхами – 366 км.

Адміністративно-територіальний поділ: районів - 18; міст – 15, з них 7 міст обласного значення (Суми, Глухів - 33.8 тис жит., Конотоп - 87.9, Лебедин - 25.6, Охтирка - 48.6, Ромни - 40.7 та Шостка - 77.1 тис жит.); селищ міського типу - 20; селищ сільського типу -1458.

Область розташована в межах двох фізико-географічних зон - Полісся і Лісостепу. В Поліссі переважають дерново-підзолисті грунти, в лісостеповій частині - глибокі малогумусні і вилужені середньогумусні чорноземи.

Поверхня області являє собою хвилясту рівнину, розчленовану долинами річок, ярами та балками. Крайня північна частина області розташована на території Поліської низовини, східна і північно-східна - на відрогах Середньоруської височини, що досягають висоти понад 200 метрів над рівнем моря. Західна і південно-західна частини - стародавні тераси Дніпра і Десни, що піднімаються на 120 - 130 метрів над рівнем моря.

Клімат області помірно континентальний. Зима прохолодна, літо не спекотне. Пересічна температура січня від —7,3 до —8°, липня від +18,6 до +20°. Максимум опадів випадає влітку у вигляді дощів, річна кількість їх коливається від 590 до 470 мм, зменшуючись з півночі на південь.

Гідрографічна мережа області належить до басейну річки Дніпро, вона досить густа - на 5 кв. км площі припадає 1 км річок. Сумщининою протікає 165 річок довжиною більше 10 км і 2115 річок довжиною менше 10 км, загальною їх довжина складає майже 5450 км . В області є 33 великих озера та більше 1600 ставків і водосховищ із загальним об'ємом майже 130 млн. куб.м води. Потенційні ресурси поверхневих вод області складають 4,7% від загального стоку України. Це дозволяє повністю забезпечувати потреби населення і всі види економічної діяльності питною і технічною водою.

Річки належать до басейну Дніпра і здебільшого є його лівими притоками. Найзначніші з них – Десна, Сейм, Сула, Псел, Ворскла. У долинах річок – численні озера-стариці і болота; багато штучних ставків.

Не втратили своєї унікальної здатності до самоочищення річки Сумщини. Відомі своєю чистотою Ворскла, Десна, Псел, Сейм, Сула поять землі Полтавської, Харківської, Чернігівської, Київської областей - і безпосередньо жителів Полтави, Чернігова, Києва.

Ліси займають 17,6 % її території. Загальна площа лісів лісового фонду області 448,5 тис. га, в тому числі вкрито лісом 387 тис. га. Склад насаджень відрізняється великою різноманітністю лісових порід, що дає можливість практично повністю забезпечувати власними лісосировинними ресурсами деревообробну промисловість області.

Сумська область чи не єдина область в Україні, де посадка і посів лісів за останні десять років постійно зростали, збільшившись майже в 1,7 рази.

Область має значні мисливські угіддя, що сприяє розвитку мисливського та рибальського туризму. Природно-заповідний фонд області налічує 182 заповідні території та об'єкти, на загальній площі понад 156,2 тис. га, у тому числі заповідник, національно-природний парк, заказники, пам'ятники природи, дендрологічний парк, парки-пам'ятники, заповідні урочища, які займають 6,5% території області.

Транспортна мережа. Регіон має розвинену транспортну систему - через область проходить міждержавна автомагістраль Київ – Москва, залізничні магістралі: Київ – Москва, Київ – Харків, Дніпро – Санкт-Петербург, основні залізничні вузли – Суми, Конотоп, Глухів, Ворожба, Дружба. Експлуатаційна довжина залізничних колій становить 920 км.

Розвинений автомобільний транспорт. Протяжність автомобільних доріг – близько 7,3 тис. км. Суми мають регіональний аеропорт.

Через територію Сумщини проходять магістральні газопроводи: Уренгой – Помари – Ужгород, Єлець – Курськ – Суми – Диканька, Курськ – Суми – Київ, Суми – Конотоп, Бєльськ-Суми, Київ-Брянськ та нафтопроводи: магістральний Мічурінськ – Кременчук, республіканського значення – Мала Павлівка – Охтирка.

Сільське господарство. Агропромисловий комплекс Сумщини має стійкі та стабільні передумови для досягнення високої ефективності сільськогосподарського виробництва. Такими передумовами є її родючі грунти (56% сільськогосподарських площ займають глибокі чорноземи), вигідне географічне розташування, сприятливі для сільського господарства природні і кліматичні умови. Традиційне сільське господарство області спеціалізується на виробництві зернових культур, цукрових буряків, м'ясо-молочному тваринництві.

Ресурси рослинництва в Сумській області винятково великі і сприятливі для розвитку цієї галузі. В області є понад 1,7 млн. га сільськогосподарських угідь, у тому числі ріллі 1, 3 млн. га. Якщо по Україні в середньому з розрахунку на одного мешканця припадає 0, 66 га ріллі, то в Сумській області - 0, 96 га. Грунтово-кліматичні умови забезпечують можливість одержувати високу врожайність багатьох видів сільськогосподарських культур.

Пріоритетним для Сумщини в рослинництві є виробництво продовольчого зерна, цукрових буряків, озимого і ярого ріпаку, олійної редьки, соняшника, льону, конопель, круп'яних культур, картоплі. Поширені садівництво, бджільництво.

У тваринництві спеціалізацією є вирощування великої рогатої худоби молочного та м’ясного напрямку, свиней, птахівництво.

Область має розвинену харчову промисловість, особливо цукрову, м'ясо-молочну, кондитерську. Галузь працює переважно на місцевій сировині

Корисні копалини. На території області розташовано 294 родовища по 21 виду корисних копалин. Серед них найбільш важливе значення має паливно-енергетична сировина – нафта, природний газ, конденсат, торф, частка яких перевищує половину усіх ресурсів мінерально-сировинної бази.

В області 21 родовище нафти із запасами 34 млн. тонн (а це майже чверть усіх запасів України), 18 родовищ газу (запаси перевищують 72 млрд. куб. М), 17 родовищ конденсату, що забезпечують 35% його загальноукраїнської видобутку, 111 родовищ торфу з запасами майже 55 млн. тонн.

Область досить багата також на неметалеві корисні копалини: фосфорити, кам'яну та калійну солі, сірку, кварцити, крейду, гіпс, вапняки, мергель, скляні піски, вогнетривкі та тугоплавкі глини, мінеральні фарби (в основному вохра), будівельні піски і камінь.

Економічний потенціал. Одним з головних факторів, що обумовили можливість ефективного розвитку економіки, є наявність ресурсів корисних копалин.

Основними напрямами діяльності промислових підприємств області є хімічне машинобудування, насосне та енергетичне машинобудування, сільськогосподарське машинобудування, приладобудування та радіоелектроніка, виробництво технологічного устаткування для переробних галузей агропромислового комплексу, для гірничо-рудної промисловості, для поліграфічної промисловості та медицини, для нафтогазобудiвної i переробної галузей, хiмiкатiв, кiнофотоматерiалiв, мінеральних добрив.

У структурі виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів становить 76%.

Промисловість є провідною галуззю економіки області. В області виробляється понад 40% нафти (від загального обсягу в Україні), включаючи газовий конденсат, та 7% газу, близько 30% сірчаної кислоти, 6% насосів відцентрових, 12% взуття, 5,5% посуду фарфорового.

У структурі промисловості 29% займає добувна промисловість, близько 65% – продукція обробної промисловості, в ній 27,1% – машинобудування, 22,6% – харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів, 9,6% – хімічна та нафтохімічна промисловість.

Процеси, що відбуваються у зовнішньоторговельному обороті Сумщини, дещо різняться із загальною картиною по Україні в цілому. Це обумовлено специфікою функціонування промислово-аграрного комплексу регіону, а також є наслідком еволюційного процесу в зовнішньоекономічній політиці та економіці держави.

Географія зовнішньої торгівлі є дуже широкою (90 країн), де основну частку торговельного обороту забезпечує десяток країн. Найвагоміші експортні поставки здійснюються у Російську Федерацію, Китай, Індію, Туркменістан, Німеччину, Білорусь, Іран.

Природно-рекреаційний потенціал: лісами і чагарниками зайнято 17% території. У північних районах переважають мішані ліси (сосна, дуб, береза), у центральних районах – острівні ліси (липа, клен, ясен), зустрічаються дубові гаї. За винятком ділянки цілинного степу «Михайлівська цілина» (входить до Українського степового заповідника), усі степові простори розорані. Баси – кліматичний курорт лісостепової зони, розташований за 7 км від Сум на великому масиві хвойно-листяних лісів уздовж р. Псел.

На Сумщині налічується більше 180 охоронюваних об'єктів природи. Це - парки та сади, окремі дерева, геологічні пам'ятники, ботанічні і зоологічні заказники, дендропарк, заповідні урочища.

У Лебединському районі знаходиться Михайлівська цілина - унікальний державний степовий заповідник площею 202 га. Славляться своєю красою Краснотростянецкій і Кіяніцкій дендропарки - пам'ятники республіканського значення. У Краснотростянецком дендропарку особливо цінним є ділянка незайманого лісу - найстаріше насадження дібровного типу в Лівобережному Лісостепу, де ростуть вікові ясени, клени, липи, 200-300-літні дуби. В області - 4 державних заказника: гідрологічні Бакіровскій (Охтирський район) та Андріяшевско-Гудимовскій (Роменський район), ботанічні Банний Яр (Сумський район) та Великий Бор (Шосткинський район).

Туризм. Сумщина – скарбниця історико-культурних пам'яток. Вона є одним з найбільш насичених історико-культурною спадщиною регіонів України. Її пізнавально-туристський потенціал невичерпний, оскільки через Сумщину пролягла межа з “Диким полем”, де синтезувалась культура багатьох народів і епох від часів Київської Русі.

З глибини тисячоліть випливає історія заснування міст Путивля, Глухова, Ромен, які включені до списку найважливіших історичних міст України. Названі міста мають величезний невикористаний історико-культурний потенціал для розвитку туризму в області. Вони входять до туристського маршруту “Намисто Славутича”.

Безперечно, незабутні враження залишаться після відвідування міста Глухів – одного з найдавніших міст України, яке веде свою історію з 1152 року. Це – колишня столиця Гетьманської України, резиденція гетьманів І.Скоропадського, Д.Апостола, К.Розумовського, батьківщина видатних діячів світової та української музичної культури – М.Березовського та Д.Бортнянського

Історико-культурний потенціал: найцікавіші об’єкти туризму – Воскресенська церква 1702 р.; Спасо-Преображенський собор 1776 р.; Іллінська церква 1836 р.; Петропавлівська церква 1851 р.; Пантелеймонівський монастир ХІХ ст.; будинок-музей А.П.Чехова ХІХ–ХХ ст.; музично-драматичний театр ім. М.С.Щепкіна; Державний історико-культурний заповідник у м. Глухів; Тріумфальна арка (фортечна брама) 1744 р.; Миколаївська церква 1693 р.; Анастасіївський собор 1885–1886 рр.; фабрика художнього ткацтва ХІХ ст.; Введенська церква 1774–1784 рр.; Городище «Городок» (залишки літописного міста Путівля) ХІ–ХІІІ ст.; собор Різдва Богородиці 1591 р.; Мовчанський монастир ХVІ–ХVІІІ ст.; Меморіальний комплекс «Спадщанський ліс»; «Золоті ворота» і парк ХІХ ст. с. Волокитине; Святодухівський собор 1738–1744 рр.; Курганні могильники; парк «Нескучное» поч. ХІХ ст.; грот німф 1809 р.; кімната-музей українського поета П.А.Грабовського; кімната-музей письменника Остапа Вишні; Тростянецький палац ХІХ ст

На сьогодні Сумська область входить у десятку найбільш екологічно благополучних регіонів України.

Овіяна легендами і славою, Сумщина все більше приваблює всіх тих, хто любить активний відпочинок, красу природи, свіже повітря, наповнене неповторним ароматом квітів і трав, і бажає познайомитися з унікальними пам'ятками історичної та духовної культури цієї землі. Казкова природа краю, безліч звивистих річок з мальовничими берегами й численними піщаними пляжами, заповідні ділянки лісу і степу з рідкісними зразками флори і фауни, унікальні природні ландшафти в сполученні з винятково багатою історією Сумського краю створюють прекрасні умови для проведення екотуризму .