Вибір і використання орієнтирів

2.2. Вибір і використання орієнтирів

Місцеві предмети і форми рельєфу, відносно яких визначають своє місцезнаходження, розташування об’єктів і цілей, що вказують напрямок руху, називають о р і є н т и р а м и. Вони розрізняються за формою, кольором, розмірами і легко розпізнаються при огляді навколишньої місцевості.
Орієнтири поділяються на площинні, лінійні і точкові.
П л о щ и н н і о р і є н т и р и - населені пункти, ліси, гаї, озера, болота й інші об’єкти, які займають великі площі.
Л і н і й н і о р і є н т и р и - це місцеві предмети і форми рельєфу, які мають велику протяжність при невеликій їхній ширині (дороги, річки, канали, лінії електропередач тощо) і використовуються, як правило, для додержання напрямку руху.
Т о ч к о в і о р і є н т и р и - будови баштового типу, заводські та фабричні труби, ретранслятори, мости, перехрестя доріг, ями, кар’єри та інші місцеві об’єкти, які займають невелику площу, слу-жать для точного визначення свого місцезнаходження, розташуван-ня цілей, вказання сектора вогню і спостереження.
Орієнтирами обирають місцеві предмети або деталі рельєфу, які чітко виділяються на фоні місцевості. При виборі орієнтирів завжди необхідно враховувати умови, в яких підрозділ буде діяти на місцевості.
Так, взимку снігові заноси згладжують складки рельєфу і роб-лять їх малопомітними здалеку. У цих умовах обирають місцеві предмети темного забарвлення через те, що вони більше помітні на фоні снігового покриву.
У гірській місцевості окремі форми рельєфу і місцеві предмети, визначені як орієнтири, можуть зникати з виду під час руху гірськими дорогами. Тому в гірській місцевості орієнтири повинні бути на різних висотах (ярусах).
Орієнтири обираються рівномірно за фронтом і глибиною, щоб забезпечити швидке і точне вказання місцезнаходження цілі. Обрані орієнтири нумеруються справа наліво і за відстанню від себе в бік противника. Кожному орієнтирові для зручності запам’ятання, крім номера, дається умовна назва, яка відповідає його зовнішнім характерним ознакам, наприклад: висота “Плоска”, “Жовтий обрив”, “Будинок з червоним дахом”. Номери і назви орієнтирів, призначені старшим начальником, змінювати забороняється, при необхідності призначаються додаткові орієнтири. Один з орієнтирів призначається основним. У механізованих підрозділах переважно призначаються: у роті, взводі - два-три орієнтири, у відділенні - один-два, в обороні їх може бути і більше.
За орієнтирами командир підрозділу ставить завдання підлеглим, наприклад: “Спостерігати в секторі: праворуч орієнтир два - “Жовтий обрив”, ліворуч орієнтир три - висота “Плоска” або “Сектор вогню: праворуч орієнтир чотири - “Зламане дерево”, ліворуч орієнтир один - “Будинок з червоним дахом”.