Зв’язок військової топографії з досягненнями інших наук

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Військова топографія має глибокі історичні корені. Історія всіх війн, починаючи з рукопашного бою давніх-давен і закінчуючи війнами та збройними конфліктами останніх років, свідчить про уміння не тільки великих полководців і командирів далекого минулого, а й наших днів уміло використовувати ту чи іншу місцевість для досягнення перемоги у бою.

Великі полководці, власне, і стали великими тому, що вміло використовували вигідні властивості місцевості та уникали її негативного впливу під час ведення бойових дій і досить часто отримували перемогу меншою кількістю військ. Такі перемоги неможливі без детального вивчення і оцінки місцевості та вмілого використання її сприятливих властивостей для своїх військ з урахуванням їхнього озброєння.

Досвід другої світової війни свідчить про те, що невміле використання тактичних властивостей місцевості, недостатні практичні навички при роботі з картою або фотодокументом місцевості призводили не тільки до помилок у цілеуказаннях, невиправданій витраті боєприпасів, пального, але і значній втраті бойової техніки та особового складу.

Досвід ведення бойових дій, набутий у війнах минулих років та збройних конфліктах сучасності, переконливо підтверджує необхідність уміння командирами усіх рівнів, особливо командирами нижчої ланки (взвод-батальйон), детально вивчати й оцінювати тактичні властивості місцевості у різних видах бою, впевнено орієнтуватися на незнайомій місцевості за картою та без карти, вдень і вночі, швидко та точно визначати координати цілей противника на полі бою.

На ведення сучасного бою впливає багато чинників: ступінь озброєння підрозділів бойовою технікою та їх матеріально-технічне забезпечення, професійна підготовка особового складу, його моральний дух і психологічна стійкість. На успіх у бою суттєво впливатиме і місцевість, її фізико-географічні особливості, від яких залежить вид і напрямок ведення бойових дій, ефективність використання бойової та іншої техніки. Для досягнення успіху в бою війська можна озброїти сучасними бойовими засобами, підвищити професійну підготовку особового складу та його морально-бойові якості, проте змінити фізико-географічні умови місцевості неможливо. Їх необхідно докладно вивчити, оцінити і використати під час планування та ведення бойових дій.

Тому місцевість вивчається всебічно і як один із важливих елементів бойової обстановки її вивчають тактика, оперативне мистецтво, військова географія та інші галузі військової науки, кожна з яких вивчає її відповідно до своїх завдань.

Тактика, наприклад, розробляючи питання теорії та практики підготовки і ведення бойових дій підрозділами, частинами та з’єднаннями, докладно вивчає при цьому вплив місцевості на організацію і ведення бойових дій військ. Таким чином, тактика визначає основні принципи та найбільш ефективні способи використання різних видів місцевості при виконанні бойових завдань.

Воєнна географія всебічно вивчає умови та можливості різних країн, великі географічні райони, в тому числі й місцевість. Вивчаючи будову земної поверхні, природні рубежі та перешкоди, гідрографію, дорожню мережу й інші об’єкти місцевості, вона визначає їх військове значення і надає про них конкретні дані, які необхідно враховувати при підготовці та веденні бойових дій у тому чи іншому районі.

Воєнно-інженерна підготовка розглядає місцевість та її тактичні властивості відповідно до завдань інженерного обладнання місцевості. Обсяг, характер та успіх цих завдань залежить від наявності на місцевості будівельних матеріалів, типу ґрунтів, рівня ґрунтових вод, а також від характеру її природних та штучних сховищ і перешкод. Тому воєнно-інженерна підготовка розробляє інженерні способи і засоби зміни природних умов місцевості, які зможуть полегшити дії своїх військ і утруднювати дії противника.

Військова топографія використовує дані тактики та інших галузей воєнної науки про вплив місцевості на бойові дії військ і на застосування різних видів зброї та бойової техніки для розробки питань топогеодезичного та навігаційного забезпечення бойових дій військ, а також топографічної підготовки особового складу. В свою чергу, дані, які розробляє військова топографія, використовуються іншими дисциплінами й галузями військової науки при вирішенні завдань, пов’язаних з вивченням і використанням місцевості.

Військова топографія, як дисципліна, є однією з найважливіших складових командирської підготовки офіцерів і сержантів, а також бойової підготовки солдатів Збройних Сил України. Багато питань військової топографії, пов’язаних з орієнтуванням, виконанням польових вимірів на місцевості, підготовкою вихідних даних для ведення вогню, органічно складають завдання тактичної, вогневої та спеціальної підготовки військ, що знаходить своє відображення у відповідних статутах і настановах.

У тісному зв’язку з цими й іншими предметами навчання військ військова топографія озброює командирів та їх підлеглих необхідними топографічними знаннями і навичками, уміле застосування яких сприяє підвищенню бойової активності військ і досягнення успіхів у бою.

Таким чином, топографічна підготовка військовослужбовців повинна здійснюватися не лише на заняттях з військової топографії, а й закріплятися і безперервно удосконалюватися під час вивчення інших дисциплін, особливо на польових заняттях та тренуваннях.

При вирішенні своїх технічних завдань військова топографія, зазвичай, використовує наукові досягнення геодезії, топографії, картографії та багатьох інших суміжних з ними технічних наук.

Наприклад, геодезія вивчає форму, розміри Землі та способи вимірювань і розрахунків, які необхідні для точного визначення координат точок на земній поверхні. Ці точки використовують в якості вихідних при створенні топографічних карт, топогеодезичній прив’язці бойових порядків військ, вимірюваннях на місцевості для цілеуказання, при проектуванні та будівництві інженерних споруд військового призначення.

Топографія – наука, яка детально вивчає земну поверхню та способи знімання місцевості з метою відображення її на планах, картах і бойових графічних документах, а також способи вимірювань на місцевості та картах при вирішенні вогневих, інженерних й інших завдань. Одна із складових  топографії – аерофототопографія – вивчає методи складання та оновлення топографічних карт за матеріалами аерофото- і космічного знімання, а складові фотограмметрії  використовуються при дешифруванні військових і топографічних об’єктів за аерофотознімками місцевості, які набули широкого використання у військах.

Військова топографія має тісний зв’язок і з картографією – наукою, що займається способами і методами створення та видання топографічних і спеціальних карт, якими забезпечуються війська. Невід’ємними складовими картографії є математична картографія, картознавство, складання і видання карт та інші науки.

Військова топографія також тісно пов’язана з геоморфологієюнаукою, що детально вивчає рельєф земної поверхні, дна океанів і морів.

Впровадження у повсякденне життя військ наукових досягнень в галузі геоінформаційних систем надає можливість використовувати у військах цифрові та електронні карти, цифрові аерофотознімки, цифрові моделі місцевості та рельєфу, супутникові системи навігації тощо.

Таким чином, військова топографія, використовуючи передові досягнення цих та багатьох інших наук, у свою чергу впливає на них і висуває підвищені вимоги щодо спільного вирішення питань подальшого підвищення обороноздатності країни.