Визначення за картою висот і взаємоперевищення точок

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

На топографічних картах висоти точок місцевості (об’єктів, цілей) над рівнем моря (абсолютні висоти) визначають за допомогою підписаних на карті позначок горизонталей, об’єктів місцевості та прийнятої на карті висоти перерізу рельєфу.

Абсолютною висотою називають відстань по вертикалі від будь-якої точки на поверхні Землі до середнього рівня поверхні моря (рівневої поверхні). Відлік висот на топографічних картах ведеться від нуля Кронштадтського футштоку середнього рівня Балтійського моря.

Підписи абсолютних висот на карті називаються позначками, а у випадку, коли підписана вершина гори висотами. Підписи висот рівнів води називають урізами води. Таких позначок і характерних точок місцевості на топографічних картах надається від 10 до 15 на 1 дм2 карти. Крім того, на великомасштабних картах виділяють 3-4 командних висоти.

Командна висота височина (не обов’язково найвища), але з якої відкривається найкращий огляд навколишньої місцевості з великою дальністю і широким сектором огляду. Власні назви таких висот підписують на карті більшим шрифтом і цифрами, ніж інші висоти.

Відносна висота різниця абсолютних висот (позначок).

Для визначення позначок (висот) точок місцевості та перевищень на топографічній карті є всі відомості, а саме:

  • відлік висот ведеться від середнього рівня Балтійського моря;
  • для полегшення відліку на карті вказані позначки (висоти) деяких точок і горизонталей;
  • основні (суцільні) горизонталі проводяться через висоту перерізу;
  • дві суміжні горизонталі на одному схилі будуть відрізнятися по висоті на висоту перерізу.

При визначенні висот точок (об’єктів, цілей) можливі дві ситуації:

  • Якщо відома висота точки, то позначкою горизонталі буде число, кратне висоті перерізу. На рис. 6.11а горизонталь нижче позначки 167,5, отже, позначкою горизонталі буде найближча знизу до 167,5 ціла цифра, кратна висоті перерізу рельєфу.
  • Позначка точки між горизонталями визначається інтерполюванням позначок горизонталей (рис. 6.11б). 

Визначення висоти позначок6.11. Визначення висоти позначок: а) горизонталі; б) точки.

При визначенні перевищень можливі такі ситуації:

  • Якщо точки знаходяться на одній горизонталі перевищення дорівнює нулю.
  • Якщо позначки об’єктів підписані (визначені) на карті перевищення дорівнює різниці позначок.
  • При визначенні перевищень точок (об’єктів, цілей) на одному схилі необхідно висоту перерізу рельєфу помножити на кількість горизонталей між цими точками.
  • Якщо точки знаходяться на значній відстані одна від одної необхідно визначити висоти точок і взяти їх різницю.

Помилка визначення позначок і перевищень не повинна перевищувати половини висоти перерізу рельєфу відповідного масштабу карти, а при знаходженні точки між основною і додатковою горизонталями чверті висоти перерізу рельєфу.