Визначення висоти предметів

2.8. Визначення висоти предметів

За кутовою величиною. Вимірюють відстань до предмета в метрах і його кутову величину в тисячних. Висоту предмета отримують за формулою:

де В - висота предмета, м;
Д - відстань до предмета, м;
К - кутова величина предмета в тисячних.
Наприклад, відстань до дерева - 100 м, а його кутова величина від основи до верху - 2-20. Його висота:

.
За тінню від предмета. Для цього необхідно визначити дов-жину своєї тіні d і довжину тіні Д від предмета (рис 210)
Оскільки трикутники подібні то висоту предмета (дерева) В визначають за формулою:

де в - зріст людини (спостерігача)
Таким чином висота дерева у стільки разів більше зросту спо-стерігача у скільки разів тінь від дерева довша його тіні Наприклад довжина тіні спостерігача 3,5 м а тіні від дерева - 24,5 м тобто в 7 разів довша Якщо зріст спостерігача 1,8м то висота дерева 1,8 7=12,6 м Точність визначення висоти предметів залежить від точності визначення відстані до нього (в першому випадку) або довжини його тіні (в другому випадку)

Рис. 2.10. Визначення висоти дерева за його тінню