Техногенне навантаження на природне середовище 4

Донбасі. Придніпров'ї, Придністров'ї, в обласних центрах - хімічна забрудненість атмосферного повітря: в районах зрошувальної меліорації - хімічна забрудненість грунтів і природних вод та інше.

На основі покомпонентних карт створена карта "Україна. Техногенне навантаження на природне середовище". Оціночна шкала включає наступні рівні техногенного навантаження на природне середовище: нижчий середнього значення (від -0:40 і менше), середній (від -0.39 до -0,45), вищий середнього (від-0,46 до -1,25). високий (від-1.25 до -2,10). дуже високий (+2,11 і більше). Як видно, оціночна шкала має плюсові й мінусові значення: знак плюс (-) означає більше, а мінус (-)-менше аналогічних середніх значень в Україні. За цією шкалою оцінювалися синтетичні величини техногенного навантаження на природне середовище. Поділ території згідно із оціночною шкалою є не що інше, як зонування території за картографічним показником. Кожну виділену на карті зону доповнюють цифрові й буквені символи. Цифрами зображені синтетичні показники техногенного навантаження на природне середовище в контрольних точках, буквами - зони за покомпонентною оцінкою величини техногенного навантаження на природне середовище, а саме: соціально-економічна освоєність території (О) і сумарне забруднення природного середовища (3). Наприклад. 0334 означає, що соціально-економічна освоєність території має третю градацію (середній показник з кількісною величиною від З.б до 7.0). а сумарна забрудненість природного середо вища-четверту (дуже забруднене з кількісною величиною від - 3.1 до - 5,0 ). Такі характеристики супроводжують кожну виділену на карті зону. Це дозволяє не тільки визначити територіальні закономірності величини техногенного навантаження на природне середовище, але й покомпонентну структуру з виявленням її пріоритетної складової.

На карті чітко простежується кілька регіонів техногенної аномалії. Перш за все. це Донецький і Придніпровський економічні райони. Автономна Республіка Крим: зона впливу Чорнобильської аварії, а також територія навколо обласних центрів України. У центральній, західній і північно-східній частинах країни переважають незначні (середнього рівня) техногенні аномалії.